מגרשים למכירה, מגרשים למכירה במרכז, יהושע רייכר

מס השבחה על מכירת מגרש והדרכים לשלם פחותמגרשים למכירה

פעם, כשמחירי הקרקעות היו זולים, ישראלים רבים קנו שטחים בתקווה שיום אחד הם יהיו שווים הרבה כסף. אבל היום מכירת קרקע עלולה להיות מלווה במס גבוה במיוחד. איך נחסוך את הכספים וגם נגדיל את כדאיות העסקה? עשינו סדר בבלגן


כשבגרוש היה חור: פעם, כשמחירי הקרקעות היו זולים הרבה יותר, ישראלים רבים קנו שטחים בתקווה כי יום אחד הם יהיו שווים הרבה כסף להם או לצאצאים שלהם. היום, לעומת זאת, בבואם למכור את הקרקע הם עלולים לגלות שיהיה עליהם לשלם מסים גבוהים בהרבה מזה שחשבו.

מידע נכון ובחינה מדוקדקת של המקרקעין ושל נושא המס החל עליהם, יכולים לחסוך סכומי כסף לא מבוטלים לבעל המקרקעין ואף להגדיל את כדאיות העסקה. החלטנו לעשות לכם סדר בבלגן: איזה מיסוי חל במכירת קרקע והאם מועד הקנייה שלה משפיע על המיסוי בעת מכירתה?

מס שבח: המשמעותי ביותר


המס המשמעותי ביותר במכירת מקרקעין הוא מס שבח, שעלול להגיע לסכומים ניכרים ואף לשלול את כדאיות העסקה. השבח הוא הסכום בו עולה שווי המכירה על יתרת שווי הרכישה וממנו נגזר המס. נשאלת השאלה כיצד התיקונים האחרונים במס שבח משליכים על מכירת קרקע?

תיקון 72 לחוק מיסוי מקרקעין, שפורסם לאחרונה, קובע כי שיעור מס השבח יעלה החל מהשנה מ-20% ל-25%. גובה מס השבח משתנה בהתאם למועד רכישת המקרקעין:

• אם הרכישה בוצעה לאחר ה-7 בנובמבר 2001 - מס השבח שחול על יחיד יהיה בגובה של 20% מהשבח שנוצר, לתקופה שעד 31.12.11 - וממנה מס השבח יהיה בגובה של 25%.

• אם הרכישה בוצעה לפני ה-7 בנובמבר 2001, החישוב ייעשה באופן הבא: על התקופה שלפני תאריך זה יחול מס בגובה של 48%. על התקופה שלאחריה 20% מס, ועל התקופה שמ-01.01.12 - תקרת המס תוגבל לגובה של 25%. כך, למשל, על מקרקעין שנרכשו בשנת 1963 יחול מס של 48%, עד ל-7 בנובמבר 2001. לאחר תאריך זה ועד 31.12.11 יחול מס שבח בשיעור של 20% - ולאחר מכן 25%.

מימוש תמריצים: למכור עכשיו


לאחרונה אישרה ועדת הכספים להאריך עד לסוף 2012 את תוקפה של הוראת שעה, הקובעת הטבה במס שבח במכירת קרקע לבניית שמונה יחידות דיור לפחות. ההטבה קובעת כי במכירת קרקע לבניית שמונה יחידות דיור לפחות, ושהשלמת הבנייה בה תסתיים תוך 36 חודשים, יוחל מס שבח אחיד של 25% לכל אורך תקופת השבח.

מדובר, אם כן, בהטבה של ממש, בעיקר עבור קרקעות שנרכשו לפני שנים רבות, בהן עבור התקופה שלפני ה-7 בנובמבר 2001 - קרקעות אלה היו צפויות להיות מחויבות במס שבח בגובה המס השולי העומד על 48%, כך שבממוצע גם היה נדרש לשלם בגין המכירה כ-35% מס מגובה השבח. ההמלצה לבעלי קרקעות שמתלבטים אם למכור את הקרקע שברשותם, היא למכור אותה בתוך חלון הזמן של הוראת השעה, כדי ליהנות מהטבה נדיבה בתשלום מס השבח.

קרקע שנרכשה לפני קום המדינה: מס היסטורי


על קרקעות ישנות שנרכשו עד שנת המס 1948, חל מה שקרוי מס היסטורי. במקרה זה גובה המס המרבי שיחול על השבח הוא עד 12%. לסכום זה יתווסף 1% בכל שנה במהלך שנות המס 2011 ו-2012, והחל משנת המס 2013 ועד ל-2017 יוספו 2% כל שנה עד לתקרת מס של 25%.

כך, למשל, מקרקעין שנרכשו בשנת 1946 ושנמכרים היום, יחויבו בתשלום מס שבח בשיעור של 14%. ב-2013 יהיה החיוב בשיעור של 16% וכן הלאה עד לשיעור המקסימלי הקבוע בחוק. ההמלצה, אם כן, היא למי שאך מחזיק בקרקע למכור אותה השנה וליהנות משיעורי המס הנמוכים.

קרקעות שנרכשו בשנים 1960-1949: מומלץ למכור


על מקרקעין שנרכשו בין השנים הללו, יחול מס קבוע בגובה של 12% מהשבח. על זה יוסף 1% לכל שנה משנת 1949 ועד ליום הרכישה. כלומר על קרקע שנרכשה ב-1951 ונמכרה ב-2010, יחול 15% מס – 12% קבוע + אחוז על כל שנה שמ-1949 ועד 1960.

לשיעור שבח זה, בדומה לקרקע שנרכשה טרם קום המדינה, יש להוסיף 1% בכל שנה במהלך שנות המס 2011 ו-2012, והחל משנת המס 2013 ועד ל-2017 יוספו 2% כל שנה עד לתקרת המס. בהתייחס לדוגמה שלנו, אם הקרקע תימכר השנה ישולם 17% מס, ב- 2013 19% מס וכן הלאה. גם כאן מומלץ, למי שלא מתכנן לממש את זכויות הבנייה על הקרקע - למכור אותה.

עוד הנחות ועסקת קומבינציה


החוק קובע מועדים מסוימים ברכישת הקרקע, שמאפשרים לקבל הנחה במס השבח החל עליהם בעת המכירה. כך, למשל, על מכירת מקרקעין שנרכשו בין ה-7 בנובמבר 2001 ל-31 בדצמבר 2002, תינתן הנחה של 20% מסך מס השבח שישולם. על מכירת מקרקעין שנרכשו בין התאריכים 1 בינואר 2003 ל-31 בדצמבר 2003, יש הנחה של 10% מסך מס השבח שישולם.

לבעלי מגרשים שניתן לבנות עליהם מספר דירות, מומלץ לשקול להתקשר בעסקת קומבינציה עם יזם - וכך לקבל פטורים נוספים. הבעלים יכול לזכות בפטור ממס שבח עבור הדירה הבנויה, אם לא מכר אף דירה שברשותו בפטור בארבע השנים שקדמו למכירה ואפילו עבור שתי דירות אם לא היו רשומות על שמו דירות כלל.

הבעלים יכול לזכות גם בפטור מהיטל השבחה עבור דירת שנבנית עבורו או עבור קרובו, כל עוד שטחה לא עולה על 140 מ"ר. בנוסף, תכנון מס נכון מאפשר לקבל פטורים שערכם הכולל רב יותר. כך, למשל, במסגרת העברה ללא תמורה של מקרקעין מהורה לילדיו, כל ילד בנפרד יוכל לקבל את הפטור ממס שבח על הדירה שתיבנה.

ומה לגבי התשלומים הנוספים?


מס מכירה ומס רכוש: בעבר נדרש מוכר קרקע לשאת גם בתשלום מס מכירה ומס רכוש. כיום שני סוגי מס אלו כבר אינם רלוונטיים. מס מכירה בוטל בתיקון 61 לחוק מיסוי מקרקעין, ומס הרכוש כיום אמנם עדיין קיים - אך שיעורו קבוע על 0 אחוז.

מס ערך מוסף: יש לקחת בחשבון את המע"מ, גם כאשר מדובר באדם פרטי. אם רשויות המס יראו בעסקה כ"עסקת אקראי", למשל במכירת קרקע לקבוצת רכישה, יחויב המוכר בתשלום מע"מ על המכירה.

היטל השבחה: יש לשלם היטל השבחה עבור עליית שווי של מקרקעין עקב אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. היטל ההשבחה הוא 50% מערך ההשבחה.

אגרות, היטלים ואחרים: חשוב לזכור כי על בעל נכס ייתכנו תשלומים נוספים שמחייבות הרשויות, כמו היטלי פיתוח, דמי היוון, אגרות היתר, שירותי בנייה, עלויות תכנון, תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה ואחרים. מומלץ שבעל מקרקעין, השוקל למכור מקרקעין בבעלותו, חייב לפנות לבעלי מקצוע כגון עורך דין ושמאי מקרקעין כדי שייעצו לו וילוו אותו בהחלטותיו.

חוק מיסוי מקרקעין הוא חוק ארוך מורכב ומסורבל, אשר רק מידע נכון ובחינה מדוקדקת של המקרקעין ושל נושא המס החל עליהם יכול לחסוך סכומי כסף לא מבוטלים לבעל המקרקעין ולהגדיל את כדאיות העסקה.
X

מגרשים למכירה , מגרשים למכירה במרכז , מגרשים לבנייה מיידית , קרקע לבניה בחינם , מגרשים לבניה עצמית במרכז , מגרשים לבניה עצמית בראשון לציון , מגרשים מופשרים למכירה , מגרשים למכירה במושבים בדרום , מגרשים למכירה במושבים בצפון , מגרשים לבניה עצמית בשפלה , מגרשים לבנייה מיידית , מגרשים לבניה עצמית , מגרשים למכירה בצפון , מגרשים למכירה במרכז , מגרשים למכירה במושבים , קרקע לבנייה בחינם , מגרשים למכירה בדרום , מגרשים לבניה עצמית בראשון לציון , מגרשים לבניה בשרון , קרקע לבניה בחינם , קרקע בחינם 2017 , קרקעות בחינם בדרום , קרקע לבנייה בצפון , שטח חינם מהמדינה , קרקע חקלאית חינם , קרקע לבנייה מיידית , קרקע לבנייה עצמית , קרקע חינם לזוגות צעירים , מגרשים לבניה עצמית במרכז , מגרשים למכירה במרכז , מגרשים למכירה בצפון , מגרשים לבניה רוויה למכירה , מגרשים למכירה במושבים , מגרשים למכירה בדרום , קרקע לבנייה בחינם , מגרשים לבניה עצמית בראשון לציון , מגרשים לבניה עצמית בצפון , מגרשים לבניה עצמית בראשון לציון , מכרזים מגרשים בראשון לציון , הפשרת קרקעות בראשון לציון , מגרשים לבניה עצמית במרכז , וילות למכירה בנחלת יהודה , בית פרטי למכירה בשיכון המזרח , מגרשים למכירה בבאר יעקב , מגרשים רכב בראשון לציון , שכונת נווה דקלים ראשון לציון , מגרשים מופשרים למכירה , מגרשים למכירה במרכז , מגרשים לבנייה מיידית , מגרשים לבניה עצמית בראשון לציון , מגרשים למכירה במושבים , מגרשים למכירה בצפון , מגרשים לבניה רוויה למכירה , קרקע מופשרת לבניה , קרקע לבנייה בחינם , מגרשים למכירה במושבים בדרום , וילות למכירה במושבים בדרום , מגרשים לבניה עצמית בדרום , קרקע בדרום הארץ , בתים למכירה במושבים ליד אשקלון , מגרשים במושבים בשפלה יד שניה , נווה תמרים מחיר , קרקע חינם בנגב , נווה תמרים בנגב , מגרשים למכירה במושבים בצפון , מגרשים לבניה בצפון בחינם , מגרשים למכירה בקיבוצים בצפון , שטחים למכירה ברמת הגולן , מגרשים לבניה עצמית בצפון , מגרשים בגליל , מגרשים למכירה בגליל המערבי , מחיר קרקע חקלאית בצפון , שטחים חקלאיים למכירה , מגרשים לבניה עצמית בשפלה , מגרשים למכירה במושבים במרכז , וילות למכירה במושבים בשפלה , מגרשים לבנייה מיידית , מגרשים למכירה במושבים בדרום , מגרשים למכירה במושבים באזור ירושלים , מגרשים למכירה במושבים בשרון , קרקע לבניה בחינם , מגרשים למכירה במושבים בצפון

X

מגרשים למכירה במרכז - נת''מ www.natam.co.il/services.asp?category=067_125_267_ לפניכם מאגר מגרשים למכירה במרכז,בייעוד תעשייה,לוגיסטיקה,הייטק,משרדים ועוד. לחברתנו מחלקת תעשייה הפרוסה בפריסה ארצית ובעלת מידע רב על מגרשים למכירה לבנייה מיידית.

מגרשים למכירה במרכז - יד 2 www.yad2.co.il › לוח דירות למכירה ראשי; >; לוח דירות למכירה; >; מגרשים במרכז; >; נמצאו 768 מודעות. חם בלוח – מודעות נדל"ן מכירה אחרונות ... מציג מודעות 200 - 181 מתוך לוח דירות למכירה מתיווך ...

מגרשים למכירה בכל הארץ – אנגלו סכסון www.anglo-saxon.co.il/.../search.php?... אנגלו סכסון רשת תווך הנדל''ן המובילה בישראל מציעה מגוון מגרשים למכירה בכל הארץ למידע נוסף ולחיפוש מגרשים למכירה היכנסו לאתר.

מגרשים למכירה באזור תל אביב והמרכז - נדלן.קום www.nadlan.com/properties?type=5&area=%25D7%25AA%25D7%259C... מגרשים לקנייה באזור תל אביב והמרכז בפורטל נדלן.קום, אתר הנדלן המוביל בישראל, המציע - קניית מגרש, קרקעות למכירה, מגרשים למכירה, קרקעות לקנייה ועוד.

מגרשים למכירה במושבים | מגרש למכירה במושב | אתר הבית www.homee.co.il › מגרשים למכירה בלוח הבתים והנדל"ן של "אתר הבית" תמצאו מבחר מודעות ענק של מגרשים למכירה במושבים מכל רחבי הארץ. ... השרון והמרכז – עמק חפר 1 2,500,000 ₪30/08/2017. תיווך ...

מגרשים למכירה במרכז • מגרשים למכירה www.migrashim-4sale.co.il/מגרשים-למכירה-במרכז מגרשים למכירה במרכז. מגרשים חקלאיים למכירה · מגרשים למכירה בגליל · מגרשים למכירה בדרום · מגרשים למכירה בראשון לציון · מגרשים למכירה בשרון · מגרשים למכירה במושבים ...

מגרשים למכירה - לוח קומו www.komo.co.il/code/nadlan/apartments-for-sale.asp?nehes=23 מגרשים למכירה לוח קומו. מחפשים דירה? כאן תמצאו את המגרשים למכירה שאתם רוצים. מגרשים למכירה.

מגרשים למכירה במושבים בשפלה - לוח קומו www.komo.co.il/code/nadlan/apartments-for-sale.asp?nehes=23&ezorNum... למכירה מגרש מעולה, מלבני לא דו משפחתי, המגרש גדול ממוקם במיקום מושלם מול השדות ונוף פתוח (ללא כביש ראשי מול המגרש), רק 2 שכנים, שולמו אגרות, רק לתכנן ולבנות.

מגרשים למכירה במושבים בשרון - לוח קומו www.komo.co.il/code/nadlan/apartments-for-sale.asp?nehes=23&ezorNum... מגרשים למכירה במושבים בשרון לוח קומו. מחפשים דירה? כאן תמצאו את המגרשים למכירה במושבים בשרון שאתם רוצים. מגרשים למכירה במושבים בשרון.

לוח שטחים מסחריים למכירה - WinWin www.winwin.co.il/RealEstate/ComForSale/RealEstatePage.aspx לוח נדל"ן מסחרי למכירה WinWin מציע לכם מגוון רחב של מודעות נדל"ן מסחרי למכירה, ובהם: משרדים למכירה , חנויות למכירה , מחסנים , מבנים , אולמות , משקים חקלאיים נדל"ן עסקי למכירה, השקעות נדל"ן ועוד. ... מודעה מתיווך. מגרש, 4000, תל מונד, תל מונד, מיידי, 30,000,000.

מגרשים קרקעות פרוייקטים לבניה אדמות www.ofermargolin.co.il/homesites/Site.asp?Page=26662 מגרש יוקרתי קו ראשון לים כ-2 דונם. למלונאות ודירות נופש 300 מ´ ₪. בצפון רחוב הירקון מגרשים לבניה=צופים לים עם נוף שישאר=פתוח. (יקרים). במרכז רחוב שנקין מגרש 280 מ"ר עם ...

מגרשים לבניה בתל אביב www.ofermargolin.co.il/homesites/Site.asp?Page=24388 מגרש יוקרתי קו ראשון לים כ-2 דונם. למלונאות ודירות נופש 300 מ´ ₪. בצפון רחוב הירקון מגרשים לבניה=צופים לים עם נוף שישאר=פתוח. (יקרים). במרכז רחוב שנקין מגרש 280 מ"ר עם ...

מגרש למגורים למכירה - הומלס www.homeless.co.il/sale/inumber3=17 מגרש למגורים למכירה - לפניכם תוצאות של מגרש למגורים למכירה מכל הסוגים. מכירה דירות הינה הפשוטה והמהירה ביותר עם לוח דירות הומלס. איזור בארץ: תל אביב והמרכז; תל-אביב ...

מגרשים למכירה | זיו השקעות נדלן - דירות למכירה בשרון www.nadlan-inv.co.il/html5/?_id=9295&did=2248&g...מגרשים%20%20למכירה 18 בנוב׳ 2015 - הבחירה ברכישת מגרשים להשקעה הולכת והופכת לפופולרית עם כל שנה חולפת. זאת הודות להפרש הגדול בין מחיר הרכישה למחיר המכירה העתידי. לרוב, מגרשים ...

בין חדרה לגדרה: היכן תקנו מגרש לבניה במחיר שפוי? - | Bizportal www.bizportal.co.il/general/news/article/149719 8 ביולי 2007 - גם במרכז העיר נותרו עדיין שטחים לבניה, וכיום מוצעים למכירה מגרשים בשטח של 250 מ"ר בכ-100,000 דולר. מגרשים בשטח של 400-500 מ"ר בשכונות בעיר, מוצעים ...

X

לוח מגרשים למכירה יד2
לוח דירות למכירה יד2 מציע לכם מגוון הזדמנויות לרכישת דירות המוצעות למכירה ברחבי הארץ. בלוח תמצאו דירות, דירות גן, דירות יוקרה ונכסים נוספים – בתים, וילות, פנטהאוזים, קוטג'ים ועוד. דירות למכירה בתל אביב, דירות למכירה בחיפה, דירות למכירה בירושלים, דירות למכירה בבאר שבע, דירות למכירה בראשון לציון. מגרשים מגרשים בתל אביב תל אביב יפו - יוניצמן 870,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב תל אביב יפו - ראול ולנברג 769,000 ₪ קרקע 08.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב תל אביב יפו - נווה צדק 13,500,000 ₪ קרקע 08.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב תל אביב יפו - קדושי השואה 2,300,000 ₪ קרקע 08.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב תל אביב יפו - יוניצמן 920,000 ₪ קרקע 08.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב תל אביב יפו - מאיר פיינשטיין 955,000 ₪ קרקע 07.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב תל אביב יפו - בני אפרים 4,750,000 ₪ קרקע 01.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב תל אביב יפו - אגדתי 4,800,000 ₪ קרקע 27.09.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב תל אביב יפו - 1019 קרקע 26.09.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב תל אביב יפו - מאיר בינט 665,000 ₪ קרקע 26.09.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב תל אביב יפו - צבי פרופס 3,850,000 ₪ קרקע 25.09.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב תל אביב יפו - ראול ולנברג 750,000 ₪ קרקע 25.09.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב תל אביב יפו - דרך שלמה 2,450,000 ₪ קרקע 24.09.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב תל אביב יפו - אבן גבירול 390,000 ₪ קרקע 19.09.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב תל אביב יפו - מיכאל נאמן 1,025,000 ₪ קרקע 18.09.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב תל אביב יפו - שדרות לוי אשכול 900,000 ₪ קרקע 14.09.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב תל אביב יפו - משה סנה 8,500,000 ₪ קרקע 10.09.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב תל אביב יפו - משה סנה 18,000,000 ₪ קרקע 08.09.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב תל אביב יפו - פינס 8,000,000 ₪ קרקע 17.08.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב תל אביב יפו - קהילת ורשה 4,000,000 ₪ קרקע 02.08.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים למכירה הצעות מסוכנויות תיווך: דו משפחתי 2.5 חדרים - תל אביב יפו (REAL TEAM) דירה 3 חדרים - תל אביב יפו (COLLECTION קנדה ישראל) דירה 2.5 חדרים - תל אביב יפו (Lighthouse) דירה 4 חדרים - תל אביב יפו (נדלן השדרה) דירה 4 חדרים - תל אביב יפו (רוקח ניהול נכסים) דירה 3 חדרים - תל אביב יפו (אבן שהם נכסים) מציג מודעות 20 - 1 מתוך לוח דירות למכירה מתיווך תצוגת טבלה תצוגת טבלה תצוגת גלריה תצוגת גלריה תצוגה על גבי מפה תצוגה על גבי מפה סוג הנכס כתובת שם משרד מחיר חד' קומה תמונה תאריך מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - רביבים (בשכון דן במקום הטוב ביותר) תיווך נינווה 12,000,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - רמת החייל (רמת החייל) 2B HOME REALESTATE 4,100,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - נווה שאנן שאנן נכסים 16,500,000 ₪ 4 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - נאות אפקה ב' אקרמן בית מכירות נדל"ן 4,500,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - יפת גרביטאס שיווק נדל"ן קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - שפירא שאול נכסים 1,000,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - תל ברוך צפון (בגוש 6621 תוכנית 3700) בראשית המומחים לקרקעות קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - איזור שדה דב אתי אמיר קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - יד אליהו אנגלו סכסון נחלת יצחק 7,000,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - ציהתל''י "ורסנו נדל"ן והשקעות 5,200,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - איזור שדה דב (מסלולים) תיווך נינווה 2,900,000 ₪ 1 קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - תל ברוך (בית בודד פרטיות מוחלטת עם בריכה שחייה) טל נכסים -יזמות ושיווק נדל"ן 7,500,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - התקווה (בלב התיקווה חנות קטנה ומדליקה) בארי נכסים 760,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - ענתבי "ורסנו נדל"ן והשקעות 6,000,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - פטרסון (מגרשים לבניה רוויה) אשרובילד AshroBuild 40,000,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - אפקה (פימקו/ ר.ב.ד נכסים) ר.ב.ד נכסים 8,800,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - תל ברוך (בואו לבנות את בית החלומות שלכם) נהיר נדל"ן וניהול נכסים 4,750,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - שיכון דן, נוה דן רימקס פרופשיונל 7,000,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - הצפון החדש - צפון בראשית המומחים לקרקעות קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - מכללת תל אביב יפו, דקר (סמוך למכללת יפו) יועזר נדל"ן 13,000,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים למכירה פרסם מודעה מחיקת מודעה עריכת מודעה הרשמה שכחתי סיסמא דירות שנמכרו באזור מנתוני רשות המיסים עסקת מחירון דירות 3 ₪2,538,300 נחמיה 15, תל אביב יפו 29.08.2017 עסקת מחירון דירות 1 ₪4,200,000 בן יהודה 69, תל אביב יפו 23.08.2017 עסקת מחירון דירות 4 ₪3,650,000 סטפן צווייג 19, תל אביב יפו 22.08.2017 עסקת מחירון דירות 3 ₪1,825,000 נתן אלבז 1, תל אביב יפו 21.08.2017 לכל הדירות שנמכרו באזור לוגו יד2 מגזין נדל"ן 5 צעדים לקניית נכס מכונס נכסים נדל"ן רגע לפני שחותמים: כל מה שצריך לדעת על חוזה שכירות נדל"ן איך להעלות את ערך הנכס ב-10% לפני המכירה? מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - רביבים (בשכון דן במקום הטוב ביותר) תיווך נינווה 12,000,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - רמת החייל (רמת החייל) 2B HOME REALESTATE 4,100,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - נווה שאנן שאנן נכסים 16,500,000 ₪ 4 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - נאות אפקה ב' אקרמן בית מכירות נדל"ן 4,500,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - יפת גרביטאס שיווק נדל"ן קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - שפירא שאול נכסים 1,000,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - תל ברוך צפון (בגוש 6621 תוכנית 3700) בראשית המומחים לקרקעות קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - איזור שדה דב אתי אמיר קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - יד אליהו אנגלו סכסון נחלת יצחק 7,000,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - ציהתל''י "ורסנו נדל"ן והשקעות 5,200,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - איזור שדה דב (מסלולים) תיווך נינווה 2,900,000 ₪ 1 קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - תל ברוך (בית בודד פרטיות מוחלטת עם בריכה שחייה) טל נכסים -יזמות ושיווק נדל"ן 7,500,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - התקווה (בלב התיקווה חנות קטנה ומדליקה) בארי נכסים 760,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - ענתבי "ורסנו נדל"ן והשקעות 6,000,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - פטרסון (מגרשים לבניה רוויה) אשרובילד AshroBuild 40,000,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - אפקה (פימקו/ ר.ב.ד נכסים) ר.ב.ד נכסים 8,800,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - תל ברוך (בואו לבנות את בית החלומות שלכם) נהיר נדל"ן וניהול נכסים 4,750,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - שיכון דן, נוה דן רימקס פרופשיונל 7,000,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - הצפון החדש - צפון בראשית המומחים לקרקעות קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים מגרשים בתל אביב יפו - מכללת תל אביב יפו, דקר (סמוך למכללת יפו) יועזר נדל"ן 13,000,000 ₪ קרקע 09.10.17 מגרשים למכירה - תל אביב, תל אביב יפו מגרשים למכירה פרסם מודעה מחיקת מודעה עריכת מודעה הרשמה שכחתי סיסמא דירות שנמכרו באזור מנתוני רשות המיסים עסקת מחירון דירות 3 ₪2,538,300 נחמיה 15, תל אביב יפו 29.08.2017 עסקת מחירון דירות 1 ₪4,200,000 בן יהודה 69, תל אביב יפו 23.08.2017 עסקת מחירון דירות 4 ₪3,650,000 סטפן צווייג 19, תל אביב יפו 22.08.2017 עסקת מחירון דירות 3 ₪1,825,000 נתן אלבז 1, תל אביב יפו 21.08.2017 לכל הדירות שנמכרו באזור לוגו יד2 נדל"ן 5 צעדים לקניית נכס מכונס נכסים נדל"ן רגע לפני שחותמים: כל מה שצריך לדעת על חוזה שכירות נדל"ן איך להעלות את ערך הנכס ב-10% לפני המכירה?

מגרשים למכירה במרכז
לפניכם מאגר מגרשים למכירה במרכז,בייעוד תעשייה,לוגיסטיקה,הייטק,משרדים ועוד. לחברתנו מחלקת תעשייה הפרוסה בפריסה ארצית ובעלת מידע רב על מגרשים למכירה לבנייה מיידית. לחץ לחזרה לקטגוריית מגרשים למכירה מיקום: מגרש בעסקת קומבינציה במיקום מעולה!! (נכס 30) הערות: 2.2 דונם מחיר מבוקש: ₪ תאור נכס: מגרש של כ-2.2 דונם במיקום מעולה. עסקת קומבינציה. ניתן להגיע לבנייה של עד כ-10,000 מ"ר משרדים. איש קשר: חן טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרש פרטי למכירה באזור קיבוץ גלויות בת"א הערות: 1750 מ"ר, מגרש פרטי ומסודר מחיר מבוקש: 2 ₪ תאור נכס: למכירה מגרש פרטי בגודל 1750 מ"ר, בדרום ת"א באזור רח' קיבוץ גלויות. . מחיר: 2.3 מיליון ₪ איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה בחבל מודיעין הערות: 5-7 דונם מחיר מבוקש: 2,000,000 ₪ תאור נכס: למכירה מגרשים באזור חבל מודיעין בגדלים 7-15 דונם, מחיר מבוקש: כ- 2 מיליון ₪ לדונם איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 050-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרש בקרית אריה למכירה הערות: 3 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה באזור התעשייה קרית אריה בפתח תקווה מגרש 3 דונם. מיקום מרכזי וחזיתי. מחיר אטרקטיבי! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מבנה למכירה בא.ת. סגולה פ"ת הערות: 2.5 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה בא.ת. סגולה פ"ת 2.5 דונם כניסה מיידית מפרטי. איזור מרכזי, טאבו, מחיר אטרקטיבי! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש בסגולה פתח תקווה הערות: 2 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרש למכירה באזור התעשייה בסגולה פתח תקווה. 2 דונם מפרטי עם 200% בניה. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בפתח תקווה הערות: 800 מ"ר מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה בקרית מטלון פתח תקווה מגרש 800 מ"ר מפרטי. 240% בניה. מיידי איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בסגולה פ"ת הערות: 2.5 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה בסגולה פ"ת מגרש מרכזי 2.5 דונם, פרטי, מקורה כ-1000 מ"ר, זכויות בניה, אטרקטיבי איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש בקרית אריה פ"ת הערות: 850 מ"ר מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה בקרית אריה פ"ת מגרש 850 מ"ר מפרטי. 400 מ"ר מקורה. ממוקם במיקום מרכזי עם חשיפה גבוהה. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: למכירה באזור התעשייה ביבנה הערות: 6-12 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה באזור התעשייה ביבנה 6-12 דונם המתאימים לתעשיה, אחסנה, שיווק. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: למכירה בקרית מטלון פ"ת הערות: 2000 מ"ר מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה בקרית מטלון פ"ת מגרש 800 מ"ר מפרטי עם זכויות לכ-2000 מ"ר, אטרקטיבי! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בקרית אריה פ"ת הערות: 4 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה 4 דונם מפרטי במיקום מרכזי באזור התעשייה קרית אריה בפתח תקווה. אטרקטיבי! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה באשדוד הערות: 20 דונם מחיר מבוקש: 2,500,000 ₪ תאור נכס: באזור ראשון לציון מגרש של 20 דונם למכירה. מחיר: 2,500,000 ₪ לדונם איש קשר: יניב בן שבת טלפון: 03-9120348 לפרטים נוספים: yaniv0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בראשון לציון הערות: 20 דונם מחיר מבוקש: 2,500,000 ₪ תאור נכס: מגרש בשטח של 20 דונם בראשון לציון.מחיר מבוקש: 2.5 מיליון ₪ לדונם איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בראשל"צ הערות: 10 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרש 10 דונם למכירה בראשון לציון מפרטי. מיקום מרכזי, זמין מיידית. טאבו. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בחולון הערות: 6 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרש למכירה כ- 6 דונם מפרטי, באזור התעשייה חולון.מיקום מרכזי. כולל זכויות בנייה.מחיר אטרקטיבי! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בקרית אריה הערות: 2 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה בקרית אריה בפתח תקווה, מגרש 2 דונם מפרטי. פינתי, במיקום מרכזי! מחיר אטרקטיבי איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בפתח תקווה (נכס 24) הערות: 4 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה מגרש בא.ת קרית אריה בפתח תקווה, 4 דונם, 700 מ"ר בנוי עם זכויות בניה. פרטי, מפותח. מחיר אטרקטיבי! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בחולון ( נכס 23) הערות: 5 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה מגרש מגודר בא.ת חולון. 5 דונם זמין לבניה מיידית! מחיר אטרקטיבי! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מתחם תעשייתי בסגולה פתח תקווה ( נכס 22) הערות: 20 דונם מחיר מבוקש: 2,000,000 ₪ תאור נכס: למכירה מתחם תעשייתי בשטח של 20 דונם- 9000 מ"ר בנוי בסגולה פתח תקווה. פרטי טאבו. מחיר מבוקש: 2 מיליון ₪ לדונם. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בסגולה פ"ת ( נכס 21) הערות: 4.5 דונם מחיר מבוקש: 2,500,000 ₪ תאור נכס: מגרש למכירה באזור התעשייה סגולה, 4.5 דונם פרטי, טאבו. מחיר מבוקש: 2.5 מיליון ₪ לדונם. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בפתח תקווה (נכס 20) הערות: 1.7 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרש למכירה באזור התעשייה סגולה פתח תקווה, מגרש 1.7 דונם מפרטי במיקום מרכזי. מחיר אטרקטיבי! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרשים בא.ת סגולה פ"ת (נכס 19) הערות: 1-5 דונם מחיר מבוקש: 2,700,000 ₪ תאור נכס: מגרשים למכירה בא.ת. סגולה פ"ת, 1-5 דונם פרטי,טאבו, 2,700,000 ₪ לדונם. מיידי. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה בפתח תקווה (נכס 18) הערות: 4 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרשים למכירה באזור התעשיה קרית אריה בפ"ת במיקום מרכזי. 4 דונם, טאבו, זכויות בניה. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה באריאל (נכס 17) הערות: 5.6 דונם מחיר מבוקש: 600,000 ₪ תאור נכס: למכירה מגרשים באזור אריאל, מגרשים 5.6 דונם, כ-600,000 ש"ח לדונם. איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרשים בסגולה פתח תקווה (נכס 16) הערות: 2 דונם מחיר מבוקש: 5,000,000 ₪ תאור נכס: מגרשים בגודל 2 דונם למכירה בסגולה, פ"ת.מחיר מבוקש: 5 מ' ש"ח. איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרשים באזור כפר סבא (נכס 15) הערות: 2-10 דונם מחיר מבוקש: 1,800,000 ₪ תאור נכס: למכירה באזור כ"ס מגרשים בגודל 2-10 דונם. מחיר: כ-1.8 מ' ש"ח לדונם. איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרשים בא..ת סגולה (נכס 14) הערות: 1-6 דונם מחיר מבוקש: 2,400,000 ₪ תאור נכס: למכירה באזה"ת סגולה 1-6 דונם פרטי, טאבו, 2,400,000 ש"ח לדונם איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה בכפר סבא (נכס 13) הערות: 2-5 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרש למכירה במיקום מעולה בכפר סבא! 2-5 דונם, תב"ע לתעשייה איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרשים במרכז הארץ (נכס 12) הערות: 10-30 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרשים למכירה במרכז הארץ המיועדים לתעשיה/ לוגיסטיקה/ משרדים בגדלים שונים החל מ- 10 ועד 30 דונם במחירים אטרקטיביים ! איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרשים בקרית אריה בפתח תקווה (נכס 11) הערות: 2 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה מגרשים בקרית אריה פתח תקווה, 2 דונם, מבנה 800 מ"ר. פרטי, טאבו, זכיות בנייה. מחיר אטרקטיבי! מיידי. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בתל אביב (נכס 10) הערות: 1.6 דונם מחיר מבוקש: 21,000,000 ₪ תאור נכס: מגרש למכירה ברחוב המסגר בתל אביב, 1.6 דונם. לבנייה 6000 מ"ר. 21 מיליון ש"ח. איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה בפתח תקווה ( נכס 9) הערות: 1-5 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרשים למכירה בסגולה פתח תקווה, 1-5 דונם, פרטי, טאבו, מפותח. מיידי איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרשים בקרית אריה פתח תקווה (נכס 8) הערות: 1.4 דונם מחיר מבוקש: 3,500,000 ₪ תאור נכס: מגרשים למכירה בקרית אריה פתח תקווה, 1.4 דונם, טאבו, פרטי. מחיר מבוקש: 3,500,000 ש"ח. מיידי. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה בכפר סבא (נכס 7) הערות: 2-40 דונם מחיר מבוקש: 1,900,000 ₪ תאור נכס: למכירה מגרשים באזור התעשייה כפר סבא מזרח, 2-40 דונם. מחיר מבוקש: 1,900,000 ₪ לדונם כולל פיתוח והשבחה. מיידי. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: למכירה באם המושבות פתח תקווה (נכס 6) הערות: 25 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה באזור אם המושבות פתח תקווה, מגרש 25 דונם, זכויות בנייה 85,000 מ"ר. מחיר לדונם: 4,000,000 ש"ח. איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה בכפר סבא (נכס 5) הערות: 25 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה במיקום מעולה בכפר סבא, מגרש 25 דונם, תב"ע לתעשייה. איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרשים בפתח תקווה למכירה (נכס 4) הערות: 1 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרשים למכירה בא.ת. סגולה פ"ת, מגרש 1 דונם עם תוכניות.פרטי, טאבו.מיידי. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה באזור התעשיה סגולה (נכס 3) הערות: חצי דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה באזור התעשייה סגולה פתח תקווה, 250 מ"ר בקומת קרקע על מגרש חצי דונם. זכויות בניה, בנוי, טאבו. מיידי. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה בחולון (נכס 2) הערות: 2.7 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרשים למכירה באזור התעשייה חולון, 2.7 דונם, 1,400 מ"ר מקורה, מבנה עצמאי, מפותח. מחיר אטרקטיבי! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה בפתח תקווה (נכס 1) הערות: 1.1 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרשים למכירה בקרית אריה פתח תקווה במיקום מרכזי, 1.1 דונם + כ-400 מ"ר בנוי, זכויות בניה, פרטי, טאבו, מיידי. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש בעסקת קומבינציה במרכז הארץ- מיקום מעולה (נכס 40) הערות: 2.2 דונם מחיר מבוקש: ₪ תאור נכס: מגרש של כ-2.2 דונם במיקום מעולה. עסקת קומבינציה. ניתן להגיע לבנייה של עד כ-10,000 מ"ר משרדים. איש קשר: חן טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בת"א (נכס 39) הערות: 550 מ"ר מחיר מבוקש: 6,000,000 ₪ תאור נכס: למכירה באזור בן אביגדור ת"א מגרש 550 מ"ר לבניה 1,450 מ"ר משרדים, 6 מיליון ₪. איש קשר: בוריס טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרש מסחרי בב"ש (נכס 38) הערות: 80 דונם מחיר מבוקש: ₪ תאור נכס: למכירה מגרש מסחרי בבאר שבע, 80 דונם, מקום מרכזי, 1,200,000 ₪ לדונם. איש קשר: בוריס טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרש בגודל 30 דונם למכירה באזור מודיעין הערות: 30 דונם מחיר מבוקש: 1,350,000 ₪ תאור נכס: מגרש בגודל 30 דונם למכירה באזור מודיעין מחיר של 1,350,000 ש"ח לדונם. איש קשר: יניב בן שבת טלפון: 03-9120348 לפרטים נוספים: yaniv0natam.co.il מיקום: למכירה מגרש מסודר באזור מודיעין - 16 דונם הערות: 16 דונם מחיר מבוקש: 1,350,000 ₪ תאור נכס: למכירה מגרש באזור מודיעין בגודל 16 דונם. מחיר של 1,350,000 ש"ח לדונם איש קשר: יניב בן שבת טלפון: 03-9120348 לפרטים נוספים: yaniv0natam.co.il מיקום: למכירבה מגרש מסודר בבאר טוביה הערות: 18 דונם מחיר מבוקש: 1,200,000 ₪ תאור נכס: למכירה מגרש בשטח 18 דונם בא.ת באר טוביה . מחיר: 1,200,000 ₪. איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרש פרטי למכירה באזור קיבוץ גלויות בת"א הערות: 1750 מ"ר, מגרש פרטי ומסודר מחיר מבוקש: 2 ₪ תאור נכס: למכירה מגרש פרטי בגודל 1750 מ"ר, בדרום ת"א באזור רח' קיבוץ גלויות. . מחיר: 2.3 מיליון ₪ איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרש מסודר למכירה באזור גדרה הערות: 3 דונם, מתאים לתעשייה / אחסון מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה מגרש של כ3 דונם לתעשייה / אחסון באזור גדרה. איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בבאר טוביה הערות: 9 דונם מחיר מבוקש: 1,200,000 ₪ תאור נכס: למכירה בבאר טוביה מגרש 9 דונם פרטי. ייעוד תעשיה. מחיר מבוקש: 1.2 מיליון ש"ח לדונם איש קשר: יניב בן שבת טלפון: 03-9120348 לפרטים נוספים: yaniv0natam.co.il מיקום: מגרשים לתעשיה בהר טוב הערות: 10-25 דונם מחיר מבוקש: 830,000 ₪ תאור נכס: למכירה באזור התעשייה הר טוב מגרשים לבניה (תעשייה) 10-25 דונם. מחיר: 830,000 ₪ לדונם. איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה בחבל מודיעין הערות: 7-15 דונם מחיר מבוקש: 2,000,000 ₪ תאור נכס: למכירה מגרשים באזור חבל מודיעין בגדלים 7-15 דונם, מחיר מבוקש: כ- 2 מיליון ₪ לדונם איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בסגולה פתח תקווה הערות: 1.7 דונם מחיר מבוקש: 2,650,000 ₪ תאור נכס: למכירה בא.ת. סגולה 1.7 דונם על קרקע פרטית. מחיר: 2,650,000 ₪ לדונם איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בלוד הערות: 26 דונם מחיר מבוקש: 1,600,000 ₪ תאור נכס: למכירה באזור התעשייה בלוד מגרש 26 דונם. מחיר: 1.6 מיליון ש"ח לדונם. איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: 3 דונם למכירה בא.ת. ראש העין הערות: 3 דונם מחיר מבוקש: 2,600,000 ₪ תאור נכס: למכירה בא.ת. ראש העין 3 דונם, מיידי מפרטי. מחיר מבוקש: 2.6 מיליון ₪ לדונם איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה בנשר תל חנן הערות: 10.5 דונם מחיר מבוקש: 13,500,000 ₪ תאור נכס: למכירה בנשר תל חנן מגרשים על קרקע פרטית בשטח כולל של 10.5 דונם. מיקום מצויין בסביבה מסחרית מתפתחת. הנכס מושכר עד 10/2017.מחיר מבוקש: 13,500,000, תשואה: כ-6%. איש קשר: אירה טלפון: 03-9098820 לפרטים נוספים: Ira0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בבאר טוביה הערות: 1.9 דונם מחיר מבוקש: 4,000,000 ₪ תאור נכס: למכירה בבאר טוביה שלד כ-2400 מ"ר על מגרש בגודל של כ-1.9 דונם. מחיר: 4 מיליון ש"ח איש קשר: יניב בן שבת טלפון: 03-9120348 לפרטים נוספים: yaniv0natam.co.il מיקום: מגרש באזור בני ראם הערות: 10 דונם מחיר מבוקש: 1,200,000 ₪ תאור נכס: למכירה מגרש כ- 10 דונם בייעוד תעשייה ולוגיסטיקה באזור בני ראם. מחיר: 1.2 מיליון ש"ח לדונם. איש קשר: יניב בן שבת טלפון: 03-9120348 לפרטים נוספים: yaniv0natam.co.il מיקום: מגרש 1.8 דונם למכירה הערות: 1.8 דונם מחיר מבוקש: 19,000,000 ₪ תאור נכס: מגרש 1.8 דונם למכירה ליד בלומפילד תל אביב. מחיר מבוקש: 19 מיליון ₪ איש קשר: בוריס טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרש באזור התעשייה הר טוב הערות: 70 דונם מחיר מבוקש: 850,000 ₪ תאור נכס: למכירה באזור התעשייה הר טוב מגרש 70 דונם לבניית מחסנים ותעשייה. מחיר מבוקש: 850,000 ₪ לדונם. איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בעמק שרה הערות: 3.7 דונם מחיר מבוקש: 3,000,000 ₪ תאור נכס: למכירה בעמק שרה מגרש 3.7 דונם ביעוד מסחרי בעל זכויות לבנייה. מיקום מצויין עם חשיפה ענקית! מחיר מבוקש: 3 מיליון ₪ איש קשר: יקיר עזרא טלפון: 03-9098780 לפרטים נוספים: yakir0natam.co.il מיקום: מגרש מפרטי באשדוד הערות: 15-20 דונם מחיר מבוקש: 1,700,000 ₪ תאור נכס: למכירה מגרש מפרטי בא.ת באשדוד. 15-20 דונם המתאימים למסחר/מחסנים/מוסכים/תעשייה. מחיר: 1.7 מיליון ₪ לדונם איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרש בכפר סבא הערות: 3-10 דונם מחיר מבוקש: 2,000,000 ₪ תאור נכס: מגרש למכירה במיקום מעולה בכפר סבא! 3-10 דונם עם תב"ע לתעשייה. מחיר מבוקש: כ- 2 מיליון ש "ח לדונם. איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה במודיעין הערות: 20 דונם מחיר מבוקש: 1,000,000 ₪ תאור נכס: למכירה מגרש כ- 20 דונם בייעוד תעשייה באזור התעשייה לי גד במודיעין. מחיר מבוקש: מיליון ש"ח לדונם איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה ברמלה הערות: 3 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה מגרש 3 דונם באזור התעשייה רמלה במיקום מרכזי. מחיר אטרקטיבי! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה ביבנה הערות: 6 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה מגרש 6 דונם באזור התעשייה ביבנה. זמין לבנייה. כניסה מיידית איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: למכירה באזור התעשייה בנתניה הערות: 10-30 דונם מחיר מבוקש: 2,200,000 ₪ תאור נכס: למכירה באזור התעשייה בנתניה 10-30 דונם. מחיר מבוקש: 2.2 מיליון ₪ לדונם. מוצע גם להשכרה. איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: למכירה מגרש בא.ת חדרה הערות: 55 דונם מחיר מבוקש: 1,600,000 ₪ תאור נכס: למכירה מגרש בא.ת חדרה 55 דונם מגודר ומאוספלט, 1600000 ש"ח לדונם, ניתנת חלוקה לחצי. איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: למכירה בא.ת רמלה מגרש הערות: 7-10 דונם מחיר מבוקש: 2,000,000 ₪ תאור נכס: למכירה בא.ת רמלה מגרש 7-10 דונם, זמין לפנייה מיידית 2000000 ש"ח לדונם. איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בא.ת עמק חפר הערות: 15 דונם מחיר מבוקש: 1,800,000 ₪ תאור נכס: למכירה בא.ת עמק חפר מגרש 15 דונם, 1800000 לדונם, זמינות מיידית איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה במודיעין הערות: 20 דונם מחיר מבוקש: 1,150,000 ₪ תאור נכס: למכירה מגרש לתעשייה בשטח 20 דונם באזור התעשייה במודיעין. מחיר: 1,150,000 ש"ח לדונם. איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרש בקרית אריה למכירה הערות: 2.7 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה מגרש בקרית אריה פתח תקווה במיקום מרכזי! 2.7 דונם מפרטי. מחיר אטרקטיבי איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בנתניה הערות: 25 דונם מחיר מבוקש: 2,400,000 ₪ תאור נכס: למכירה מגרש 25 דונם מפרטי באזור התעשייה הצפוני בנתניה.מחיר מבוקש: 2.4 מיליון ש"ח לדונם. איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה באזור ראש העין הערות: 2.3 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרש למכירה באזור התעשייה חצב, צמוד לראש העין 2.3 דונם. מחיר אטרקטיבי! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה בשהם הערות: 20-60 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה באזור התעשייה בשוהם 20-60 דונם לאחסנה/שיווק/לוגיסטיקה. מחיר אטרקטיבי. כניסה מיידית איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בפתח תקווה הערות: 2.5 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה בא.ת סגולה פ"ת 2.5 דונם מפרטי. מיקום מרכזי, עם חשיפה! מחיר אטרקטיבי איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בראשון לציון הערות: 60 דונם מחיר מבוקש: 2,100,000 ₪ תאור נכס: באזור ראשון לציון 60 דונם למכירה כולל מבנים. מחיר כ- 2,100,000 מיליון ש״ח לדונם איש קשר: יניב בן שבת טלפון: 03-9120348 לפרטים נוספים: yaniv0natam.co.il מיקום: למכירה מגרש באשדוד הערות: 17 דונם מחיר מבוקש: 1,100,000 ₪ תאור נכס: מגרש 17 דונם למכירה באזור אשדוד. מחיר: 1,100,000 מיליון ש״ח לדונם איש קשר: יניב בן שבת טלפון: 03-9120348 לפרטים נוספים: yaniv0natam.co.il מיקום: מגרש גדול למכירה באשדוד הערות: 1600 מ"ר מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה באזור אשדוד מגרש בגודל 13.5 דונם מגודר ועליו בנוי מבנה בגודל של 1600 מ"ר. תקרה גבוהה, ספריקלרים. מחר אטרקטיבי! איש קשר: יניב בן שבת טלפון: 03-9120348 לפרטים נוספים: yaniv0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בכנות הערות: 2.5-3 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרש למכירה בכנות 2.5-3 דונם. קרקע טאבו. ניתן גם להשכרה איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה במודיעין הערות: 10-20 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה במודיעין 10-20 דונם הניתנים לחלוקה. איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בפארק ראם הערות: 32 דונם מחיר מבוקש: 100,000,000 ₪ תאור נכס: מגרש למכירה 32 דונם באזור תעשיה פארק ראם. מחיר מבוקש: מיליון ש"ח לדונם. איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בא.ת חולון הערות: 5 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרש למכירה בא.ת. חולון. 5 דונם במיקום מרכזי. חשמל, מים, ביוב. מיידי איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש בסגולה פתח תקווה הערות: 5 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרש מפרטי למכירה באזור התעשייה סגולה בפתח תקווה. 5 דונם, במקום מרכזי. אטרקטיבי! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בפתח תקווה הערות: 4 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה בא.ת סגולה 4 דונם, מגודר, עם חשיפה. מפרטי. אטרקטיבי! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בא.ת מעין שורק הערות: 18 דונם מחיר מבוקש: 2,300,000 ₪ תאור נכס: למכירה מגרש 18 דונם באזור התעשייה מעיין שורק. 2,300,000 ש"ח לדונם. איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בסגולה פתח תקווה הערות: 5 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרש למכירה בסגולה פתח תקווה. 5.250 דונם במיקום מרכזי! חשיפה, טאבו. מחיר אטרקטיבי איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה במודיעין הערות: 10 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה מגרש 10 דונם בייעוד תעשייה באזור התעשייה במודיעין. מיידי איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בסגולה פתח תקווה הערות: 1 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה בא.ת. סגולה פתח תקווה 1 דונם מפרטי. תוכניות. אטרקטיבי! מיידי איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בא.ת סגולה הערות: 4 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרש למכירה בא.ת. סגולה פתח תקווה. 4 דונם במיקום מרכזי, עם חשיפה גבוהה. פרטי, זמין לבנייה. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש בא.ת לוד הערות: 28 דונם מחיר מבוקש: 2,100,000 ₪ תאור נכס: למכירה מגרש 28 דונם באזור התעשייה הצפוני בלוד. מחיר: 2.1 מיליון לדונם איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בקיסריה הערות: 40-60 דונם מחיר מבוקש: 100,000,000 ₪ תאור נכס: למכירה מגרש בא.ת קיסריה 40-60 דונם לתעשייה/מחסנים/ משרדים. 1 מיליון לדונם איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בנתניה הערות: 11.5 דונם מחיר מבוקש: 28,000,000 ₪ תאור נכס: מגרש למכירה באזור התעשייה בנתניה. 11.5 דונם לתעשייה ומשרדים. 28 מיליון ש"ח איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: למכירה בסגולה פתח תקווה הערות: 1 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה באזור התעשייה סגולה בפתח תקווה, 1 דונם פרטי. טאבו, תוכניות לבנייה. מחיר אטרקטיבי! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בחולון הערות: 5 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרש למכירה באזור התעשייה בחולון. 5 דונם זמין לבניה מיידית. מגודר. מחיר אטרקטיבי! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בפתח תקווה הערות: 4 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרש למכירה באזור התעשייה קרית אריה בפתח תקווה, 4 דונם, 700 מ"ר בנוי עם זכויות בניה. פרטי, מפותח. מחיר אטרקטיבי! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מכירה בסגולה פתח תקווה הערות: 3 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה באזור התעשייה סגולה בפתח תקווה. מגרש 3 דונם פינתי מפרטי, 1400 מ"ר בנוי. מחיר אטרקטיבי! כניסה מיידית איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בבאר טוביה הערות: 17 דונם מחיר מבוקש: 1,100,000 ₪ תאור נכס: למכירה באזור באר טוביה, מגרש כ-17 דונם על קרקע פרטית בייעוד תעשייה. מחיר מבוקש: כ- 1,100,000 ש"ח לדונם. איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מרגש למכירה בקריית אריה הערות: 2 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה באזור התעשייה קריית אריה בפתח תקווה במיקום מרכזי, מגרש 2 דונם פינתי מפרטי. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בפתח תקווה הערות: 4 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרש למכירה בא.ת סגולה פתח תקווה, במיקום מרכזי! 4 דונם מפרטי, חזיתי, עם חשיפה גבוהה לבנייה מיידית. מחיר אטרקטיבי! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה במודיעין הערות: 2.5 דונם מחיר מבוקש: 2,000,000 ₪ תאור נכס: למכירה במודיעין מגרש בשטח של כ- 2.5 דונם. מחיר מבוקש: כ 2 מיליון ש"ח לדונם. איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרש תעשייתי באזור אשדוד הערות: 9 דונם מחיר מבוקש: 900,000 ₪ תאור נכס: באזור אשדוד, מגרש תעשייתי טאבו, כ 9 דונם, מחיר מבוקש: 900,000 ש"ח לדונם. איש קשר: יניב טלפון: 03-9120348 לפרטים נוספים: yaniv0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה בא.ת מודיעין הערות: 5-35 דונם מחיר מבוקש: 1,100,000 ₪ תאור נכס: למכירה באזור התעשיה מודיעין, מגרשים 5-35 דונם לתעשיה החל מ- 1,100,000 ₪ לדונם, זמינים מיידית. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בפתח תקווה הערות: 1.6 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרש למכירה בקרית אריה, פתח תקווה. 1.6 דונם לבניה מיידית, כולל זכויות והיתר ל1,400 מ"ר. מחיר אטרקטיבי. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בסגולה פ"ת הערות: 850 מ"ר מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה בא.ת. סגולה פ"ת, 850 מ"ר מגרש מפרטי. טאבו, מיידי איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה בא.ת מודיעין הערות: 10-50 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה בא.ת מודיעין, מגרשים בייעוד תעשייה בשטח של 10-50 דונם. איש קשר: יניב בן שבת טלפון: 03-9120348 לפרטים נוספים: yaniv0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה בפתח תקווה הערות: 20 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרשים למכירה בפתח תקווה, כ- 20 דונם בייעוד תעשייה. מחיר מצוין! איש קשר: יניב בן שבת טלפון: 03-9120348 לפרטים נוספים: yaniv0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה באשדוד הערות: 14-15 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה ב א.ת אשדוד, במיקום מצוין מגרשים בשטח של 14-15 דונם בייעוד תעשייה. איש קשר: יניב בן שבת טלפון: 03-9120348 לפרטים נוספים: yaniv0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בפתח תקווה הערות: 1.7 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה בסגולה 1.7 דונם פרטי במיקום מרכזי. מחיר אטרקטיבי! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בפתח תקווה הערות: 4 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרש למכירה בקריית אריה פתח תקווה במיקום מרכזי, 4 דונם מפרטי, לבניה עם זכויות, חשיפה מעולה, מחיר אטרקטיבי! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה ברמלה הערות: 3.3 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה באזור התעשייה רמלה במיקום מרכזי, 3.3 דונם לתעשיה/ אחסנה. אטרקטיבי! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בפתח תקווה הערות: 1.7 דונם מחיר מבוקש: 2,700,000 ₪ תאור נכס: למכירה באזור התעשייה סגולה בפתח תקווה, 1.7 דונם פרטי. מחיר מבוקש: 2.7 מיליון ₪ לדונם מיידי. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בכפר סבא הערות: 5-10 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרש למכירה במיקום מעולה בכפר סבא! 5-10 דונם, תב"ע לתעשייה. איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה באזור אשדוד הערות: 25 דונם מחיר מבוקש: 1,100,000 ₪ תאור נכס: מגרש בגודל 25 דונם למכירה באזור אשדוד. מחיר: 1.1 מ' ₪ לדונם. איש קשר: יניב בן שבת טלפון: 03-9120348 לפרטים נוספים: yaniv0natam.co.il מיקום: למכירה בראשון לציון הערות: 10 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה באזור התעשייה החדש בראשל"צ, 10 דונם במיקום מרכזי! מחיר אטרקטיבי, מיידי. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: למכירה באזור התעשייה רמלה הערות: 3.3 דונם מחיר מבוקש: 2,100,000 ₪ תאור נכס: למכירה באזור התעשייה רמלה, 3.3 דונם לתעשיה, מסחר במיקום מרכזי! 2100000 ₪ לדונם. כניסה מיידית. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בפתח תקווה הערות: 50 דונם מחיר מבוקש: 2,500,000 ₪ תאור נכס: למכירה באזור התעשיה בפתח תקווה, מגרש 50 דונם מפרטי. ניתן לחלוקה לחצי. מחיר מבוקש: 2.5 מיליון ₪ לדונם. איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה באזור אשדוד הערות: 6.5 דונם מחיר מבוקש: 6,500,000 ₪ תאור נכס: למכירה באזור אשדוד, מגרש 6.5 דונם בייעוד תעשייה. מחיר מבוקש: מיליון ₪ לדונם. איש קשר: יניב בן שבת טלפון: 03-9120348 לפרטים נוספים: yaniv0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בבאר שבע הערות: 2 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה מגרש 2 דונם רב תכליתי בעמק שרה בבאר שבע במיקום נגיש מאוד. ישנן תוכניות בניה ל1200 מ"ר. מחיר אטרקטיבי ! איש קשר: יקיר עזרא טלפון: 03-9098780 לפרטים נוספים: yakir0natam.co.il מיקום: למכירה בסגולה פתח תקווה הערות: 4 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה בסגולה פ"ת 4 דונם, פרטי, טאבו, מרכזי, חשיפה לכביש 40. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: למכירה בקרית אריה פ"ת הערות: 4 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה בקרית אריה פ"ת במקביל לדרך אם המושבות, 4 דונם פינתי במיקום מרכזי. מיידי. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרשים בקרית אריה פתח תקווה (נכס 55) הערות: 4 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרשים למכירה באזור התעשייה קרית אריה בפ"ת, 4 דונם במיקום מרכזי, טאבו, זכויות בניה. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרשים בסגולה פתח תקווה (נכס 54) הערות: 1-5 דונם מחיר מבוקש: 2,700,000 ₪ תאור נכס: למכירה מגרשים בא.ת. סגולה, פ"ת. 1-5 דונם פרטי,טאבו, מיידי, 2,700,000 ₪ לדונם. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה באזור כפר סבא (נכס 53) הערות: 2-10 דונם מחיר מבוקש: 1,800,000 ₪ תאור נכס: למכירה באזור כפר סבא, מגרשים בגדלים של 2-10 דונם. מחיר מבוקש: כ-1.8 מ' ש"ח לדונם. איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרשים בסגולה פתח תקווה (נכס 52) הערות: 2 דונם מחיר מבוקש: 5,000,000 ₪ תאור נכס: מגרשים בגודל 2 דונם למכירה באזור התעשייה סגולה פתח תקווה. מחיר: 5 מיליון ש"ח. איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה באזור אריאל (נכס 51) הערות: 5.6 דונם מחיר מבוקש: 600,000 ₪ תאור נכס: מגרשים למכירה באזור אריאל, 5.6 דונם. מחיר מבוקש: כ-600,000 ש"ח לדונם. איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה בבאר טוביה (נכס 50) הערות: 15-20 דונם מחיר מבוקש: 950,000 ₪ תאור נכס: למכירה באזור באר טוביה, מגרשים בגדלים בין כ 15- 20 דונם. מחיר מבוקש: 900,000 – 950,000 ש"ח לדונם. איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה באזור אשדוד (נכס 49) הערות: 25 דונם מחיר מבוקש: 1,200,000 ₪ תאור נכס: מגרשים למכירה באזור אשדוד, כ-25 דונם. מחיר: כ-1.2 מ' ש"ח לדונם. איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה באזור ראשון לציון (נכס 47) הערות: 20-30 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרשים למכירה באזור ראשון לציון, 20-30 דונם. מחיר מבוקש: כ- 2.5 מיליון ש"ח לדונם. איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה באזור מודיעין (נכס 46) הערות: 10-30 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה באזור מודיעין, מגרשים 10-30 דונם. מחיר מבוקש: 1.1- 1.5 מיליון ש"ח לדונם. איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: למכירה בקרית אריה פתח תקווה (נכס 45) הערות: 1.1 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה בקרית אריה פתח תקווה במיקום מרכזי, 1.1 דונם + כ-400 מ"ר בנוי, זכויות בניה, פרטי, טאבו, מיידי. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: למכירה בחולון (נכס 44) הערות: 2.7 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה באזור התעשייה חולון, 2.7 דונם, 1,400 מ"ר מקורה, עצמאי, מפותח. מחיר אטרקטיבי! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: למכירה בסגולה פתח תקווה (נכס 43) הערות: חצי דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה באזור התעשייה סגולה פתח תקווה, 250 מ"ר בקומת קרק על מגרש חצי דונם, בטון, זכויות בניה, בנוי, מיידי, טאבו. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בסגולה פתח תקווה (נכס 42) הערות: 1 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה בא.ת. סגולה פ"ת, מגרש 1 דונם עם תוכניות.פרטי, טאבו.מיידי. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: קרקע למכירה בעטרות ירושלים (נכס 41) הערות: 10500 דונם מחיר מבוקש: 15,000,000 ₪ תאור נכס: למכירה בעטרות ירושלים, קרקע בגודל 10500 דונם + מבנה כ- 2000 מ"ר. מושכר+ אישור לאחסנת חומרים מסוכנים! מחיר 15000000 ₪ איש קשר: זוהר סגל טלפון: 03-6894242 לפרטים נוספים: zohar0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה באם המושבות (נכס 39) הערות: 25 דונם מחיר מבוקש: 2,500,000 ₪ תאור נכס: למכירה באזור אם המושבות פתח תקווה, מגרש 25 דונם. זכויות בנייה 85,000 מ"ר. מחיר: 2500000 לדונם. איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרשים באזור תעשיה כפר סבא (נכס 38) הערות: 2-40 דונם מחיר מבוקש: 1,900,000 ₪ תאור נכס: מגרשים למכירה בא.ת. כפר סבא מזרח 2-40 דונם, 1,900,000 ₪ לדונם כולל פיתוח והשבחה. מיידי. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש בקרית אריה פתח תקווה (נכס 37) הערות: 1.4 דונם מחיר מבוקש: 3,500,000 ₪ תאור נכס: למכירה בקרית אריה פתח תקווה, 1.4 דונם פרטי, טאבו, 3,500,000 ₪, מיידי. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש בסגולה פתח תקווה (נכס 36) הערות: 1-5 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה בסגולה פתח תקווה, 1-5 דונם, פרטי, טאבו, מפותח. מיידי ! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: למכירה בסגולה פתח תקווה (נכס 34) הערות: 1/2/3 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה בסגולה פתח תקווה, מגרשים 1, 2.3 דונם, פרטי, טאבו. מחיר אטרקטיבי. איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה בתל אביב (נכס 33) הערות: 1.6 דונם מחיר מבוקש: 21,000,000 ₪ תאור נכס: למכירה מגרש ברחוב המסגר, מגרש 1.6 דונם. לבנייה 6000 מ"ר. 21 מיליון ש"ח. איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרש במיקום מעולה בכפר סבא! (נכס 30) הערות: 2-5 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרש למכירה במיקום מעולה בכפר סבא! 2-5 דונם, תב"ע לתעשייה. איש קשר: חן בן אליהו טלפון: 03-9098776 לפרטים נוספים: chen0natam.co.il מיקום: מגרש למכירה ביבנה (נכס 28) הערות: 3.3 דונם מחיר מבוקש: 7,600,000 ₪ תאור נכס: מגרש 3.3 דונם בייעוד תעשייה במיקום מעולה, במרחק הליכה קצר מתחנת הרכבת. על המגרש ניתן לבנות קומת קרקע בגודל 1300-1500 מ"ר. מחיר - 7600000 ש"ח. איש קשר: זוהר סגל טלפון: 0503200309 לפרטים נוספים: zohar0natam.co.il מיקום: מגרש לתעשייה באזור יבנה (נכס 26) הערות: 8-50 דונם מחיר מבוקש: 1,600,000 ₪ תאור נכס: מגרש תעשייתי למכירה באזור תעשייה יבנה. נין לרכוש בין 8-50 דונם לפי 1.6 מליון ש"ח לדונם. מיקום המגרש על הכביש הראשי. למהירי החלטה. איש קשר: בוריס שטנברג טלפון: 03-9098784 לפרטים נוספים: boris0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה בא.ת. מודיעין (נכס 25) הערות: 10-40 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה א.ת. מודיעין חדש 10-40 דונם לתעשיה/אחסנה/שיווק, מפותח, זמין, אטרקטיבי איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה בשוהם (נכס 24) הערות: 5-20 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה א.ת. שוהם חדש 5-20 דונם מגרשים לבניה לתעשיה/אחסנה/שיווק, מפותח, אטרקטיבי איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0naatam.co.il מיקום: למכירה בקריית אריה (נכס 23) הערות: 800 מ"ר מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה אזה"ת קרית אריה פ"ת 2 דונם, מבנה 800 מ"ר, מרכזי, פרטי, טאבו, זכויות בניה, מיידי, אטרקטיבי איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: למכירה בקריית מטלון פ"ת (נכס 22) הערות: 7 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה קרית מטלון 7 דונם פרטי, טאבו, 3000 מ"ר בנוי חד קמתי, חשמל, ספרינקלרים, מיידי, מחיר אטרקטיבי ! איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרשים בסגולה פ"ת (נכס 21) הערות: 5 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה אזה"ת סגולה פ"ת 5 דונם, מבנה 1800 מ"ר, פרטי, טאבו, אטרקטיבי איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרשים בפ"ת סגולה (נכס 20) הערות: 20 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה אזה"ת סגולה פ"ת 20 דונם, 10,000 מ"ר בנוי, פרטי, טאבו, מיידי, אטרקטיבי איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרשים למכירה בחולון ( נכס 18) הערות: 4 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה א.ת. חולון 4 דונם, פרטי, טאבו, אטרקטיבי איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים: yuval0natam.co.il מיקום: מגרש תעשייתי למכירה בראשון לציון (נכס 3) הערות: 10-40 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: מגרש בסוג שימוש תעשייה או אחסון בראשון לציון, 10-40 דונם למכירה במיקום מצויין. מחיר מבוקש כ 2.5 מליון ש"ח לדונם. איש קשר: יניב בן-שבת טלפון: 03-9120348 לפרטים נוספים: yaniv0natam.co.il מיקום: מגרש בפתח תקווה (נכס 2) הערות: 1 דונם מחיר מבוקש: 1 ₪ תאור נכס: למכירה 1 דונם באזור התעשיה סגולה פ"ת פרטי, טאבו, היתר בניה, מיידי, אטרקטיבי איש קשר: יובל כספי טלפון: 03-9120340 לפרטים נוספים:

מגרשים לקנייה בגוש דן
נדל"ן הינו פורטל המתמחה בנדל"ן וכולל בתוכו את לוח הדירות המוביל בישראל המציע דירות למכירה, דירות להשכרה ופרויקטים חדשים למגורים. המידע באתר מוצג באמצעות תיאור טקסטואלי, הדמיות, תוכניות דירה, סיורים וירטואליים, צילומי וידיאו ושכבות מידע ע"ג מפה מבוססים על מיקומי עניין ושירותים חיוניים לתושב בסביבת הנכס המבוקש כגון: בתי ספר, פארקים, מוסדות דת וממשל, תחבורה ועוד... באתר תוכלו לממש חיפוש על דירות ונכסיםמניבים ולקבל מידע אודות פרויקטים ו-הצעות משכנתא בנייה למגורים למכירה בנייה למגורים למכירה בהצפון והגליל בנייה למגורים למכירה בהגליל המערבי בנייה למגורים למכירה ביישובי השומרון בנייה למגורים למכירה במודיעין והסביבה בנייה למגורים למכירה בחדרה והסביבה בנייה למגורים למכירה בהשפלה בנייה למגורים למכירה בהשרון בנייה למגורים למכירה בחיפה קריות וחוף כרמל בנייה למגורים למכירה בבקעת אונו בנייה למגורים למכירה בירושלים והסביבה בנייה למגורים למכירה בתל אביב והמרכז בנייה למגורים למכירה בהדרום והערבה לרשימה המלאה > בתהליך שינוי ייעוד למכירה בתהליך שינוי ייעוד למכירה בהצפון והגליל בתהליך שינוי ייעוד למכירה בהגליל המערבי בתהליך שינוי ייעוד למכירה ביישובי השומרון בתהליך שינוי ייעוד למכירה במודיעין והסביבה בתהליך שינוי ייעוד למכירה בחדרה והסביבה בתהליך שינוי ייעוד למכירה בהשפלה בתהליך שינוי ייעוד למכירה בהשרון בתהליך שינוי ייעוד למכירה בחיפה קריות וחוף כרמל בתהליך שינוי ייעוד למכירה בבקעת אונו בתהליך שינוי ייעוד למכירה בירושלים והסביבה בתהליך שינוי ייעוד למכירה בתל אביב והמרכז בתהליך שינוי ייעוד למכירה בהדרום והערבה לרשימה המלאה > חקלאי למכירה חקלאי למכירה בהצפון והגליל חקלאי למכירה בהגליל המערבי חקלאי למכירה ביישובי השומרון חקלאי למכירה במודיעין והסביבה חקלאי למכירה בחדרה והסביבה חקלאי למכירה בהשפלה חקלאי למכירה בהשרון חקלאי למכירה בחיפה קריות וחוף כרמל חקלאי למכירה בבקעת אונו חקלאי למכירה בירושלים והסביבה חקלאי למכירה בתל אביב והמרכז חקלאי למכירה בהדרום והערבה לרשימה המלאה > לבנייה לתיירות ופנאי למכירה לבנייה לתיירות ופנאי למכירה בהצפון והגליל לבנייה לתיירות ופנאי למכירה בהגליל המערבי לבנייה לתיירות ופנאי למכירה ביישובי השומרון לבנייה לתיירות ופנאי למכירה במודיעין והסביבה לבנייה לתיירות ופנאי למכירה בחדרה והסביבה לבנייה לתיירות ופנאי למכירה בהשפלה לבנייה לתיירות ופנאי למכירה בהשרון לבנייה לתיירות ופנאי למכירה בחיפה קריות וחוף כרמל לבנייה לתיירות ופנאי למכירה בבקעת אונו לבנייה לתיירות ופנאי למכירה בירושלים והסביבה לבנייה לתיירות ופנאי למכירה בתל אביב והמרכז לבנייה לתיירות ופנאי למכירה בהדרום והערבה לרשימה המלאה > לבנייה לתעשייה קלה ומסחר למכירה לבנייה לתעשייה קלה ומסחר למכירה בהצפון והגליל לבנייה לתעשייה קלה ומסחר למכירה בהגליל המערבי לבנייה לתעשייה קלה ומסחר למכירה ביישובי השומרון לבנייה לתעשייה קלה ומסחר למכירה במודיעין והסביבה לבנייה לתעשייה קלה ומסחר למכירה בחדרה והסביבה לבנייה לתעשייה קלה ומסחר למכירה בהשפלה לבנייה לתעשייה קלה ומסחר למכירה בהשרון לבנייה לתעשייה קלה ומסחר למכירה בחיפה קריות וחוף כרמל לבנייה לתעשייה קלה ומסחר למכירה בבקעת אונו לבנייה לתעשייה קלה ומסחר למכירה בירושלים והסביבה לבנייה לתעשייה קלה ומסחר למכירה בתל אביב והמרכז לבנייה לתעשייה קלה ומסחר למכירה בהדרום והערבה לרשימה המלאה > מגרש למכירה מגרש למכירה בהצפון והגליל מגרש למכירה בהגליל המערבי מגרש למכירה ביישובי השומרון מגרש למכירה במודיעין והסביבה מגרש למכירה בחדרה והסביבה מגרש למכירה בהשפלה מגרש למכירה בהשרון מגרש למכירה בחיפה קריות וחוף כרמל מגרש למכירה בבקעת אונו מגרש למכירה בירושלים והסביבה מגרש למכירה בתל אביב והמרכז מגרש למכירה בהדרום והערבה לרשימה המלאה >

title
רשת אנגלו-סכסון מתמחה בתיווך נדל"ן של דירה למכירה בכל הארץ ומציעה עבורך מגוון רחב של דירות חדשות וישנות למכירה בכל הארץ ונכסים אחרים באזור זה וגם להשכרה מגרשים למכירה סוג הנכס עיר / ישוב כתובת חד' קומה תאור מחיר star מגרש (צמודי קרקע) נתניה עין התכלת הגפן קרקע מגרש בצפון העיר 2,800,000 ₪ star מגרש (צמודי קרקע) גדרה המושבה הגרמנית מגרש במושבה הגרמנית קרקע מגרש במושבה הגרמנית 1,300,000 ₪ star blank מגרש (צמודי קרקע) קרית גת כרמי גת קרקע 875,000 ₪ star מגרש (צמודי קרקע) סביון מגל 1 29,000,000 ₪ star blank מגרש (צמודי קרקע) עתלית מעוזי רביבים עתלית החדשה גבעת הבריכות קרקע בלב עתלית ליד מגדל... 3,400,000 ₪ star blank מגרש (צמודי קרקע) ערד רותם מואב קרקע 1,000,000 ₪ star מגרש (צמודי קרקע) תל מונד תל מונד קרקע חדש בשוק! 1,800,000 ₪ star מגרש (צמודי קרקע) קרית טבעון קרית עמל קרקע 1 ₪ star blank מגרש כללי נס ציונה מרכז מזרח קרקע 2,890,000 ₪ star blank מגרש חקלאי גדרה ותיקה גדרה קרקע שטח חקלאי למכירה 3,168,000 ₪ star blank מגרש (צמודי קרקע) ירושלים קרית יובל שמריהו לוין קרקע בשמריהו לוין מגרש 1.6... 9,800,000 ₪ star blank מגרש תעשיתי מודיעין אזור התעשייה- ישפרו סנטר 1 קרקע 6,000,000 ₪ star blank מגרש (צמודי קרקע) מגדל מגדל קרקע 1,750,000 ₪ star blank מגרש כללי צפת האר"י קרקע 800,000 ₪ star blank מגרש מסחרי באר שבע מיקום מעולה! קרקע 10,000,000 ₪ star מגרש (צמודי קרקע) פוריה עילית נרקיסים קרקע 700,000 ₪ star blank מגרש (צמודי קרקע) ערד רותם ספיר קרקע 770,000 ₪ star blank מגרש (צמודי קרקע) מגדל החצב 1 3,000,000 ₪ star blank מגרש כללי הרצליה הרצליה ב' המסילה קרקע 3,000,000 ₪ star blank מגרש (צמודי קרקע) פוריה פוריה נווה עובד נווה עובד 1 650,000 ₪ פרוייקטים חדשים נבחרים ירושלים לצפייה בפרויקט לחץ כאן פרויקט... לצפייה בפרויקט לחץ כאן באזור הים-... לצפייה בפרויקט לחץ כאן קדמת ים - מערב... לצפייה בפרויקט לחץ כאן דופלקס גג בלב... לצפייה בפרויקט לחץ כאן כפר יונה לצפייה בפרויקט לחץ כאן פריים-לוקיישן... לצפייה בפרויקט לחץ כאן אבא חושי 3 לצפייה בפרויקט לחץ כאן מוריה 20 לצפייה בפרויקט לחץ כאן פרוייקט יגאל... לצפייה בפרויקט לחץ כאן לרשימת כל הפרויקטים המוצעים אנגלו-סכסון תיווך - תיווך אנגלו-סכסון ב מעניק שירותי תיווך לעסקות מכירת נדל"ן המבוססים על ניסיון מקצועי ועל היכרות עמוקה עם זירת הנדל"ן. מחפש דירה למכירה שמתאימה לך ולתקציב שלך? מתלבט בין בתים למכירה? אנגלו-סכסון מציעה רשימת פתרונות מתאימים לקניה ומעמידה לשירותך צוות תיווך מקצועי ב. לוח אנגלו-סכסון - מתווכים בין לקוחות מרוצים מגוון רחב של נכסים חדשים ונכסי יד שניה - דירות, בתים, מגרשים, קרקעות, נדל"ן מסחרי ועוד - מכירה או השכרה. לוח אנגלו-סכסון מאפשר לך למצוא במהירות מודעות של דירות למכירה ושל בתים למכירה בכל אזור או יישוב בו החלטת להתמקד. ללא כל התחייבות מצידך. לוח אנגלו-סכסון פתוח לכל חיפוש של דירות למכירה או בתים למכירה המוצעים ע"י תיווך ב.יש לוחות נדל"ן ויש לוח אנגלו-סכסון - רשת תיווך נדל"ן המובילה בישראל. מכירת דירת חדר או יוקרה, קניית בית פרטי או מגרש לבניה - כל עסקת נדל"ן מתחילה אצל המקצוענים - אנגלו-סכסון תיווך ב - דירות למכירה , בתים למכירה . אנגלו-סכסון תיווך - תיווך אנגלו-סכסון ב מעניק שירותי תיווך לעסקות מכירת נדל"ן המבוססים על ניסיון מקצועי ועל היכרות עמוקה עם זירת הנדל"ן. מחפש דירה למכירה שמתאימה לך ולתקציב שלך? מתלבט בין בתים למכירה? אנגלו-סכסון מציעה רשימת פתרונות מתאימים לקניה ומעמידה לשירותך צוות תיווך מקצועי ב. לוח אנגלו-סכסון - מתווכים בין לקוחות מרוצים מגוון רחב של נכסים חדשים ונכסי יד שניה - דירות, בתים, מגרשים, קרקעות, נדל"ן מסחרי ועוד - מכירה או השכרה. לוח אנגלו-סכסון מאפשר לך למצוא במהירות מודעות של דירות למכירה ושל בתים למכירה בכל אזור או יישוב בו החלטת להתמקד. ללא כל התחייבות מצידך. לוח אנגלו-סכסון פתוח לכל חיפוש של דירות למכירה או בתים למכירה המוצעים ע"י תיווך ב.יש לוחות נדל"ן ויש לוח אנגלו-סכסון - רשת תיווך נדל"ן המובילה בישראל. מכירת דירת חדר או יוקרה, קניית בית פרטי או מגרש לבניה - כל עסקת נדל"ן מתחילה אצל המקצוענים - אנגלו-סכסון תיווך ב - דירות למכירה , בתים למכירה . אתר הבית » מגרשים למכירה » מושבים » ישובים בתים למכירה בתים להשכרה בעלי מקצוע מחפשים למכור או לקנות מגרש במושב? בלוח הבתים והנדל"ן של "אתר הבית" תמצאו מבחר מודעות ענק של מגרשים למכירה במושבים מכל רחבי הארץ. מגרשים למכירה במושבים חדרים מחיר ת. עדכון הנך צופה ב 1-27 נכסים מתוך 27 שנמצאו מגרש למכירה במושב קלחים דרום והנגב – אזור באר שבע 1 750,000 ₪01/10/2017 תיווך מגרש למכירה במושב לימן צפון והגליל – גליל מערבי 1 1,450,000 ₪17/09/2017 פרטי מגרש למכירה במושב בצת צפון והגליל – גליל מערבי 1 1,300,000 ₪17/09/2017 פרטי מגרש למכירה במושב אודים השרון והמרכז – שרון -1 3,900,000 ₪04/09/2017 פרטי מגרש למכירה במושב אודים השרון והמרכז – שרון 1 39,000,000 ₪04/09/2017 פרטי מגרש למכירה במושב חוגלה השרון והמרכז – עמק חפר 1 2,500,000 ₪30/08/2017 תיווך מגרש למכירה במושב אביחיל השרון והמרכז – עמק חפר 1 3,500,000 ₪12/08/2017 פרטי מגרש למכירה במושב אביחיל השרון והמרכז – עמק חפר 1 3,300,000 ₪12/08/2017 פרטי מגרש למכירה במושב גן חיים השרון והמרכז – שרון 1 3,500,000 ₪12/08/2017 פרטי מגרש למכירה במושב שדה יצחק השרון והמרכז – שרון 1 1,650,000 ₪14/05/2017 תיווך מגרש למכירה במושב אשבול דרום והנגב – אזור באר שבע -1מחיר לא פורסם26/03/2017 פרטי מגרש למכירה במושב זרועה דרום והנגב – חבל הבשור 1 690,000 ₪25/02/2017 תיווך מגרש למכירה במושב פעמי תש"ז דרום והנגב – אזור באר שבע 1 850,000 ₪20/02/2017 תיווך מגרש למכירה במושב אביחיל השרון והמרכז – עמק חפר 1 2,800,000 ₪09/02/2017 פרטי מגרש למכירה במושב ניר עקיבא דרום והנגב – אזור באר שבע 1 700,000 ₪27/01/2017 תיווך מגרש למכירה במושב אלישיב השרון והמרכז – עמק חפר 1 1,400,000 ₪25/12/2016 תיווך מגרש למכירה במושב יקנעם מושבה צפון והגליל – גליל תחתון 1 3,000,000 ₪24/12/2016 פרטי מגרש למכירה במושב כחל צפון והגליל – גליל עליון 1 600,000 ₪30/11/2016 תיווך מגרש למכירה במושב רשפון השרון והמרכז – שרון -1מחיר לא פורסם27/11/2016 פרטי מגרש למכירה במושב ניר ח"ן דרום והנגב – חבל לכיש 1מחיר לא פורסם10/11/2016 תיווך מגרש למכירה במושב גאולים השרון והמרכז – שרון 1 1,750,000 ₪03/11/2016 תיווך מגרש למכירה במושב זרועה דרום והנגב – חבל הבשור 1 400,000 ₪17/09/2016 תיווך מגרש למכירה במושב אודם צפון והגליל – גולן -1 350,000 ₪17/09/2016 פרטי מגרש למכירה במושב אביחיל השרון והמרכז – עמק חפר 1 3,000,000 ₪02/06/2016 פרטי מגרש למכירה במושב אביחיל השרון והמרכז – עמק חפר 1 3,250,000 ₪31/05/2016 פרטי מגרש למכירה במושב אביחיל השרון והמרכז – עמק חפר 1 2,700,000 ₪23/05/2016 פרטי מגרש למכירה במושב אומץ השרון והמרכז – עמק חפר גבעת ברנר 200,000 ₪ מכירה מגרשים (1000 מ"ר) תאריך כניסה: 03/10/2017 מפרסם פרטי עודכן לפני 0 דקות איש קשר: rami למכירה 1-5 דונם חקלאי, בטאבו ,סמוך למבנה מסחרי, גוש 3799 חלקה 7 , לא ניתן לבנות ולא לשים קראוונים ,אין חשמל אין מים .מחיר 200,000 לדונם . בתמונות יש מפת גוש וחלקה .וצילום אויר. 5 תמונות הצג טלפון הצג טלפון שלח הודעה פנה למפרסם ערוך מודעה ערוך מודעה שמור מודעה שמור מודעה הוסף הערה הוסף הערה שתף מודעה שתף מודעה הצג ע"ג מפה הצג ע"ג מפה דווח על שגיאה דווח על שגיאה הסר מהלוח שלי הסר מהלוח שלי בנימינה-גבעת עדה*, המושבה, הכיכר 6 2,350,000 ₪ מכירה מגרשים (565 מ"ר) תאריך כניסה: לא צוין מפרסם פרטי עודכן לפני 0 דקות איש קשר: דן למכירה במרכז המושבה הוותיקה, במרחק הליכה מהרכבת. מקום פסטורלי. ליצירת קשר נא להתקשר לנייד ואם אין תשובה נא לשלוח מיסרון. גוש 10205 חלקה 114 הצג טלפון הצג טלפון שלח הודעה פנה למפרסם ערוך מודעה ערוך מודעה שמור מודעה שמור מודעה הוסף הערה הוסף הערה שתף מודעה שתף מודעה הצג ע"ג מפה הצג ע"ג מפה דווח על שגיאה דווח על שגיאה הסר מהלוח שלי הסר מהלוח שלי פתח תקווה, שכונת בלינסון, השחר 6 4,900,000 ₪ מכירה מגרשים (1500 מ"ר) תאריך כניסה: 22/09/2017 מפרסם פרטי עודכן לפני 0 דקות איש קשר: אריק למכירה 1.5 דומם בשכונת בלינסון (צמוד לכפר סירקין) בסימטה קטנה ושקטה שכנים נוחים 1 תמונות הצג טלפון הצג טלפון שלח הודעה פנה למפרסם ערוך מודעה ערוך מודעה שמור מודעה שמור מודעה הוסף הערה הוסף הערה שתף מודעה שתף מודעה הצג ע"ג מפה הצג ע"ג מפה דווח על שגיאה דווח על שגיאה הסר מהלוח שלי הסר מהלוח שלי להבים, אגמית 2580 900,000 ₪ מכירה מגרשים (350 מ"ר) תאריך כניסה: 03/09/2017 מפרסם פרטי עודכן לפני 1 דקות איש קשר: אייל למכירה מגרש מוכן לתחילת בנייה מרחק הליכה מהרכבת מיקום מעולה !!! ללא תיווך !!! אדם פרטי !!! הצג טלפון הצג טלפון שלח הודעה פנה למפרסם ערוך מודעה ערוך מודעה שמור מודעה שמור מודעה הוסף הערה הוסף הערה שתף מודעה שתף מודעה הצג ע"ג מפה הצג ע"ג מפה דווח על שגיאה דווח על שגיאה הסר מהלוח שלי הסר מהלוח שלי עפולה 990,000 ₪ מכירה מגרשים (425 מ"ר) תאריך כניסה: לא צוין מפרסם פרטי עודכן לפני 2 דקות איש קשר: אשרף למכירה מגרש לבניית בית בודד שולמו כל אגרות הפיתוח גוש 16763 חלקה 108 הצג טלפון הצג טלפון שלח הודעה פנה למפרסם ערוך מודעה ערוך מודעה שמור מודעה שמור מודעה הוסף הערה הוסף הערה שתף מודעה שתף מודעה הצג ע"ג מפה הצג ע"ג מפה דווח על שגיאה דווח על שגיאה הסר מהלוח שלי הסר מהלוח שלי יבנה, הירמוך 3 לא צוין מחיר מכירה מגרשים (3300 מ"ר) תאריך כניסה: לא צוין מפרסם פרטי עודכן לפני 2 דקות איש קשר: גלי 1 תמונות הצג טלפון הצג טלפון שלח הודעה פנה למפרסם ערוך מודעה ערוך מודעה שמור מודעה שמור מודעה הוסף הערה הוסף הערה שתף מודעה שתף מודעה הצג ע"ג מפה הצג ע"ג מפה דווח על שגיאה דווח על שגיאה הסר מהלוח שלי הסר מהלוח שלי שדרות, דרך העלייה 1 665,000 ₪ מכירה מגרשים (402 מ"ר) תאריך כניסה: לא צוין מפרסם פרטי עודכן לפני 2 דקות איש קשר: איציק למכירה מגרש 119 במיקום מעולה ובשכונה חדשה הכוללת פארקים, ומרחבים ציבוריים רבים. שולמו כל האגרות ומוכן לבנייה מיידית. מחיר סופי. בהזדמנות!!! הצג טלפון הצג טלפון שלח הודעה פנה למפרסם ערוך מודעה ערוך מודעה שמור מודעה שמור מודעה הוסף הערה הוסף הערה שתף מודעה שתף מודעה הצג ע"ג מפה הצג ע"ג מפה דווח על שגיאה דווח על שגיאה הסר מהלוח שלי הסר מהלוח שלי כפר יונה, גולני 52 820,000 ₪ מכירה מגרשים (1000 מ"ר) תאריך כניסה: לא צוין מפרסם פרטי עודכן לפני 4 דקות איש קשר: דויד למכירה הדונם השלם למכירה ב820 אלף שקל , אפשרות גם לחצי דונם ב450 אלף שקל הדונם בבעלות פרטית בטאבו ואינו מקבלן קניית הדונם השלם אפשרי לדבר בטלפון. השטח נמצא קרוב לגולני 52 מערבית 1 תמונות הצג טלפון הצג טלפון שלח הודעה פנה למפרסם ערוך מודעה ערוך מודעה שמור מודעה שמור מודעה הוסף הערה הוסף הערה שתף מודעה שתף מודעה הצג ע"ג מפה הצג ע"ג מפה דווח על שגיאה דווח על שגיאה הסר מהלוח שלי הסר מהלוח שלי כרמית 960,000 ₪ מכירה מגרשים (644 מ"ר) תאריך כניסה: לא צוין מפרסם פרטי עודכן לפני 4 דקות איש קשר: Yehuda למכירה שטח פינתי מדהים בגודל 644 מ"ר. מאפשר בניית בריכה ענקית ו/או יחידת דיור נוספת בכניסה נפרדת. הישוב מדהים ומתפתח בקצב מהיר. המחיר רלוונטי לחודש הקרוב בלבד. הצג טלפון הצג טלפון שלח הודעה פנה למפרסם ערוך מודעה ערוך מודעה שמור מודעה שמור מודעה הוסף הערה הוסף הערה שתף מודעה שתף מודעה הצג ע"ג מפה הצג ע"ג מפה דווח על שגיאה דווח על שגיאה הסר מהלוח שלי הסר מהלוח שלי דימונה, הר נוף, הר ארבל 365 לא צוין מחיר מכירה מגרשים (513 מ"ר) תאריך כניסה: 23/09/2017 מפרסם פרטי עודכן לפני 5 דקות איש קשר: נועם למכירה שטח מופשר להתחלת בניה מיידית/ להשקעה פלח ד’

לוח נדל"ן מגרשים למכירה
לוח נדל"ן מסחרי למכירה WinWin מציע לכם מגוון רחב של מודעות נדל"ן מסחרי למכירה, ובהם: משרדים למכירה , חנויות למכירה , מחסנים , מבנים , אולמות , משקים חקלאיים נדל"ן עסקי למכירה, השקעות נדל"ן ועוד

איך מחפשים אדמה או קרקע לבניית בית פרטי ?
ישנם כמה אפשרויות לחיפוש מגרש: מגרשים למכירה מנהל מקרקעי ישראל. כונס נכסים. קרקע פרטית - משרד תווך. קרקע פרטית - חיפוש עצמי. קרקע חקלאית. מנהל מקרקעי ישראל אחת לתקופה מנהל מקרקעי ישראל מוציאה מכרזים למכירת קרקעות לבנייה. מי שמעוניין יכול להשתתף במכרז ולהציע הצעה עבור מחיר הקרקע. בדרך כלל יש במכרז מחיר מינימום למגרש ועלות לפיתוח ובד"כ המציע שהציע את ההצעה הגבוהה ביותר זוכה בקרקע אם כי למנהל יש זכות לבחור מי הזוכה ולא רק על פי המחיר שהוצע. יש לשים דגש, כי המנהל לא מאפשר ל'תקן' את ההצעה שהגשת במכרז, כלומר אם לא זכית אתה לא יכול להציע הצעה משופרת. על מה צריך לשים לב? הלחץ הזה יכול לגרום ליזמים לתת מחיר שהוא מעל למחיר השוק, רק כדי לזכות בקרקע ויש להזהר לא ליפול למלכודת הרגשית הזאת. צריך להיות שלם לחלוטין עם ההצעה שהגשת. כונס נכסים כונסי נכסים משמשים כנציגי הבנקים מול חייבים ומציעים את הקרקעות של החייבים למכירה בשוק החופשי. גם כאן הקרקעות נמכרות בשיטת מכרז כאשר המחיר הגבוה ביותר ע"פ רוב הוא הזוכה. איך זה עובד? מצאתם נכס שמעניין אתכם? - נותנים הצעה לכונס, ובד"כ גם צריך להשאיר ערבות בנקאית בהתאם להצעה ולמכרז. - הכונס יקבע תאריך בו יפגשו כל המציעים בדרך כלל במשרד הכונס שעוסק בד"כ בעריכת דין והוא ינהל את המכרז. - בדומה לקניית המצוות בבית הכנסת, כל אחד נותן את הצעתו ואז כל אחד יכול להעלות את ההצעה שלו עד אשר אין אף מציע שמוכן להעלות את ההצעה של צד אחר. - מי שנתן את ההצעה הגבוהה ביותר הוא הזוכה בשלב זה - אבל זה לא סופי! - בעל הנכס עצמו רשאי לרכוש את הדירה במחיר שהצעתם. - במידה ובעל הנכס אינו מעוניין יש לקבל אישור מראש ההוצל"פ למחיר המוצע, הדבר נעשה כדי להגן על בעל הדירה ולמנוע מכירת הדירה במחיר זול משמעותית ממחיר השוק באופן משמעותי. על מה צריך לשים לב? כאשר יושבים בפגישה אצל הכונס יש לחץ והרגשה שגורמת לקנייה מעל המחיר שתכננתם לשלם מלכתחילה. אם אתם לא מכירים את השיטה וחדשים בעניין כדאי לכם ללכת לבית הכנסת הקרוב בשבת בבוקר ולהתנסות בחוויה של קניית עליה לתורה כי מדובר באותה שיטה. אם תשימו לב כאשר המצווה פחות חשובה או שיש פחות מתפללים בבית הכנסת הסיכוי שלכם לקנות עליה לתורה במחיר נמוך יחסית עולה וככל שיש יותר מתפללים ויש עניין יותר במצווה וערכה רב יותר בעיני המתפללים כך המחיר נדרש לשלם עבורה עולה בהתאם. קרקע פרטית - משרד תיווך חיפוש קרקע פרטית באמצעות משרד תווך הינה האפשרות הטובה ביותר. נכון, עלות התיווך נעה בין 1.5%-2% מערך הקנייה. אם זאת צריך לזכור שמתווך טוב יכול לעזור לכם בניהול המשא ומתן ולפעמים עוזר בסגירת העיסקה לטובת שני הצדדים. הרבה עסקאות יכולות להגיע לפיצוץ ולהיכשל בגלל חסרון בגורם מתווך שיגשר על הפערים בין הצדדים וזה יכול לחסוך לכם הרבה יותר מ- 2% מהעסקה. למשל אם המוכר רוצה למכור נכס ב- 1,500,000 ולצורך מו"מ הוא מצהיר שהוא מבקש 1,600,000 כדי שיהיה לו לאן לרדת. ואילו הקונה מעוניין לקנות את הנכס ב-1,500,000 אז לכאורה יש לנו כאן עסקה. אבל בגלל שכל אחד מסתיר את הקלפים שלו הם יכולים להתחפר במו"מ מתיש בו המוכר יירד במכיר קצת אבל לא מספיק בשביל הקונה וקח העסקה תכשל. וזאת רק דוגמא. לכן הדבר הכי חשוב במתווך הוא היושר והמקצועיות שלו. ישנם מתווכים שמוכנים להגיד הכל בשביל לסגור עיסקה אפילו אם אין בהם אמת או כל האמת. לכן כאשר בוחרים מתווך כדאי לקבל עליו המלצות. על מה צריך לשים לב? המתווך מחפש עבורכם את הנכס עפ"י הדרישות והתקציב שהכתבתם ויחסוך לכם זמן רב ששווה הרבה כסף. קרקע פרטית - חיפוש עצמאי מאיפה להתחיל? אפשר לחפש בעיתון או במקומון, באתרי אינטרנט, או פשוט לעשות עבודת רגליים. להסתובב באזור בו אתם מחפשים ולחפש שלטים 'למכירה'. בקרקעות גם אפשר פשוט לפנות לבעלי קרקעות באזור ולשאול אותם אם הם מעוניינים למכור. החסרון הכי גדול שיש בשיטה הזאת היא כמובן ז-מ-ן. כן, ללכת לחפש ולשאול בעלי נכסים לוקחת זמן רב שאין לנו ממנו הרבה. על מה צריך לשים לב? מה גם שכאשר אנחנו מנהלים מו"מ לבד אנחנו יכולים להפסיד ולפוצץ עסקה מצליחה בלי לשים לב - ראו למעלה מה שכתבנו על מתווכים. קרקע חקלאית האופצייה הזאת טובה בעיקר אם אתם לא ממהרים לשום מקום ומיועדת בעיקר להשקעה לטווח רחוק או בחשיבה של הילדים או הנכדים. אם אתם מחפשים קרקע כדי לבנות את ביתכם באופן מיידי זאת לא האופצייה בשבילכם. אחד המחסורים הכי גדולים במדינה ישראל היא הקרקעות. ארץ ישראל קטנה ואין לנו הרבה קרקעות. כך שאם אתם קונים קרקע חקלאית באזור בו יש יישובים במגמת התפתחות סביר להניח שבטווח הרחוק יפשירו את הקרקע החקלאית שלכם למגורים. מחיר קרקע חקלאית הוא זול יחסית לקרקע למגורים כך שאם יש לכם הון שאתם יכולים להשקיע אותו לטווח הרחוב זאת אופצייה שצריך לשקול אותה. אפשר להשקיע גם בבורסה ובניירות ערך אבל זה פחות בטוח מאשר השקעה בנדל"ן והריבית שתקבלו משתנה בהתאם לזמן בו יפשירו את הקרקע שלכם למגורים. אם יתמזל מזלכם אתם יכולים להרוויח ריבית גבוהה מאוד שלא מביישת השקעה במניות היי-טייק.

נילי בונה בית: אז איך בוחרים מגרש?
כלכלה לאחר הגירושים ומכירת הבית המשותף, החליטה נילי לבנות את ביתה החדש מהיסוד. השלב הראשון הוא קניית המגרש. אבל במדינה בה רגב אדמה שווה זהב, מדובר במשימה מסובכת שלא מעט גורמים מעורבים בה נילי גרוסעדכון אחרון: 17.01.11 , 00:09 אז עכשיו פני מועדים לקניית המגרש, במדינה בה רגב אדמה שווה ערך לדונם במדינות ששייכותן לעולם הראשון אינו מוטל בספק. לא רק זאת, אלא שאני דווקא ממקמת את טווח החיפוש שלי באזור הכי חם במדינה מבחינת חופן חול – השרון. הצטרפו לעמוד הפייסבוק של ynet אני מודעת לכך שקצת מזרחה או צפונה ואפילו מאוד דרומה אוכל לבסס לעצמי קשר קרקע-בית במחיר שפוי יותר, אבל כאחת שב-15 שנים האחרונות הרדיוס הכי דרומי שלה הוא כפר סבא והצפוני ביותר הוא צומת בית ליד, אני מתקשה לראות את עצמי בגילי המתקדם מצליחה לשלוח שורש באזור אחר בארץ. שום מיתון גלובלי או מקומי לא יצליח לדגדג את בועת הנדל"ן ההולכת ותופחת מעל ראשנו כתחליף לענני הגשם המתמהמהים לבוא. המיתון עלול להשפיע קשות על הפרנסה החודשית שלך, ישלח אותך לביקור אצל הפקידה אינה בלשכת התעסוקה כדי להעביר טביעת אצבע במכונה משל היית קרימינל מסוכן ובמקביל אל הפסיכיאטר המחוזי כדי לייצב את החרדות הקיומיות שלך. במקום עצי הדר - מערבלי בטון אבל ככל שחשבון הבנק יורד מתחת למפלס השפיות של נשמתך – כך מחיר האדמה שאתה מבקש לרכוש עולה בהתאמה. ארץ זבת חלב ודבש, עאלק. תכירו את נילי נמאס לה לנדוד אז היא בונה בית נילי גרוס לאחר שגרה בלא פחות מ-19 בתים, נילי גרוס החליטה לזרוק עוגן ולבנות לעצמה מעון קבוע. האם תעמוד בתקציב ותגשים את חלומה? אתם מוזמנים לצאת עמה למסע. מדור חדש תכירו את נילי - נמאס לה לנדוד אז היא בונה בית במושבה שלי, זו שמשום מה אני מרגישה בה הכי בבית שאפשר, הופשרו קילוגרמים של תפוחי זהב שהפכו לרגבי זהב 24 קראט לבנייה צמודת קרקע. במקום עצי הדר צמחו דחפורים ומערבלי בטון, חורשים את מקום הגידול הטבעי של שועלים, נמיות, קיפודים, חפרפרות וחיות נטושות למדשאות משגשגות ורחובות אקרשטיין אדמדמים. המחירים נסקו לגבהים ולמרות זאת הכול נקנה ונחטף כלחמניות טריות. משפחות שסבא של סבא שלהם היה בעל חזון רכישת אדמות חקלאיות חסרות ערך הפכו לאריסטוקרטיה מקומית כשהם חולשים על תהליך ההפשרה הבלתי ניתן לעצירה. כל דונם חולק לארבע כדי לדחוס יותר בתים במטר רבוע כשסופת האש בכרמל נראית כמו מדורת לצים לעומת סופת הרכישה ששטפה את השרון. השיקולים משתנים כל רבע דונם שפנוי בבוקר כבר נרשם בטאבו בשעת הצהריים. מי שלא קונה היום משלם עוד כמה עשרות אלפים מחר על אותה מציאה. ואני, ש"זכיתי" במענק גירושין צנוע תמורת מכירת הבית של חיי, כולל פיסה משמעותית מנשמתי, התחלתי לחפש את הרגבים שידברו אלי שנית. לאה, המתווכת הפרטית שלי, התחילה אתי את מסע רכישת המגרש הפרטי שלי. היא הזמינה אותי לצפות באדמות בכל מיני צורות, גדלים ומיקומים, רובן מעל לתקציב האישי שלי. שיקולים של רכישת מגרש או בית משתנים ממשפחה למשפחה, מאדם לאדם. אחד מתחבר לצורך בשקט ואחד לא מוותר על הנוף, אחד זקוק למנת הרעש היומית שלו או לקרבה למוסדות חינוך וגן משחקים (תלוי במספר הצאצאים שכל משפחה גוררת אחריה). אבל למרות השיקולים וזיגזג הפשרות שצריך לעשות, ניסיתי לא לשכוח שפיסת האדמה הזו עשויה להיות המקום בו אעביר את שארית חיי ולכן, יותר מכל, רציתי להרגיש את התחושה הנכונה שתעבור אצלי בין גזע המוח לבטן התחתונה כשאני עומדת מול פיסת הקרקע המוצעת לי. הפעם, המתווכת צדקה לאחר דשדושים עקרים במגרשי המושבה הספורים שנותרו, הזעיקה אותי לאה בטענה שמצאה בדיוק את המקום בשבילי. לבוא עכשיו ומיד הייתה הברירה היחידה כי, לפי תיאוריה, זאבי הנדל"ן מסתובבים סביב המגרש כשהריר נוטף מבין מלתעותיהם. טוב, אז אזרתי את מכוניתי ובאתי. מגרש אחרון ברחוב ללא מוצא, בתוך המושבה, אבל חדש לחלוטין. מין שעטנז שמתאים בדיוק בשבילי. הפעם לאה צדקה. וזה המקום להזהיר – מתווכים רוצים למכור ומהר, הם ישכנעו אתכם שהעסקה מעולה ומחר המבול, שהקונה הבא נושף בעורפיכם, והלחץ הזה לא טוב במקום בו שיקול דעת וקצת הגיון הם מצרך נחוץ כמו אויר לנשימה. בבואכם לרכוש מגרש או בית או דירה, הסבירו למתווך בדיוק מה ומדוע כדי שימקד את מציאותיו בצרכים שלכם ולא בצרכים שלו, קחו כדורי הרגעה אם צריך בזמן תהליך הבחירה כדי לא להיכנע לתכתיבי השוק המטורף, ותמיד תחפשו את מי שיחזיק אתכם מלעשות שטויות: חברים, הורים, ילדים או סתם עוברי אורח. הילדים חיזקו, עץ הקיקיון הקסים אבל אני נכבשתי מיד. אולי זה היה עץ הקיקיון הבודד שצמח לו באמצע או שקיות הניילון שנתלו מענפיו כחיקוי לאמנות הסוריאליסטית של סלבדור דאלי, אבל הפעם הסכמתי עם לאה. חיזוק נוסף מילדי ועוד חיזוק קל מהורי והדרך אל הרכישה נפתחה. עדיין עמדו בפני פגישה עם המוכרנים וגם עריכת משא ומתן. באחרון נראה לי שאני מתקשה להצטיין. אצטרך להסתיר את להיטותי לרכוש את המגרש, לעמוד בפני הלחץ של "יש לנו עוד מיליון קונים במחיר יותר טוב", ולהוריד את מפלס התמימות וחוסר המקצועיות שלי. פוקר הוא לא המשחק שלי כנראה. חשוב מאוד: מסתבר שעלות מגרש היא לא רק מה שביני לבין המוכר, ולמרות שלא הוזמנו לשמחה החליטו כולם להשתתף בה ולכן צריך לבדוק את הנדוניה קודם ששוברים את הכוס – עלויות הרכישה הכוללות מע"מ, מיסי פיתוח, מס רכישה, מס שבח ועוד מרעין בישין שיכולים לגרום למיזם שלי להיות או לחדול. ועל כל אלה ואפילו עוד בפגישה הבאה שלנו. לרכוש או לא לרכוש? זו השאלה. לצפייה בפרויקטים חדשים בנדל"ן לחצו כאן מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו פרסום ראשון: 16.01.11, 13:44 לפנייה לכתב/ת שלחו כתבההרשמה לניוזלטרעיתון שישי לחודש מתנה! שתף ב- שתף ב- תגיות: נדל"ן בנייה בית by Taboola Promoted Links כתבות נוספות ויראלי: משאית עם להב באורך 60 מטר פונה ימינה שנת 2017 ואת עדיין מסירה שיער מהפנים בלייזר? תתקדמיround-table.co.il הקץ לריחות בשירותים: הפטנט הישראלי שישדרג כל חדר שירותיםחדשנות ולייף סטייל אזרח ותיק? הנה 6 הטבות שאתה לא מנצלתכל'ס- מגזין ישראכרט "אולי בעוד 15 שנה איוונקה תרוץ לנשיאות" ויראלי: כישורי שתיית הבירה של הצעירה הזאת מדהימים את הרשת לכתבה זו התפרסמו 27 תגובות ב-16 דיונים פתיחת כל התגובות תגובה חדשה הצג:

כיצד בוחרים מגרש לבניה
איך יודעים איזה מגרש כדאי לבחור כשרוצים לבנות בית חדש ?תבע של ישוב אתם ניצבים בפני אחת ההחלטות המשמעותיות בחייכם, בחירת מגרש לבניה פרטית ואולי רכישת מגרש בפרויקט קבלני חדש. כיצד תדעו איזה מגרש מהמבחר המוצג לפניכם מתאים לכם, מהם היתרונות והחסרונות של מגרשים שונים וכיצד להשתמש בהם באופן היעיל ביותר ? לא משנה אם ביתם יבנה בבניה פרטית או אם תבחרו דגם מהצעה של הקבלן, המגרש הוא חלק בלתי נפרד מהבית שתבנו, מהשכונה בה תגורו. למגרש ישנה השפעה ישירה על אורח החיים שתנהלו. בחירת המגרש היא הצעד הראשון לתכנון, ויש לעשות זאת בקפידה ובחיוך. ברגע בו החלטתם היכן תגורו ולא משנה אם זה בישוב כפרי, הרחבה קהילתית או שכונה בעיר, קבעתם האם ביתם יבנה בסגנון 'בנה ביתך' או שתרכשו בית על הנייר שכבר תוכנן עבור היזם. בכל מקרה עליכם לבחור את המגרש. בשלב זה יש לכלול 3 שיקולי יסוד : 1. גודל המגרש וגודל הבית הניתן לבנות עליו 2. כיווני המגרש ומיקום הכניסה הראשית למגרש 3. כיווני הרוח באזור משפיעים על המגרש שיקולי יסוד אלו מרכיבים את פרוגראמת התכנון. ישנו קשר ישיר בין גודל המגרש, הערכת תקציב הבניה, לגודל הבית המבוקש והדרישות הרוחניות והפונקציונאליות שלנו. גורמים נוספים שיש להכליל בהחלטה על בחירת המגרש : • שיקולים הנובעים מאורח חיי המשפחה : גודל המשפחה כיום ובעתיד, סגנון החיים, רגישות לרעש, מידת הפרטיות והחשיפה לשכנים, בעלי חיים וכד'. • שיקולים הנובעים ממיקום המגרש בשכונה: היחס בין המגרש למגרשים שכנים וגובלים, מגרש פינתי או במרכז הרחוב, קרבה לגן ציבורי ולאזור פעילות פנאי שכונתית, תנועת הרכבים ברחוב ובשכונה וכד'. • שיקולים הנובעים מהסביבה הקיימת : אופי הישוב בנבחר למגורים, סוג האוכלוסייה בשכונה, קרבה לשירותים עירוניים ובתי ספר, קרבה לאזור מסחרי, קרבה למקורות זיהום אוויר, נגישות לכבישים ראשיים ולמקום העבודה, מיקום אנטנות סלולאריות, קרבה לאזור טבעי וכד'. מגרש לתכנון כיצד לבחור את המגרש ? בחרו היבט אחד מתוך 3 שיקולי היסוד. לאחר שהגדרתם אותו כמשמעותי ביותר עבורכם, בדקו מי מהמגרשים המוצעים לכם עשוי לענות על הגדרתכם. לאחר מכן, פעלו בשיטת הניפוי, ועברו סעיף אחר סעיף. זכרו: אין מגרש העונה על כל הסעיפים וכל הצרכים שלכם, אבל ישנם מגרשים העונים על חלק גדול מהם – הם המגרשים המועדפים לבחירה. במידה והנכס מיועד להיות נכס המניב הכנסה כספית, יש לבדוק גם את התחזית הכלכלית לאזור בעתיד הקרוב והרחוק. כיצד ניתן למדוד זאת ? יש לבחון גורמים שונים הקיימים או מתוכננים להיות בשטח: • מידת הצפיפות בין המגרשים וגודל הבתים שיבנו עליהם. • האם ישנן תוכניות לבניה עתידית באזור או בקרבתו. • במידה ומדובר בפרויקט קבלני יש לבדוק את טיב החומרים ואיכות הבניה. כדאי להתייעץ באדריכלית לבחינת התוכנית המפורטת החלה על המגרש (תב"ע). משמעות הדבר היא לבחון מה מותר ומה אסור לבנות על מגרש ספציפי והאם הוא עונה על מירב הצרכים באופן מעשי. כמו כן חובה להתייעץ עם עורך דין לבדיקת המגרש באופן חוקי: האם רשום על שם המוכר, באם יש עליו חובות וכלשהם או עיקולים וכדומה. תגובות בפייסבוק 1 תגובות בפייסבוק מופיע בקטגוריות:אדריכלות, רכישות נדל"ן, תכנון בתים פרטיים תגיות:אדריכלות, אדריכלות ועיצוב פנים, אדריכלות ישראלית, אדריכלות כפרית, אדריכלים בצפון, אדריכלים בשרון, אדריכלית בשרון, אנרגיה סולארית, אפרת מאירי, בית פרטי, יזם בניה, כיווני אוויר, משטר רוחות, פרוגראמה, פרוגראמה לבית, פרויקט קבלני, שכונת מגוריםבניה קבלנית, תב"ע, תכנון אדריכלי, תכנון בית, תכנון פרוגראמה, תקציב בניה Trackbacks בניה פרטית בישובים כפריים הגיב: 10 בנובמבר 2011 בשעה 12:40 […] 'בנה-ביתך'. במידה ובחרנו לא לגור בקיבוץ, יש בידנו כמשפחה לרכוש מגרש המיועד לבנייה פרטית, ולהקים עליו בית. הבחירה בתהליך זה […] הגישה הירוקה בתכנון אדריכלי הגיב: 24 בנובמבר 2011 בשעה 12:03 […] הניתן, אני עובדת לפי השלבים הבאים : – תכנון צורת הבית ומיקומו במגרש תוך לניצול מרבי של האור הטבעי בהתאמה לפעילויות השונות […] בניה פרטית בישובים כפריים הגיב: 15 בדצמבר 2011 בשעה 12:05 […] בנית בית במגרש בהרחבה, משמעותה לרוב כמו בניית בית פרטי במושב, מושבה ועיתים אף בעיר. "מגבלות" השטח הן דבר נתון אשר מוכתב לי מגודל המגרש, ההנחיות לבינוי (תב"ע –תוכנית בינוי ערים) אשר ניתנות לי מהמועצה האזורית שהיא גם הוועדה לתכנון הממונה על אותו קיבוץ. […] מודד מוסמך הגיב: 30 באוגוסט 2012 בשעה 12:16 […] אומרים אדריכלית או ארכיטקטית ? כיצד בוחרים מגרש לבניה ? הדיאלוג שבין האדריכל ומהנדס הבניין תגובות בפייסבוק […] כיצד לרכוש בית במושב או מושבה הגיב: 15 בנובמבר 2012 בשעה 12:04 […] ב' מוגדרת עפ"י התב"ע כשטח חקלאי, וכל מבנה או פעילות המתבצעת בו מחויבת להיות […] קנינו מגרש ועכשיו למי פונים ומה עושים ? הגיב: 12 בפברואר 2015 בשעה 8:00 […] מידע נוסף לגבי רכישת מגרש ניתן למצוא במאמר – כיצד בוחרים מגרש לבנייה ? […] מגרשים למכירה האם האדריכל שלך באמת הצליח לתכנן לך בית בדיוק כפי שאתה מדמיין אותו ? ייעוץ Second Opinion להבין את תכנון הבית ולמנוע טעויות עיצוביות ותקציביות במהלך הבנייה אנחנו מתחייבים שלא יעשה כל שימוש בפרטי ההרשמה שלכם מלבד אלו המצויינים למעלה. אני מזמינה אותך לקבל הצעה ייחודית לתכנון בית פרטי השומר על הסביבה וחוסך לך כסף אנחנו מתחייבים שלא יעשה כל שימוש בפרטי ההרשמה שלכם מלבד אלו המצויינים למעלה. איזו בחירה תשרת אותך ואת הצרכים שלך בצורה הטובה ביותר? יעוץ לבחירת חומרים ושיטות בניה מתאם בין הדרישות התכנוניות, התקציביות ואופן בניית המבנה כיצד בוחרים מגרש לבניה איך יודעים איזה מגרש כדאי לבחור כשרוצים לבנות בית חדש ? אתם ניצבים בפני אחת ההחלטות המשמעותיות בחייכם, בחירת מגרש לבניה פרטית ואולי רכישת מגרש בפרויקט קבלני חדש. כיצד תדעו איזה מגרש מהמבחר המוצג לפניכם מתאים לכם, מהם היתרונות והחסרונות של מגרשים שונים? בין אם ביתכם ייבנה בבנייה פרטית ובין אם תבחרו דגם מהצעה של הקבלן ,המגרש הוא חלק בלתי נפרד מהבית שתבנו, מהשכונה בה תגורו. למגרש ישנה השפעה ישירה על אורח החיים שתנהלו. בחירת המגרש היא הצעד הראשון לתכנון, ויש לעשות זאת בקפידה ובחיוך. ברגע בו החלטתם היכן תגורו ולא משנה אם זה בישוב כפרי, הרחבה קהילתית או שכונה בעיר, או אם קבעתם האם ביתם יבנה בסגנון 'בנה ביתך', בית 'על הנייר שכבר' תוכנן עבור היזם - יהא עליכם לבחור את המגרש. בחירת מגרש ישנם שלושה שיקולי יסוד: v גודל המגרש וגודל הבית הניתן לבנות עליו v כיווני המגרש ומיקום הכניסה הראשית למגרש v כיווני הרוח באזור משפיעים על המגרש שיקולי יסוד אלו מרכיבים את פרוגראמת התכנון. ישנו קשר ישיר בין גודל המגרש והערכת תקציב הבניה לגודל הבית המבוקש והדרישות הרוחניות והפונקציונאליות שלנו. גורמים נוספים שיש להכליל בהחלטה על בחירת המגרש: v שיקולים הנובעים מאורח חיי המשפחה: גודל המשפחה כיום ובעתיד, סגנון החיים, רגישות לרעש, מידת הפרטיות והחשיפה לשכנים, בעלי חיים וכד'. v שיקולים הנובעים ממיקום המגרש בשכונה: היחס בין המגרש למגרשים שכנים וגובלים, מגרש פינתי או במרכז הרחוב, קרבה לגן ציבורי ולאזור פעילות פנאי שכונתית, תנועת הרכבים ברחוב ובשכונה וכד'. v שיקולים הנובעים מהסביבה הקיימת: אופי הישוב בנבחר למגורים, סוג האוכלוסייה בשכונה ,קירבה לשירותים עירוניים ובתי ספר, קטרבה לאזור מסחרי, קטרבה למקורות זיהום אוויר, נגישות לכבישים ראשיים ולמקום העבודה, מיקום אנטנות סלולאריות, קטרבה לאזור טבעי וכד'. כיצד לבחור את המגרש ? בחרו היבט אחד מתוך 3 שיקולי היסוד. לאחר שהגדרתם אותו כמשמעותי ביותר עבורכם, בדקו מי מהמגרשים המוצעים לכם עשוי לענות על הגדרתכם. לאחר מכן, פעלו בשיטת הניפוי ועברו סעיף אחר סעיף. זכרו: אין מגרש העונה על כל הסעיפים וכל הצרכים שלכם, אך ישנם מגרשים העונים על חלק גדול מהם – הם המגרשים המועדפים לבחירה. במידה והנכס מיועד להיות נכס המניב הכנסה כספית, יש לבדוק גם את התחזית הכלכלית לאזור בעתיד הקרוב והרחוק. כיצד ניתן למדוד זאת ? יש לבחון גורמים שונים הקיימים או מתוכננים להיות בשטח: v מידת הצפיפות בין המגרשים וגודל הבתים שיבנו עליהם. v האם ישנן תוכניות לבניה עתידית באזור או בקרבתו. v במידה ומדובר בפרויקט קבלני יש לבדוק את טיב החומרים ואיכות הבניה. כדאי להתייעץ באדריכל/ית לבחינת התוכנית המפורטת החלה על המגרש (תב"ע). משמעות הדבר היא לבחון מה מותר ומה אסור לבנות על מגרש ספציפי והאם הוא עונה על מירב הצרכים באופן מעשי. כמו כן חובה להתייעץ עם עורך דין לבדיקת המגרש באופן חוקי: האם רשום על שם המוכר, באם יש עליו חובות וכלשהם או עיקולים וכדומה.


X

יהושע רייכר , השבחת נכסים יהושע רייכר , מאמרים בנושא השבחת נכסים יהושע רייכר , קורס השבחת נכסים יהושע רייכר , השבחת דירות יהושע רייכר , השבחת נכסים מרכז מ.ל.ט.ש בע"מ יהושע רייכר , השבחת מקרקעין יהושע רייכר , שדרוג הבית לפני מכירה יהושע רייכר , כדאיות בהשבחת נכס יהושע רייכר , השבחת נכסים נדל ן יהושע רייכר , מאמרים בנושא השבחת נכסים יהושע רייכר , קורס השבחת נכסים יהושע רייכר , השבחת מקרקעין יהושע רייכר , שדרוג הבית לפני מכירה יהושע רייכר , השבחת נכסים מרכז מ.ל.ט.ש בע"מ יהושע רייכר , השבחת נכסים נדל ן יהושע רייכר , מה זה השבחת נכס יהושע רייכר , עליית ערך של דירה יהושע רייכר , איך להשביח דירה יהושע רייכר , השבחת דירות יהושע רייכר , מאמרים בנושא השבחת נכסים יהושע רייכר , קורס השבחת נכסים יהושע רייכר , השבחת נכסים מרכז מ.ל.ט.ש בע"מ יהושע רייכר , השבחת מקרקעין יהושע רייכר , השבחת נכסים לפני מכירה יהושע רייכר , שדרוג הבית לפני מכירה יהושע רייכר , כדאיות בהשבחת נכס יהושע רייכר , השבחת נכסים באנגלית יהושע רייכר , נכסים מרכז מ.ל.ט.ש בע"מ יהושע רייכר , רשם החברות יהושע רייכר , קבלן מרפסות אשדוד יהושע רייכר , השבחת מקרקעין יהושע רייכר , מאמרים בנושא השבחת נכסים יהושע רייכר , קורס השבחת נכסים יהושע רייכר , השבחת דירות יהושע רייכר , השבחת נכסים לפני מכירה יהושע רייכר , שדרוג הבית לפני מכירה יהושע רייכר , השבחת נכסים מרכז מ.ל.ט.ש בע"מ יהושע רייכר , השבחת נכסים באנגלית יהושע רייכר , הום סטייג'ינג יהושע רייכר , שדרוג הבית לפני מכירה יהושע רייכר , השבחת נכסים לפני מכירה יהושע רייכר , הום סטיילינג לפני מכירה יהושע רייכר , שיפוץ דירה לפני מכירה יהושע רייכר , הום סטייג'ינג יהושע רייכר , קורס הום סטייג'ינג יהושע רייכר , הום סטייג'ינג טיפים יהושע רייכר , השבחת דירה לפני מכירה יהושע רייכר , אנה גוטמן יהושע רייכר , כדאיות בהשבחת נכס יהושע רייכר , מאמרים בנושא השבחת נכסים יהושע רייכר , קורס השבחת נכסים יהושע רייכר , השבחת נכסים לפני מכירה יהושע רייכר , שדרוג הבית לפני מכירה יהושע רייכר , השבחת נכסים מרכז מ.ל.ט.ש בע"מ יהושע רייכר , השבחת נכסים באנגלית יהושע רייכר , הום סטייג'ינג יהושע רייכר , מס שבח יהושע רייכר , השבחת נכסים נדל ן יהושע רייכר , קורס השבחת נכסים יהושע רייכר , אלחנן מגידוביץ יהושע רייכר , מאמרים בנושא השבחת נכסים יהושע רייכר , השבחת דירות יהושע רייכר , השבחת נכסים לפני מכירה יהושע רייכר , השבחת נכסים באנגלית יהושע רייכר , שדרוג הבית לפני מכירה יהושע רייכר , השבחת נכסים מרכז מ.ל.ט.ש בע"מ יהושע רייכר , יהושע רייכר , שדרוג נכסים יהושע רייכר , יזמות בנדל"ן יהושע רייכר , יזמות נדל ן איך להתחיל יהושע רייכר , יזמות נדל ן מאמרים יהושע רייכר , קורס יזמות נדלן יהושע רייכר , קורס השקעות נדל"ן יהושע רייכר , קורס יזמות נדל ן פסגות יהושע רייכר , יזם נדל ן מתחיל יהושע רייכר , יזמות נדל ן ויקיפדיה יהושע רייכר , חברת יזמות נדל"ן יהושע רייכר , יזמות נדל ן איך להתחיל יהושע רייכר , יזמות נדל ן מאמרים יהושע רייכר , יזם נדל ן ויקיפדיה יהושע רייכר , רשימת יזמי נדל"ן יהושע רייכר , יזם מתחיל יהושע רייכר , חברת יזמות נדל"ן יהושע רייכר , איך להתחיל בעולם הנדלן יהושע רייכר , יזמות נדל ן דרושים יהושע רייכר , איך מתחילים להיות קבלן יהושע רייכר , קורס יזמות נדלן יהושע רייכר , קורס יזמות נדל ן פסגות יהושע רייכר , קורס השקעות נדל"ן יהושע רייכר , קורס נדלן מחיר יהושע רייכר , יזמות נדל ן איך להתחיל יהושע רייכר , יזמות נדל ן מאמרים יהושע רייכר , קורס נדל ן באינטרנט יהושע רייכר , לימודי נדל ן באינטרנט בחינם יהושע רייכר , קורס יזמות נדל ן ירושלים יהושע רייכר , קורס השקעות נדל"ן יהושע רייכר , קורס יזמות והשקעות בנדל"ן יהושע רייכר , קורס יזמות נדל ן פסגות יהושע רייכר , קורס השקעות נדל"ן מחיר יהושע רייכר , קורס השקעות נדל"ן – האוניברסיטה הפתוחה יהושע רייכר , קורס נדלן מחיר יהושע רייכר , לימודי נדל ן באינטרנט בחינם יהושע רייכר , יזמות נדל ן איך להתחיל יהושע רייכר , קורס השקעות נדל"ן בחו"ל יהושע רייכר , קורס יזמות נדל ן פסגות יהושע רייכר , קורס יזמות נדלן יהושע רייכר , קורס השקעות נדל"ן יהושע רייכר , קורס נדלן יהושע רייכר , קורס נדלן מחיר יהושע רייכר , קורס השקעות נדל"ן מחיר יהושע רייכר , פסגות נדל ן חזי חיים יהושע רייכר , לימודי תיווך נדל"ן יהושע רייכר , קורס נדל ן באינטרנט יהושע רייכר , יזם נדל ן מתחיל יהושע רייכר , יזמות נדל ן מאמרים יהושע רייכר , יזם נדל ן ויקיפדיה יהושע רייכר , יזם מתחיל יהושע רייכר , רשימת יזמי נדל"ן יהושע רייכר , חברת יזמות נדל"ן יהושע רייכר , יזמות נדל ן דרושים יהושע רייכר , איך מתחילים להיות קבלן יהושע רייכר , יזמי נדל ן בישראל יהושע רייכר , יזמות נדל ן ויקיפדיה יהושע רייכר , מה זה יזם נדל ן יהושע רייכר , ראשי תיבות נדל"ן יהושע רייכר , נדל ן לימודים יהושע רייכר , מה זה נדל ן יהושע רייכר , נדל ויקיפדיה יהושע רייכר , רשימת יזמי נדל"ן יהושע רייכר , נדל ן קיצור של יהושע רייכר , נכסי דלא ניידי יהושע רייכר , חברת יזמות נדל"ן יהושע רייכר , חברות בניה ויזמות יהושע רייכר , רפאל א.ג יזמות בע"מ יהושע רייכר , רפאל נדל ן טלפון יהושע רייכר , ד.רפאל יזמות בע"מ יהושע רייכר , חי רפאל יזמות ובניה יהושע רייכר , ד. רפאל יזמות בינלאומית 2009 בע"מ יהושע רייכר , קבוצת רפאל נתניה על הים יהושע רייכר , חברות נדל"ן בישראל יהושע רייכר , יהושע רייכר , מימון פרויקטים בנדל"ן יהושע רייכר , מימון פרויקטים בנדל"ן יהושע רייכר , מימון נדל"ן יהושע רייכר , חברת יסודות יהושע רייכר , הראל יהושע רייכר , מימון נדל"ן יהושע רייכר , מימון חוץ בנקאי לנדל"ן יהושע רייכר , הראל מימון נדל"ן יהושע רייכר , הראל נדל"ן והשקעות יהושע רייכר , גמלא מילניום השקעות בע"מ יהושע רייכר , גמלא הראל כתובת יהושע רייכר , טל תפוחי גמלא יהושע רייכר , קרן אקספו מימון חוץ בנקאי יהושע רייכר , מימון ליזמי נדל ן יהושע רייכר , חברת יסודות יהושע רייכר , יסודות נדלן רחובות יהושע רייכר , חברת יסודות נדל"ן יהושע רייכר , חברת יסודות פארק המדע יהושע רייכר , חברת יסודות תמ"א 38 יהושע רייכר , עופר זרף יהושע רייכר , יסודות עופר זרף יהושע רייכר , יסודות איתנים בע"מ יהושע רייכר , יסודות איתנים טלפון יהושע רייכר , הראל יהושע רייכר , הראל טפסים יהושע רייכר , הראל ביטוח בריאות יהושע רייכר , הראל ביטוח חיים יהושע רייכר , הראל טלפון יהושע רייכר , הראל אזור אישי יהושע רייכר , הראל פנסיה טלפון יהושע רייכר , הראל מעסיקים יהושע רייכר , הראל ביטוח רכב יהושע רייכר , יהושע רייכר , מגרשים למכירה במרכז יהושע רייכר , מגרשים לבנייה מיידית יהושע רייכר , קרקע לבניה בחינם יהושע רייכר , מגרשים לבניה עצמית במרכז יהושע רייכר , מגרשים לבניה עצמית בראשון לציון יהושע רייכר , מגרשים מופשרים למכירה יהושע רייכר , מגרשים למכירה במושבים בדרום יהושע רייכר , מגרשים למכירה במושבים בצפון יהושע רייכר , מגרשים לבניה עצמית בשפלה יהושע רייכר , מגרשים לבנייה מיידית יהושע רייכר , מגרשים לבניה עצמית יהושע רייכר , מגרשים למכירה בצפון יהושע רייכר , מגרשים למכירה במרכז יהושע רייכר , מגרשים למכירה במושבים יהושע רייכר , קרקע לבנייה בחינם יהושע רייכר , מגרשים למכירה בדרום יהושע רייכר , בניה קלה יהושע רייכר , בניה ירוקה יהושע רייכר , יהושע רייכר בניה קלה , יהושע רייכר בניה ירוקה , מגרשים לבניה עצמית בראשון לציון יהושע רייכר , מגרשים לבניה בשרון יהושע רייכר , קרקע לבניה בחינם יהושע רייכר , קרקע בחינם 2017 יהושע רייכר , קרקעות בחינם בדרום יהושע רייכר , קרקע לבנייה בצפון יהושע רייכר , שטח חינם מהמדינה יהושע רייכר , קרקע חקלאית חינם יהושע רייכר , קרקע לבנייה מיידית יהושע רייכר , קרקע לבנייה עצמית יהושע רייכר , קרקע חינם לזוגות צעירים יהושע רייכר , מגרשים לבניה עצמית במרכז יהושע רייכר , מגרשים למכירה במרכז יהושע רייכר , מגרשים למכירה בצפון יהושע רייכר , מגרשים לבניה רוויה למכירה יהושע רייכר , מגרשים למכירה במושבים יהושע רייכר , מגרשים למכירה בדרום יהושע רייכר , קרקע לבנייה בחינם יהושע רייכר , מגרשים לבניה עצמית בראשון לציון יהושע רייכר , מגרשים לבניה עצמית בצפון יהושע רייכר , מגרשים לבניה עצמית בראשון לציון יהושע רייכר , מכרזים מגרשים בראשון לציון יהושע רייכר , הפשרת קרקעות בראשון לציון יהושע רייכר , מגרשים לבניה עצמית במרכז יהושע רייכר , וילות למכירה בנחלת יהודה יהושע רייכר , בית פרטי למכירה בשיכון המזרח יהושע רייכר , מגרשים למכירה בבאר יעקב יהושע רייכר , מגרשים רכב בראשון לציון יהושע רייכר , שכונת נווה דקלים ראשון לציון יהושע רייכר , מגרשים מופשרים למכירה יהושע רייכר , מגרשים למכירה במרכז יהושע רייכר , מגרשים לבנייה מיידית יהושע רייכר , מגרשים לבניה עצמית בראשון לציון יהושע רייכר , מגרשים למכירה במושבים יהושע רייכר , מגרשים למכירה בצפון יהושע רייכר , מגרשים לבניה רוויה למכירה יהושע רייכר , קרקע מופשרת לבניה יהושע רייכר , קרקע לבנייה בחינם יהושע רייכר , מגרשים למכירה במושבים בדרום יהושע רייכר , וילות למכירה במושבים בדרום יהושע רייכר , מגרשים לבניה עצמית בדרום יהושע רייכר , קרקע בדרום הארץ יהושע רייכר , בתים למכירה במושבים ליד אשקלון יהושע רייכר , מגרשים במושבים בשפלה יד שניה יהושע רייכר , נווה תמרים מחיר יהושע רייכר , קרקע חינם בנגב יהושע רייכר , נווה תמרים בנגב יהושע רייכר , מגרשים למכירה במושבים בצפון יהושע רייכר , מגרשים לבניה בצפון בחינם יהושע רייכר , מגרשים למכירה בקיבוצים בצפון יהושע רייכר , שטחים למכירה ברמת הגולן יהושע רייכר , מגרשים לבניה עצמית בצפון יהושע רייכר , מגרשים בגליל יהושע רייכר , מגרשים למכירה בגליל המערבי יהושע רייכר , מחיר קרקע חקלאית בצפון יהושע רייכר , שטחים חקלאיים למכירה יהושע רייכר , מגרשים לבניה עצמית בשפלה יהושע רייכר , מגרשים למכירה במושבים במרכז יהושע רייכר , וילות למכירה במושבים בשפלה יהושע רייכר , מגרשים לבנייה מיידית יהושע רייכר , מגרשים למכירה במושבים בדרום יהושע רייכר , מגרשים למכירה במושבים באזור ירושלים יהושע רייכר , מגרשים למכירה במושבים בשרון יהושע רייכר , קרקע לבניה בחינם יהושע רייכר , מגרשים למכירה במושבים בצפון יהושע רייכר , יהושע רייכר , תמ"א 38.2 יהושע רייכר , תמ"א 38 יהושע רייכר , תמ"א 38 תיקון 2 יהושע רייכר , תמ"א 38 מדלן יהושע רייכר , תמ א 38 חולון יהושע רייכר , תמ א 38 תל אביב יהושע רייכר , תמ א 38 חיפה יהושע רייכר , תמ"א 38 תיקון 4 יהושע רייכר , תמ א 38 ירושלים יהושע רייכר , תמ א 38 1 יהושע רייכר , תמ"א 38 תיקון 2 יהושע רייכר , חוק תמ"א 38/2 יהושע רייכר , אחוז הסכמה לתמ"א 38/2 יהושע רייכר , תנאים לתמ"א 38/2 יהושע רייכר , תמ א 38 2 הסכמת דיירים יהושע רייכר , מה ההבדל בין תמ"א 38/2 פינוי בינוי יהושע רייכר , תמ א 38 1 יהושע רייכר , תמ א 38 3 יהושע רייכר , תמ"א 38/2 רוב דרוש יהושע רייכר , תמ"א 38 מדלן יהושע רייכר , תמ א 38 חולון יהושע רייכר , תמ א 38 תיקון 2 יהושע רייכר , תמ א 38 פינוי בינוי יהושע רייכר , תמ א 38 תל אביב יהושע רייכר , תמ א 38 ירושלים יהושע רייכר , תמ א 38 מה זה יהושע רייכר , תמ"א 38 נוסח משולב יהושע רייכר , תמ"א ראשי תיבות יהושע רייכר , תמ א 38 חולון יהושע רייכר , תמ א 38 חולון למכירה יהושע רייכר , תמ א 38 פרויקטים יהושע רייכר , תמ א 38 2 חולון יהושע רייכר , תמ א 38 חולון גבעת התחמושת יהושע רייכר , תמ א 38 פנחס לבון חולון יהושע רייכר , תמ א 38 חולון אילת 56 יהושע רייכר , פינוי בינוי קוגל חולון יהושע רייכר , פינוי בינוי חולון יהושע רייכר , תמ א 38 תל אביב יהושע רייכר , פינוי בינוי בתל אביב יהושע רייכר , דירות למכירה תמ"א 38 תל אביב יהושע רייכר , תמ"א 38 רמת אביב יהושע רייכר , תמ א 38 3 תל אביב יהושע רייכר , תמ א 38 רובע 3 תל אביב יהושע רייכר , תמ א 38 עיריית תל אביב יהושע רייכר , מסמך מנחה לבחינת בקשות להיתרי בניה המוגשות מכח תמ"א 38 יהושע רייכר , פינוי בינוי בדרום תל אביב יהושע רייכר , תמ א 38 חיפה יהושע רייכר , מסמך מדיניות תמ"א 38 חיפה יהושע רייכר , יזמי תמ"א 38 בחיפה יהושע רייכר , דירות תמ"א 38 למכירה בחיפה יהושע רייכר , קבלני תמ"א 38 חיפה יהושע רייכר , תמ"א 38 חיפה מדלן יהושע רייכר , תמ א 38 2 חיפה יהושע רייכר , דורפברגר תמ"א 38 יהושע רייכר , תוכנית תמ א 38 חיפה יהושע רייכר , "א 38 תיקון 4 יהושע רייכר , שינוי 4 לתמ"א 38 יהושע רייכר , התיקון הרביעי לתמ"א 38 יהושע רייכר , תמ"א 38 תיקון 4 pdf יהושע רייכר , תמ"א 38 תיקון 3 נוסח מלא יהושע רייכר , תמ"א 38 תיקון 5 יהושע רייכר , תמ"א 38 תיקון 2016 יהושע רייכר , זכויות דיירים תמ א 38 יהושע רייכר , תמ"א 38 היטל השבחה יהושע רייכר , תמ א 38 ירושלים יהושע רייכר , תמ"א 38 עיריית ירושלים יהושע רייכר , קבלנים תמ א 38 ירושלים יהושע רייכר , תכנית 10038 ירושלים יהושע רייכר , חברות תמ א 38 בירושלים יהושע רייכר , תמ א 38 2 ירושלים יהושע רייכר , פינוי בינוי בירושלים יהושע רייכר , אדריכל תמ א 38 ירושלים יהושע רייכר , פינוי בינוי בר יוחאי ירושלים יהושע רייכר , תמ א 38 1 יהושע רייכר , תמ"א 38 תיקון 1 יהושע רייכר , תמ א 38 1 2 3 יהושע רייכר , מה זה תמ"א 1 יהושע רייכר , פינוי בינוי תמ"א 38/2 יהושע רייכר , תמ א 38 3 יהושע רייכר , תמ"א 38 א יהושע רייכר , תמ"א 38 זכויות הדיירים יהושע רייכר , מה זה תמ א 38 1 יהושע רייכר , יהושע רייכר , שדרוג בניינים יהושע רייכר , יהושע רייכר , יהושע רייכר השבחת נכסים , יהושע רייכר מאמרים בנושא השבחת נכסים , יהושע רייכר קורס השבחת נכסים , יהושע רייכר השבחת דירות , יהושע רייכר השבחת נכסים מרכז מ.ל.ט.ש בע"מ , יהושע רייכר השבחת מקרקעין , יהושע רייכר שדרוג הבית לפני מכירה , יהושע רייכר כדאיות בהשבחת נכס , יהושע רייכר השבחת נכסים נדל ן , יהושע רייכר מאמרים בנושא השבחת נכסים , יהושע רייכר קורס השבחת נכסים , יהושע רייכר השבחת מקרקעין , יהושע רייכר שדרוג הבית לפני מכירה , יהושע רייכר השבחת נכסים מרכז מ.ל.ט.ש בע"מ , יהושע רייכר השבחת נכסים נדל ן , יהושע רייכר מה זה השבחת נכס , יהושע רייכר עליית ערך של דירה , יהושע רייכר איך להשביח דירה , יהושע רייכר השבחת דירות , יהושע רייכר מאמרים בנושא השבחת נכסים , יהושע רייכר קורס השבחת נכסים , יהושע רייכר השבחת נכסים מרכז מ.ל.ט.ש בע"מ , יהושע רייכר השבחת מקרקעין , יהושע רייכר השבחת נכסים לפני מכירה , יהושע רייכר שדרוג הבית לפני מכירה , יהושע רייכר כדאיות בהשבחת נכס , יהושע רייכר השבחת נכסים באנגלית , יהושע רייכר נכסים מרכז מ.ל.ט.ש בע"מ , יהושע רייכר רשם החברות , יהושע רייכר קבלן מרפסות אשדוד , יהושע רייכר השבחת מקרקעין , יהושע רייכר מאמרים בנושא השבחת נכסים , יהושע רייכר קורס השבחת נכסים , יהושע רייכר השבחת דירות , יהושע רייכר השבחת נכסים לפני מכירה , יהושע רייכר שדרוג הבית לפני מכירה , יהושע רייכר השבחת נכסים מרכז מ.ל.ט.ש בע"מ , יהושע רייכר השבחת נכסים באנגלית , יהושע רייכר הום סטייג'ינג , יהושע רייכר שדרוג הבית לפני מכירה , יהושע רייכר השבחת נכסים לפני מכירה , יהושע רייכר הום סטיילינג לפני מכירה , יהושע רייכר שיפוץ דירה לפני מכירה , יהושע רייכר הום סטייג'ינג , יהושע רייכר קורס הום סטייג'ינג , יהושע רייכר הום סטייג'ינג טיפים , יהושע רייכר השבחת דירה לפני מכירה , יהושע רייכר אנה גוטמן , יהושע רייכר כדאיות בהשבחת נכס , יהושע רייכר מאמרים בנושא השבחת נכסים , יהושע רייכר קורס השבחת נכסים , יהושע רייכר השבחת נכסים לפני מכירה , יהושע רייכר שדרוג הבית לפני מכירה , יהושע רייכר השבחת נכסים מרכז מ.ל.ט.ש בע"מ , יהושע רייכר השבחת נכסים באנגלית , יהושע רייכר הום סטייג'ינג , יהושע רייכר מס שבח , יהושע רייכר השבחת נכסים נדל ן , יהושע רייכר קורס השבחת נכסים , יהושע רייכר אלחנן מגידוביץ , יהושע רייכר מאמרים בנושא השבחת נכסים , יהושע רייכר השבחת דירות , יהושע רייכר השבחת נכסים לפני מכירה , יהושע רייכר השבחת נכסים באנגלית , יהושע רייכר שדרוג הבית לפני מכירה , יהושע רייכר השבחת נכסים מרכז מ.ל.ט.ש בע"מ , יהושע רייכר , יהושע רייכר שדרוג נכסים , יהושע רייכר יזמות בנדל"ן , יהושע רייכר יזמות נדל ן איך להתחיל , יהושע רייכר יזמות נדל ן מאמרים , יהושע רייכר קורס יזמות נדלן , יהושע רייכר קורס השקעות נדל"ן , יהושע רייכר קורס יזמות נדל ן פסגות , יהושע רייכר יזם נדל ן מתחיל , יהושע רייכר יזמות נדל ן ויקיפדיה , יהושע רייכר חברת יזמות נדל"ן , יהושע רייכר יזמות נדל ן איך להתחיל , יהושע רייכר יזמות נדל ן מאמרים , יהושע רייכר יזם נדל ן ויקיפדיה , יהושע רייכר רשימת יזמי נדל"ן , יהושע רייכר יזם מתחיל , יהושע רייכר חברת יזמות נדל"ן , יהושע רייכר איך להתחיל בעולם הנדלן , יהושע רייכר יזמות נדל ן דרושים , יהושע רייכר איך מתחילים להיות קבלן , יהושע רייכר קורס יזמות נדלן , יהושע רייכר קורס יזמות נדל ן פסגות , יהושע רייכר קורס השקעות נדל"ן , יהושע רייכר קורס נדלן מחיר , יהושע רייכר יזמות נדל ן איך להתחיל , יהושע רייכר יזמות נדל ן מאמרים , יהושע רייכר קורס נדל ן באינטרנט , יהושע רייכר לימודי נדל ן באינטרנט בחינם , יהושע רייכר קורס יזמות נדל ן ירושלים , יהושע רייכר קורס השקעות נדל"ן , יהושע רייכר קורס יזמות והשקעות בנדל"ן , יהושע רייכר קורס יזמות נדל ן פסגות , יהושע רייכר קורס השקעות נדל"ן מחיר , יהושע רייכר קורס השקעות נדל"ן – האוניברסיטה הפתוחה , יהושע רייכר קורס נדלן מחיר , יהושע רייכר לימודי נדל ן באינטרנט בחינם , יהושע רייכר יזמות נדל ן איך להתחיל , יהושע רייכר קורס השקעות נדל"ן בחו"ל , יהושע רייכר קורס יזמות נדל ן פסגות , יהושע רייכר קורס יזמות נדלן , יהושע רייכר קורס השקעות נדל"ן , יהושע רייכר קורס נדלן , יהושע רייכר קורס נדלן מחיר , יהושע רייכר קורס השקעות נדל"ן מחיר , יהושע רייכר פסגות נדל ן חזי חיים , יהושע רייכר לימודי תיווך נדל"ן , יהושע רייכר קורס נדל ן באינטרנט , יהושע רייכר יזם נדל ן מתחיל , יהושע רייכר יזמות נדל ן מאמרים , יהושע רייכר יזם נדל ן ויקיפדיה , יהושע רייכר יזם מתחיל , יהושע רייכר רשימת יזמי נדל"ן , יהושע רייכר חברת יזמות נדל"ן , יהושע רייכר יזמות נדל ן דרושים , יהושע רייכר איך מתחילים להיות קבלן , יהושע רייכר יזמי נדל ן בישראל , יהושע רייכר יזמות נדל ן ויקיפדיה , יהושע רייכר מה זה יזם נדל ן , יהושע רייכר ראשי תיבות נדל"ן , יהושע רייכר נדל ן לימודים , יהושע רייכר מה זה נדל ן , יהושע רייכר נדל ויקיפדיה , יהושע רייכר רשימת יזמי נדל"ן , יהושע רייכר נדל ן קיצור של , יהושע רייכר נכסי דלא ניידי , יהושע רייכר חברת יזמות נדל"ן , יהושע רייכר חברות בניה ויזמות , יהושע רייכר רפאל א.ג יזמות בע"מ , יהושע רייכר רפאל נדל ן טלפון , יהושע רייכר ד.רפאל יזמות בע"מ , יהושע רייכר חי רפאל יזמות ובניה , יהושע רייכר ד. רפאל יזמות בינלאומית 2009 בע"מ , יהושע רייכר קבוצת רפאל נתניה על הים , יהושע רייכר חברות נדל"ן בישראל , יהושע רייכר , יהושע רייכר מימון פרויקטים בנדל"ן , יהושע רייכר מימון פרויקטים בנדל"ן , יהושע רייכר מימון נדל"ן , יהושע רייכר חברת יסודות , יהושע רייכר הראל , יהושע רייכר מימון נדל"ן , יהושע רייכר מימון חוץ בנקאי לנדל"ן , יהושע רייכר הראל מימון נדל"ן , יהושע רייכר הראל נדל"ן והשקעות , יהושע רייכר גמלא מילניום השקעות בע"מ , יהושע רייכר גמלא הראל כתובת , יהושע רייכר טל תפוחי גמלא , יהושע רייכר קרן אקספו מימון חוץ בנקאי , יהושע רייכר מימון ליזמי נדל ן , יהושע רייכר חברת יסודות , יהושע רייכר יסודות נדלן רחובות , יהושע רייכר חברת יסודות נדל"ן , יהושע רייכר חברת יסודות פארק המדע , יהושע רייכר חברת יסודות תמ"א 38 , יהושע רייכר עופר זרף , יהושע רייכר יסודות עופר זרף , יהושע רייכר יסודות איתנים בע"מ , יהושע רייכר יסודות איתנים טלפון , יהושע רייכר הראל , יהושע רייכר הראל טפסים , יהושע רייכר הראל ביטוח בריאות , יהושע רייכר הראל ביטוח חיים , יהושע רייכר הראל טלפון , יהושע רייכר הראל אזור אישי , יהושע רייכר הראל פנסיה טלפון , יהושע רייכר הראל מעסיקים , יהושע רייכר הראל ביטוח רכב , יהושע רייכר , יהושע רייכר מגרשים למכירה במרכז , יהושע רייכר מגרשים לבנייה מיידית , יהושע רייכר קרקע לבניה בחינם , יהושע רייכר מגרשים לבניה עצמית במרכז , יהושע רייכר מגרשים לבניה עצמית בראשון לציון , יהושע רייכר מגרשים מופשרים למכירה , יהושע רייכר מגרשים למכירה במושבים בדרום , יהושע רייכר מגרשים למכירה במושבים בצפון , יהושע רייכר מגרשים לבניה עצמית בשפלה , יהושע רייכר מגרשים לבנייה מיידית , יהושע רייכר מגרשים לבניה עצמית , יהושע רייכר מגרשים למכירה בצפון , יהושע רייכר מגרשים למכירה במרכז , יהושע רייכר מגרשים למכירה במושבים , יהושע רייכר קרקע לבנייה בחינם , יהושע רייכר מגרשים למכירה בדרום , יהושע רייכר מגרשים לבניה עצמית בראשון לציון , יהושע רייכר מגרשים לבניה בשרון , יהושע רייכר קרקע לבניה בחינם , יהושע רייכר קרקע בחינם 2017 , יהושע רייכר קרקעות בחינם בדרום , יהושע רייכר קרקע לבנייה בצפון , יהושע רייכר שטח חינם מהמדינה , יהושע רייכר קרקע חקלאית חינם , יהושע רייכר קרקע לבנייה מיידית , יהושע רייכר קרקע לבנייה עצמית , יהושע רייכר קרקע חינם לזוגות צעירים , יהושע רייכר מגרשים לבניה עצמית במרכז , יהושע רייכר מגרשים למכירה במרכז , יהושע רייכר מגרשים למכירה בצפון , יהושע רייכר מגרשים לבניה רוויה למכירה , יהושע רייכר מגרשים למכירה במושבים , יהושע רייכר מגרשים למכירה בדרום , יהושע רייכר קרקע לבנייה בחינם , יהושע רייכר מגרשים לבניה עצמית בראשון לציון , יהושע רייכר מגרשים לבניה עצמית בצפון , יהושע רייכר מגרשים לבניה עצמית בראשון לציון , יהושע רייכר מכרזים מגרשים בראשון לציון , יהושע רייכר הפשרת קרקעות בראשון לציון , יהושע רייכר מגרשים לבניה עצמית במרכז , יהושע רייכר וילות למכירה בנחלת יהודה , יהושע רייכר בית פרטי למכירה בשיכון המזרח , יהושע רייכר מגרשים למכירה בבאר יעקב , יהושע רייכר מגרשים רכב בראשון לציון , יהושע רייכר שכונת נווה דקלים ראשון לציון , יהושע רייכר מגרשים מופשרים למכירה , יהושע רייכר מגרשים למכירה במרכז , יהושע רייכר מגרשים לבנייה מיידית , יהושע רייכר מגרשים לבניה עצמית בראשון לציון , יהושע רייכר מגרשים למכירה במושבים , יהושע רייכר מגרשים למכירה בצפון , יהושע רייכר מגרשים לבניה רוויה למכירה , יהושע רייכר קרקע מופשרת לבניה , יהושע רייכר קרקע לבנייה בחינם , יהושע רייכר מגרשים למכירה במושבים בדרום , יהושע רייכר וילות למכירה במושבים בדרום , יהושע רייכר מגרשים לבניה עצמית בדרום , יהושע רייכר קרקע בדרום הארץ , יהושע רייכר בתים למכירה במושבים ליד אשקלון , יהושע רייכר מגרשים במושבים בשפלה יד שניה , יהושע רייכר נווה תמרים מחיר , יהושע רייכר קרקע חינם בנגב , יהושע רייכר נווה תמרים בנגב , יהושע רייכר מגרשים למכירה במושבים בצפון , יהושע רייכר מגרשים לבניה בצפון בחינם , יהושע רייכר מגרשים למכירה בקיבוצים בצפון , יהושע רייכר שטחים למכירה ברמת הגולן , יהושע רייכר מגרשים לבניה עצמית בצפון , יהושע רייכר מגרשים בגליל , יהושע רייכר מגרשים למכירה בגליל המערבי , יהושע רייכר מחיר קרקע חקלאית בצפון , יהושע רייכר שטחים חקלאיים למכירה , יהושע רייכר מגרשים לבניה עצמית בשפלה , יהושע רייכר מגרשים למכירה במושבים במרכז , יהושע רייכר וילות למכירה במושבים בשפלה , יהושע רייכר מגרשים לבנייה מיידית , יהושע רייכר מגרשים למכירה במושבים בדרום , יהושע רייכר מגרשים למכירה במושבים באזור ירושלים , יהושע רייכר מגרשים למכירה במושבים בשרון , יהושע רייכר קרקע לבניה בחינם , יהושע רייכר מגרשים למכירה במושבים בצפון , יהושע רייכר , יהושע רייכר תמ"א 38.2 , יהושע רייכר תמ"א 38 , יהושע רייכר תמ"א 38 תיקון 2 , יהושע רייכר תמ"א 38 מדלן , יהושע רייכר תמ א 38 חולון , יהושע רייכר תמ א 38 תל אביב , יהושע רייכר תמ א 38 חיפה , יהושע רייכר תמ"א 38 תיקון 4 , יהושע רייכר תמ א 38 ירושלים , יהושע רייכר תמ א 38 1 , יהושע רייכר תמ"א 38 תיקון 2 , יהושע רייכר חוק תמ"א 38/2 , יהושע רייכר אחוז הסכמה לתמ"א 38/2 , יהושע רייכר תנאים לתמ"א 38/2 , יהושע רייכר תמ א 38 2 הסכמת דיירים , יהושע רייכר מה ההבדל בין תמ"א 38/2 פינוי בינוי , יהושע רייכר תמ א 38 1 , יהושע רייכר תמ א 38 3 , יהושע רייכר תמ"א 38/2 רוב דרוש , יהושע רייכר תמ"א 38 מדלן , יהושע רייכר תמ א 38 חולון , יהושע רייכר תמ א 38 תיקון 2 , יהושע רייכר תמ א 38 פינוי בינוי , יהושע רייכר תמ א 38 תל אביב , יהושע רייכר תמ א 38 ירושלים , יהושע רייכר תמ א 38 מה זה , יהושע רייכר תמ"א 38 נוסח משולב , יהושע רייכר תמ"א ראשי תיבות , יהושע רייכר תמ א 38 חולון , יהושע רייכר תמ א 38 חולון למכירה , יהושע רייכר תמ א 38 פרויקטים , יהושע רייכר תמ א 38 2 חולון , יהושע רייכר תמ א 38 חולון גבעת התחמושת , יהושע רייכר תמ א 38 פנחס לבון חולון , יהושע רייכר תמ א 38 חולון אילת 56 , יהושע רייכר פינוי בינוי קוגל חולון , יהושע רייכר פינוי בינוי חולון , יהושע רייכר תמ א 38 תל אביב , יהושע רייכר פינוי בינוי בתל אביב , יהושע רייכר דירות למכירה תמ"א 38 תל אביב , יהושע רייכר תמ"א 38 רמת אביב , יהושע רייכר תמ א 38 3 תל אביב , יהושע רייכר תמ א 38 רובע 3 תל אביב , יהושע רייכר תמ א 38 עיריית תל אביב , יהושע רייכר מסמך מנחה לבחינת בקשות להיתרי בניה המוגשות מכח תמ"א 38 , יהושע רייכר פינוי בינוי בדרום תל אביב , יהושע רייכר תמ א 38 חיפה , יהושע רייכר מסמך מדיניות תמ"א 38 חיפה , יהושע רייכר יזמי תמ"א 38 בחיפה , יהושע רייכר דירות תמ"א 38 למכירה בחיפה , יהושע רייכר קבלני תמ"א 38 חיפה , יהושע רייכר תמ"א 38 חיפה מדלן , יהושע רייכר תמ א 38 2 חיפה , יהושע רייכר דורפברגר תמ"א 38 , יהושע רייכר תוכנית תמ א 38 חיפה , יהושע רייכר "א 38 תיקון 4 , יהושע רייכר שינוי 4 לתמ"א 38 , יהושע רייכר התיקון הרביעי לתמ"א 38 , יהושע רייכר תמ"א 38 תיקון 4 pdf , יהושע רייכר תמ"א 38 תיקון 3 נוסח מלא , יהושע רייכר תמ"א 38 תיקון 5 , יהושע רייכר תמ"א 38 תיקון 2016 , יהושע רייכר זכויות דיירים תמ א 38 , יהושע רייכר תמ"א 38 היטל השבחה , יהושע רייכר תמ א 38 ירושלים , יהושע רייכר תמ"א 38 עיריית ירושלים , יהושע רייכר קבלנים תמ א 38 ירושלים , יהושע רייכר תכנית 10038 ירושלים , יהושע רייכר חברות תמ א 38 בירושלים , יהושע רייכר תמ א 38 2 ירושלים , יהושע רייכר פינוי בינוי בירושלים , יהושע רייכר אדריכל תמ א 38 ירושלים , יהושע רייכר פינוי בינוי בר יוחאי ירושלים , יהושע רייכר תמ א 38 1 , יהושע רייכר תמ"א 38 תיקון 1 , יהושע רייכר תמ א 38 1 2 3 , יהושע רייכר מה זה תמ"א 1 , יהושע רייכר פינוי בינוי תמ"א 38/2 , יהושע רייכר תמ א 38 3 , יהושע רייכר תמ"א 38 א , יהושע רייכר תמ"א 38 זכויות הדיירים , יהושע רייכר מה זה תמ א 38 1 , יהושע רייכר , יהושע רייכר שדרוג בניינים , יהושע רייכר , יהושע רייכר נדל"ן קבוצות רכישה , יהושע רייכר קבוצת רכישה דירות , יהושע רייכר קבוצות רכישה בירושלים , יהושע רייכר קבוצות רכישה יתרונות וחסרונות , יהושע רייכר קבוצת רכישה סיכונים , יהושע רייכר קבוצות רכישה למוצרים , יהושע רייכר קבוצת רכישה תל אביב , יהושע רייכר קבוצת רכישה מיסוי , יהושע רייכר קבוצת רכישה מודיעין , יהושע רייכר קבוצת רכישה דירות , יהושע רייכר קבוצות רכישה יתרונות וחסרונות , יהושע רייכר קבוצת רכישה סיכונים , יהושע רייכר קבוצת רכישה תל אביב , יהושע רייכר קבוצת רכישה מה זה , יהושע רייכר קבוצת רכישה מיסוי , יהושע רייכר קבוצות רכישה למוצרים , יהושע רייכר קבוצת רכישה מודיעין , יהושע רייכר קבוצות רכישה בירושלים , יהושע רייכר קבוצת רכישה דירות , יהושע רייכר קבוצות רכישה נדלן , יהושע רייכר קבוצת רכישה סיכונים , יהושע רייכר קבוצת רכישה מה זה , יהושע רייכר קבוצת רכישה תל אביב , יהושע רייכר קבוצת רכישה מודיעין , יהושע רייכר קבוצות רכישה למוצרים , יהושע רייכר קבוצות רכישה יתרונות וחסרונות , יהושע רייכר קבוצות רכישה יתרונות וחסרונות , יהושע רייכר קבוצת רכישה מיסוי , יהושע רייכר רכישת דירה מחבר בקבוצת רכישה , יהושע רייכר קבוצות רכישה נדלן , יהושע רייכר קבוצת רכישה סיכונים , יהושע רייכר קבוצת רכישה דירות , יהושע רייכר קבוצת רכישה מה זה , יהושע רייכר קבוצת רכישה מודיעין , יהושע רייכר קבוצת רכישה סיכונים , יהושע רייכר קבוצת רכישה דירות , יהושע רייכר קבוצות רכישה נדלן , יהושע רייכר קבוצות רכישה יתרונות וחסרונות , יהושע רייכר קבוצת רכישה מה זה , יהושע רייכר קבוצות רכישה בירושלים , יהושע רייכר קבוצת רכישה מיסוי , יהושע רייכר קבוצת רכישה מודיעין , יהושע רייכר קבוצת רכישה תל אביב , יהושע רייכר קבוצות רכישה למוצרים , יהושע רייכר קנייה קבוצתית מוצרי חשמל , יהושע רייכר אתרי קנייה קבוצתית , יהושע רייכר קונים ביחד , יהושע רייכר רכישה קבוצתית , יהושע רייכר קניות קבוצתיות באינטרנט , יהושע רייכר קנייה חברתית , יהושע רייכר מוצרי חשמל לדירה חדשה , יהושע רייכר מכירה קבוצתית , יהושע רייכר קבוצת רכישה תל אביב , יהושע רייכר קבוצת רכישה בתל אביב יפו , יהושע רייכר קבוצת רכישה 3 חדרים תל אביב , יהושע רייכר קבוצות רכישה בגוש הגדול , יהושע רייכר קבוצות רכישה רמת גן , יהושע רייכר קבוצות רכישה נדלן , יהושע רייכר קבוצת רכישה פתח תקווה , יהושע רייכר רכישה קבוצתית דירה , יהושע רייכר קבוצת רכישה מיסוי , יהושע רייכר תיקון 69 לחוק מיסוי מקרקעין , יהושע רייכר מס רכישה דירה שניה קבוצת רכישה , יהושע רייכר מכירת דירה שנרכשה בקבוצת רכישה , יהושע רייכר מכירת זכות בקבוצת רכישה , יהושע רייכר חישוב מס שבח קבוצת רכישה , יהושע רייכר מע"מ קבוצת רכישה , יהושע רייכר רכישת דירה מחבר בקבוצת רכישה , יהושע רייכר תיקון 40 לחוק מע מ , יהושע רייכר קבוצת רכישה מודיעין , יהושע רייכר פרויקטים בשכונת נופים במודיעין , יהושע רייכר קבוצת רכישה מורשת מודיעין , יהושע רייכר קבוצת רכישה מודיעין בוכמן , יהושע רייכר קבוצות רוכשים במודיעין , יהושע רייכר לוטוס מודיעין , יהושע רייכר פרי נופים מודיעין , יהושע רייכר גרופהום , יהושע רייכר דירות למכירה בשכונת נופים במודיעין , יהושע רייכר קבוצות רכישה נדל"ן מגרשים , יהושע רייכר קבוצת רכישה בדרום תל אביב , יהושע רייכר קבוצת רכישה בתל אביב יפו , יהושע רייכר קבוצת רכישה 3 חדרים תל אביב , יהושע רייכר קבוצות רכישה בגוש הגדול , יהושע רייכר קבוצת רכישה תל אביב , יהושע רייכר קבוצות רכישה רמת גן , יהושע רייכר קבוצות רכישה נדלן , יהושע רייכר קבוצת רכישה בדרום תל אביב , יהושע רייכר קבוצת רכישה 3 חדרים תל אביב , יהושע רייכר קבוצות רכישה בגוש הגדול , יהושע רייכר קבוצות רכישה רמת גן , יהושע רייכר קבוצות רכישה נדלן , יהושע רייכר קבוצת רכישה בתל אביב יפו , יהושע רייכר קבוצת רכישה בדרום תל אביב , יהושע רייכר קבוצת רכישה 3 חדרים תל אביב , יהושע רייכר קבוצות רכישה בגוש הגדול , יהושע רייכר קבוצת רכישה תל אביב , יהושע רייכר קבוצת רכישה 3 חדרים תל אביב , יהושע רייכר קבוצת רכישה בדרום תל אביב , יהושע רייכר קבוצת רכישה בתל אביב יפו , יהושע רייכר קבוצות רכישה בגוש הגדול , יהושע רייכר קבוצת רכישה תל אביב , יהושע רייכר קבוצת רכישה בתל אביב יפו , יהושע רייכר קבוצת רכישה 3 חדרים תל אביב , יהושע רייכר קבוצות רכישה בגוש הגדול , יהושע רייכר קבוצות רכישה רמת גן , יהושע רייכר קבוצות רכישה נדלן , יהושע רייכר קבוצת רכישה פתח תקווה , יהושע רייכר רכישה קבוצתית דירה , יהושע רייכר קבוצות רכישה רמת גן , יהושע רייכר קבוצת רכישה בדרום תל אביב , יהושע רייכר קבוצת רכישה בתל אביב יפו , יהושע רייכר קבוצת רכישה 3 חדרים תל אביב , יהושע רייכר קבוצות רכישה בגוש הגדול , יהושע רייכר קבוצת רכישה תל אביב , יהושע רייכר קבוצת רכישה פתח תקווה , יהושע רייכר קבוצות רכישה נדלן , יהושע רייכר רכישה קבוצתית דירה , יהושע רייכר קבוצות רכישה נדלן , יהושע רייכר קבוצת רכישה דירות , יהושע רייכר קבוצות רכישה בירושלים , יהושע רייכר קבוצות רכישה יתרונות וחסרונות , יהושע רייכר קבוצת רכישה תל אביב , יהושע רייכר קבוצת רכישה סיכונים , יהושע רייכר קבוצות רכישה למוצרים , יהושע רייכר קבוצת רכישה מיסוי , יהושע רייכר קבוצת רכישה מודיעין , יהושע רייכר קבוצת רכישה נדל"ן , יהושע רייכר קבוצות רכישה בירושלים , יהושע רייכר קבוצות רכישה יתרונות וחסרונות , יהושע רייכר קבוצת רכישה סיכונים , יהושע רייכר קבוצות רכישה למוצרים , יהושע רייכר קבוצת רכישה תל אביב , יהושע רייכר קבוצת רכישה מיסוי , יהושע רייכר קבוצת רכישה מה זה , יהושע רייכר קבוצת רכישה מודיעין , נדל"ן קבוצות רכישה יהושע רייכר , קבוצת רכישה דירות יהושע רייכר , קבוצות רכישה בירושלים יהושע רייכר , קבוצות רכישה יתרונות וחסרונות יהושע רייכר , קבוצת רכישה סיכונים יהושע רייכר , קבוצות רכישה למוצרים יהושע רייכר , קבוצת רכישה תל אביב יהושע רייכר , קבוצת רכישה מיסוי יהושע רייכר , קבוצת רכישה מודיעין יהושע רייכר , קבוצת רכישה דירות יהושע רייכר , קבוצות רכישה יתרונות וחסרונות יהושע רייכר , קבוצת רכישה סיכונים יהושע רייכר , קבוצת רכישה תל אביב יהושע רייכר , קבוצת רכישה מה זה יהושע רייכר , קבוצת רכישה מיסוי יהושע רייכר , קבוצות רכישה למוצרים יהושע רייכר , קבוצת רכישה מודיעין יהושע רייכר , קבוצות רכישה בירושלים יהושע רייכר , קבוצת רכישה דירות יהושע רייכר , קבוצות רכישה נדלן יהושע רייכר , קבוצת רכישה סיכונים יהושע רייכר , קבוצת רכישה מה זה יהושע רייכר , קבוצת רכישה תל אביב יהושע רייכר , קבוצת רכישה מודיעין יהושע רייכר , קבוצות רכישה למוצרים יהושע רייכר , קבוצות רכישה יתרונות וחסרונות יהושע רייכר , קבוצות רכישה יתרונות וחסרונות יהושע רייכר , קבוצת רכישה מיסוי יהושע רייכר , רכישת דירה מחבר בקבוצת רכישה יהושע רייכר , קבוצות רכישה נדלן יהושע רייכר , קבוצת רכישה סיכונים יהושע רייכר , קבוצת רכישה דירות יהושע רייכר , קבוצת רכישה מה זה יהושע רייכר , קבוצת רכישה מודיעין יהושע רייכר , קבוצת רכישה סיכונים יהושע רייכר , קבוצת רכישה דירות יהושע רייכר , קבוצות רכישה נדלן יהושע רייכר , קבוצות רכישה יתרונות וחסרונות יהושע רייכר , קבוצת רכישה מה זה יהושע רייכר , קבוצות רכישה בירושלים יהושע רייכר , קבוצת רכישה מיסוי יהושע רייכר , קבוצת רכישה מודיעין יהושע רייכר , קבוצת רכישה תל אביב יהושע רייכר , קבוצות רכישה למוצרים יהושע רייכר , קנייה קבוצתית מוצרי חשמל יהושע רייכר , אתרי קנייה קבוצתית יהושע רייכר , קונים ביחד יהושע רייכר , רכישה קבוצתית יהושע רייכר , קניות קבוצתיות באינטרנט יהושע רייכר , קנייה חברתית יהושע רייכר , מוצרי חשמל לדירה חדשה יהושע רייכר , מכירה קבוצתית יהושע רייכר , קבוצת רכישה תל אביב יהושע רייכר , קבוצת רכישה בתל אביב יפו יהושע רייכר , קבוצת רכישה 3 חדרים תל אביב יהושע רייכר , קבוצות רכישה בגוש הגדול יהושע רייכר , קבוצות רכישה רמת גן יהושע רייכר , קבוצות רכישה נדלן יהושע רייכר , קבוצת רכישה פתח תקווה יהושע רייכר , רכישה קבוצתית דירה יהושע רייכר , קבוצת רכישה מיסוי יהושע רייכר , תיקון 69 לחוק מיסוי מקרקעין יהושע רייכר , מס רכישה דירה שניה קבוצת רכישה יהושע רייכר , מכירת דירה שנרכשה בקבוצת רכישה יהושע רייכר , מכירת זכות בקבוצת רכישה יהושע רייכר , חישוב מס שבח קבוצת רכישה יהושע רייכר , מע"מ קבוצת רכישה יהושע רייכר , רכישת דירה מחבר בקבוצת רכישה יהושע רייכר , תיקון 40 לחוק מע מ יהושע רייכר , קבוצת רכישה מודיעין יהושע רייכר , פרויקטים בשכונת נופים במודיעין יהושע רייכר , קבוצת רכישה מורשת מודיעין יהושע רייכר , קבוצת רכישה מודיעין בוכמן יהושע רייכר , קבוצות רוכשים במודיעין יהושע רייכר , לוטוס מודיעין יהושע רייכר , פרי נופים מודיעין יהושע רייכר , גרופהום יהושע רייכר , דירות למכירה בשכונת נופים במודיעין יהושע רייכר , קבוצות רכישה נדל"ן מגרשים יהושע רייכר , קבוצת רכישה בדרום תל אביב יהושע רייכר , קבוצת רכישה בתל אביב יפו יהושע רייכר , קבוצת רכישה 3 חדרים תל אביב יהושע רייכר , קבוצות רכישה בגוש הגדול יהושע רייכר , קבוצת רכישה תל אביב יהושע רייכר , קבוצות רכישה רמת גן יהושע רייכר , קבוצות רכישה נדלן יהושע רייכר , קבוצת רכישה בדרום תל אביב יהושע רייכר , קבוצת רכישה 3 חדרים תל אביב יהושע רייכר , קבוצות רכישה בגוש הגדול יהושע רייכר , קבוצות רכישה רמת גן יהושע רייכר , קבוצות רכישה נדלן יהושע רייכר , קבוצת רכישה בתל אביב יפו יהושע רייכר , קבוצת רכישה בדרום תל אביב יהושע רייכר , קבוצת רכישה 3 חדרים תל אביב יהושע רייכר , קבוצות רכישה בגוש הגדול יהושע רייכר , קבוצת רכישה תל אביב יהושע רייכר , קבוצת רכישה 3 חדרים תל אביב יהושע רייכר , קבוצת רכישה בדרום תל אביב יהושע רייכר , קבוצת רכישה בתל אביב יפו יהושע רייכר , קבוצות רכישה בגוש הגדול יהושע רייכר , קבוצת רכישה תל אביב יהושע רייכר , קבוצת רכישה בתל אביב יפו יהושע רייכר , קבוצת רכישה 3 חדרים תל אביב יהושע רייכר , קבוצות רכישה בגוש הגדול יהושע רייכר , קבוצות רכישה רמת גן יהושע רייכר , קבוצות רכישה נדלן יהושע רייכר , קבוצת רכישה פתח תקווה יהושע רייכר , רכישה קבוצתית דירה יהושע רייכר , קבוצות רכישה רמת גן יהושע רייכר , קבוצת רכישה בדרום תל אביב יהושע רייכר , קבוצת רכישה בתל אביב יפו יהושע רייכר , קבוצת רכישה 3 חדרים תל אביב יהושע רייכר , קבוצות רכישה בגוש הגדול יהושע רייכר , קבוצת רכישה תל אביב יהושע רייכר , קבוצת רכישה פתח תקווה יהושע רייכר , קבוצות רכישה נדלן יהושע רייכר , רכישה קבוצתית דירה יהושע רייכר , קבוצות רכישה נדלן יהושע רייכר , קבוצת רכישה דירות יהושע רייכר , קבוצות רכישה בירושלים יהושע רייכר , קבוצות רכישה יתרונות וחסרונות יהושע רייכר , קבוצת רכישה תל אביב יהושע רייכר , קבוצת רכישה סיכונים יהושע רייכר , קבוצות רכישה למוצרים יהושע רייכר , קבוצת רכישה מיסוי יהושע רייכר , קבוצת רכישה מודיעין יהושע רייכר , קבוצת רכישה נדל"ן יהושע רייכר , קבוצות רכישה בירושלים יהושע רייכר , קבוצות רכישה יתרונות וחסרונות יהושע רייכר , קבוצת רכישה סיכונים יהושע רייכר , קבוצות רכישה למוצרים יהושע רייכר , קבוצת רכישה תל אביב יהושע רייכר , קבוצת רכישה מיסוי יהושע רייכר , קבוצת רכישה מה זה יהושע רייכר , קבוצת רכישה מודיעין יהושע רייכר , נדל"ן קבוצות רכישה רייכר יהושע , קבוצת רכישה דירות רייכר יהושע , קבוצות רכישה בירושלים רייכר יהושע , קבוצות רכישה יתרונות וחסרונות רייכר יהושע , קבוצת רכישה סיכונים רייכר יהושע , קבוצות רכישה למוצרים רייכר יהושע , קבוצת רכישה תל אביב רייכר יהושע , קבוצת רכישה מיסוי רייכר יהושע , קבוצת רכישה מודיעין רייכר יהושע , קבוצת רכישה דירות רייכר יהושע , קבוצות רכישה יתרונות וחסרונות רייכר יהושע , קבוצת רכישה סיכונים רייכר יהושע , קבוצת רכישה תל אביב רייכר יהושע , קבוצת רכישה מה זה רייכר יהושע , קבוצת רכישה מיסוי רייכר יהושע , קבוצות רכישה למוצרים רייכר יהושע , קבוצת רכישה מודיעין רייכר יהושע , קבוצות רכישה בירושלים רייכר יהושע , קבוצת רכישה דירות רייכר יהושע , קבוצות רכישה נדלן רייכר יהושע , קבוצת רכישה סיכונים רייכר יהושע , קבוצת רכישה מה זה רייכר יהושע , קבוצת רכישה תל אביב רייכר יהושע , קבוצת רכישה מודיעין רייכר יהושע , קבוצות רכישה למוצרים רייכר יהושע , קבוצות רכישה יתרונות וחסרונות רייכר יהושע , קבוצות רכישה יתרונות וחסרונות רייכר יהושע , קבוצת רכישה מיסוי רייכר יהושע , רכישת דירה מחבר בקבוצת רכישה רייכר יהושע , קבוצות רכישה נדלן רייכר יהושע , קבוצת רכישה סיכונים רייכר יהושע , קבוצת רכישה דירות רייכר יהושע , קבוצת רכישה מה זה רייכר יהושע , קבוצת רכישה מודיעין רייכר יהושע , קבוצת רכישה סיכונים רייכר יהושע , קבוצת רכישה דירות רייכר יהושע , קבוצות רכישה נדלן רייכר יהושע , קבוצות רכישה יתרונות וחסרונות רייכר יהושע , קבוצת רכישה מה זה רייכר יהושע , קבוצות רכישה בירושלים רייכר יהושע , קבוצת רכישה מיסוי רייכר יהושע , קבוצת רכישה מודיעין רייכר יהושע , קבוצת רכישה תל אביב רייכר יהושע , קבוצות רכישה למוצרים רייכר יהושע , קנייה קבוצתית מוצרי חשמל רייכר יהושע , אתרי קנייה קבוצתית רייכר יהושע , קונים ביחד רייכר יהושע , רכישה קבוצתית רייכר יהושע , קניות קבוצתיות באינטרנט רייכר יהושע , קנייה חברתית רייכר יהושע , מוצרי חשמל לדירה חדשה רייכר יהושע , מכירה קבוצתית רייכר יהושע , קבוצת רכישה תל אביב רייכר יהושע , קבוצת רכישה בתל אביב יפו רייכר יהושע , קבוצת רכישה 3 חדרים תל אביב רייכר יהושע , קבוצות רכישה בגוש הגדול רייכר יהושע , קבוצות רכישה רמת גן רייכר יהושע , קבוצות רכישה נדלן רייכר יהושע , קבוצת רכישה פתח תקווה רייכר יהושע , רכישה קבוצתית דירה רייכר יהושע , קבוצת רכישה מיסוי רייכר יהושע , תיקון 69 לחוק מיסוי מקרקעין רייכר יהושע , מס רכישה דירה שניה קבוצת רכישה רייכר יהושע , מכירת דירה שנרכשה בקבוצת רכישה רייכר יהושע , מכירת זכות בקבוצת רכישה רייכר יהושע , חישוב מס שבח קבוצת רכישה רייכר יהושע , מע"מ קבוצת רכישה רייכר יהושע , רכישת דירה מחבר בקבוצת רכישה רייכר יהושע , תיקון 40 לחוק מע מ רייכר יהושע , קבוצת רכישה מודיעין רייכר יהושע , פרויקטים בשכונת נופים במודיעין רייכר יהושע , קבוצת רכישה מורשת מודיעין רייכר יהושע , קבוצת רכישה מודיעין בוכמן רייכר יהושע , קבוצות רוכשים במודיעין רייכר יהושע , לוטוס מודיעין רייכר יהושע , פרי נופים מודיעין רייכר יהושע , גרופהום רייכר יהושע , דירות למכירה בשכונת נופים במודיעין רייכר יהושע , קבוצות רכישה נדל"ן מגרשים רייכר יהושע , קבוצת רכישה בדרום תל אביב רייכר יהושע , קבוצת רכישה בתל אביב יפו רייכר יהושע , קבוצת רכישה 3 חדרים תל אביב רייכר יהושע , קבוצות רכישה בגוש הגדול רייכר יהושע , קבוצת רכישה תל אביב רייכר יהושע , קבוצות רכישה רמת גן רייכר יהושע , קבוצות רכישה נדלן רייכר יהושע , קבוצת רכישה בדרום תל אביב רייכר יהושע , קבוצת רכישה 3 חדרים תל אביב רייכר יהושע , קבוצות רכישה בגוש הגדול רייכר יהושע , קבוצות רכישה רמת גן רייכר יהושע , קבוצות רכישה נדלן רייכר יהושע , קבוצת רכישה בתל אביב יפו רייכר יהושע , קבוצת רכישה בדרום תל אביב רייכר יהושע , קבוצת רכישה 3 חדרים תל אביב רייכר יהושע , קבוצות רכישה בגוש הגדול רייכר יהושע , קבוצת רכישה תל אביב רייכר יהושע , קבוצת רכישה 3 חדרים תל אביב רייכר יהושע , קבוצת רכישה בדרום תל אביב רייכר יהושע , קבוצת רכישה בתל אביב יפו רייכר יהושע , קבוצות רכישה בגוש הגדול רייכר יהושע , קבוצת רכישה תל אביב רייכר יהושע , קבוצת רכישה בתל אביב יפו רייכר יהושע , קבוצת רכישה 3 חדרים תל אביב רייכר יהושע , קבוצות רכישה בגוש הגדול רייכר יהושע , קבוצות רכישה רמת גן רייכר יהושע , קבוצות רכישה נדלן רייכר יהושע , קבוצת רכישה פתח תקווה רייכר יהושע , רכישה קבוצתית דירה רייכר יהושע , קבוצות רכישה רמת גן רייכר יהושע , קבוצת רכישה בדרום תל אביב רייכר יהושע , קבוצת רכישה בתל אביב יפו רייכר יהושע , קבוצת רכישה 3 חדרים תל אביב רייכר יהושע , קבוצות רכישה בגוש הגדול רייכר יהושע , קבוצת רכישה תל אביב רייכר יהושע , קבוצת רכישה פתח תקווה רייכר יהושע , קבוצות רכישה נדלן רייכר יהושע , רכישה קבוצתית דירה רייכר יהושע , קבוצות רכישה נדלן רייכר יהושע , קבוצת רכישה דירות רייכר יהושע , קבוצות רכישה בירושלים רייכר יהושע , קבוצות רכישה יתרונות וחסרונות רייכר יהושע , קבוצת רכישה תל אביב רייכר יהושע , קבוצת רכישה סיכונים רייכר יהושע , קבוצות רכישה למוצרים רייכר יהושע , קבוצת רכישה מיסוי רייכר יהושע , קבוצת רכישה מודיעין רייכר יהושע , קבוצת רכישה נדל"ן רייכר יהושע , קבוצות רכישה בירושלים רייכר יהושע , קבוצות רכישה יתרונות וחסרונות רייכר יהושע , קבוצת רכישה סיכונים רייכר יהושע , קבוצות רכישה למוצרים רייכר יהושע , קבוצת רכישה תל אביב רייכר יהושע , קבוצת רכישה מיסוי רייכר יהושע , קבוצת רכישה מה זה רייכר יהושע , קבוצת רכישה מודיעין רייכר יהושע , הוספת מרפסות יהושע רייכר , הוספת מרפסת יהושע רייכר , עלות הוספת מרפסת בבית משותף יהושע רייכר , בניית מרפסת שמש בבית משותף יהושע רייכר , חוק הרחבת מרפסות יהושע רייכר , הרחבת מרפסת מחיר יהושע רייכר , הרחבת מרפסת שמש חוק יהושע רייכר , בניית מרפסת תלויה בבניין משותף יהושע רייכר , הרחבת מרפסת שמש קיימת יהושע רייכר , מרפסת תלויה מפלדה , עלות הוספת מרפסת בבית משותף יהושע רייכר , בניית מרפסת שמש בבית משותף יהושע רייכר , הוספת מרפסת שמש חוק יהושע רייכר , בניית מרפסת תלויה בבניין משותף יהושע רייכר , הרחבת מרפסת שמש קיימת יהושע רייכר , מרפסת תלויה מפלדה יהושע רייכר , מרפסת פלדה מחיר יהושע רייכר , מרפסת תלויה אישורים יהושע רייכר , מרפסת תלויה תמונות , בניית מרפסת שמש בבית משותף יהושע רייכר , עלות הוספת מרפסת בבית משותף יהושע רייכר , הוספת מרפסת שמש חוק יהושע רייכר , הרחבת מרפסת שמש חוק יהושע רייכר , חוק הרחבת מרפסות יהושע רייכר , בניית מרפסת תלויה בבניין משותף יהושע רייכר , בניית מרפסת ללא היתר יהושע רייכר , מרפסת תלויה מפלדה יהושע רייכר , הרחבת מרפסת מחיר , חוק הרחבת מרפסות יהושע רייכר , הרחבת מרפסת מחיר יהושע רייכר , הרחבת מרפסת שמש קיימת מחיר יהושע רייכר , תוספת מרפסת בבניין קיים יהושע רייכר , בניית מרפסת תלויה בבניין משותף יהושע רייכר , בניית מרפסת שמש בבית משותף יהושע רייכר , עלות הוספת מרפסת בבית משותף יהושע רייכר , מרפסת תלויה מפלדה יהושע רייכר , בניית מרפסת ללא היתר , הרחבת מרפסת מחיר יהושע רייכר , הרחבת מרפסת שמש קיימת יהושע רייכר , הרחבת מרפסת שמש קיימת מחיר יהושע רייכר , חוק הרחבת מרפסות יהושע רייכר , הוספת מרפסת שמש כמה עולה יהושע רייכר , הוספת מרפסת שמש חוק יהושע רייכר , מרפסת תלויה מפלדה יהושע רייכר , בניית מרפסת שמש בבית משותף יהושע רייכר , בניית מרפסת תלויה בבניין משותף , הרחבת מרפסת שמש חוק יהושע רייכר , הרחבת מרפסת מחיר יהושע רייכר , הרחבת מרפסת שמש קיימת מחיר יהושע רייכר , חוק הרחבת מרפסות יהושע רייכר , תוספת מרפסת בבניין קיים יהושע רייכר , בניית מרפסת תלויה בבניין משותף יהושע רייכר , בניית מרפסת שמש בבית משותף יהושע רייכר , מרפסת תלויה מפלדה יהושע רייכר , הוספת מרפסת שמש מחיר , בניית מרפסת תלויה בבניין משותף יהושע רייכר , עלות הוספת מרפסת בבית משותף יהושע רייכר , בניית מרפסת שמש בבית משותף יהושע רייכר , תוספת מרפסת בבניין קיים יהושע רייכר , חוק הרחבת מרפסות יהושע רייכר , הרחבת מרפסת שמש חוק יהושע רייכר , מרפסת תלויה מפלדה יהושע רייכר , בניית מרפסת ללא היתר יהושע רייכר , מרפסת תלויה אישורים , הרחבת מרפסת שמש קיימת יהושע רייכר , הרחבת מרפסת מחיר יהושע רייכר , הרחבת מרפסת שמש קיימת מחיר יהושע רייכר , חוק הרחבת מרפסות יהושע רייכר , בניית מרפסת תלויה בבניין משותף יהושע רייכר , בניית מרפסת שמש בבית משותף יהושע רייכר , הוספת מרפסת שמש חוק יהושע רייכר , הוספת מרפסת שמש מחיר יהושע רייכר , מרפסת תלויה מפלדה , מרפסת תלויה מפלדה יהושע רייכר , מרפסת פלדה מחיר יהושע רייכר , הוספת מרפסת פלדה יהושע רייכר , מרפסת תלויה מברזל יהושע רייכר , מרפסות תלויות מחיר יהושע רייכר , מרפסת תלויה מעץ יהושע רייכר , מרפסת תלויה תמונות יהושע רייכר , מרפסת תלויה אישורים יהושע רייכר , מרפסות תלויות מפלדה יהושע רייכר

scroll to top