משכנתא הפוכהרכישת דירה או בית היא אחת ההוצאות הגבוהות והמשמעותיות ביותר בחיים. גם בארץ, כמו בעולם, מרבית רוכשי הדירות נעזרים במשכנתא על מנת לרכוש את הנכס אותו הם רוצים.

בחירת המשכנתא המתאימה לכם היא תהליך חשוב, בעל השפעה ישירה על רמת החיים היום-יומית של בני המשפחה. לכן מומלץ לבחור משכנתא באופן שקול ומושכל. אך כיצד עושים זאת, כשיש כל כך הרבה אפשרויות וכל כך הרבה נותני משכנתא כיום בשוק? כלל מימון משכנתאות, כחלק מחטיבת כלל מימון, מקבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים, היא הגוף החוץ-בנקאי המוביל בישראל בתחום המשכנתאות ופועלת למעלה מ-20 שנה באופן מקצועי וממוסד.


מהי משכנתא?

איתור כספים אבודים
אנו מתכבדים להציג בפניכם את המדריך המלא לבחירת המשכנתא המתאימה לכם ביותר, בהתאם לצרכיכם, למצבכם הפיננסי וליכולת ההחזר שלכם. מיטב יועצי החברה רכזו וכתבו עבורכם את המידע הרלוונטי, הנדרש לקבלת ההחלטה. בדפים הבאים, נסקור בפניכם את השלבים השונים בדרך לבחירת המשכנתא הנכונה: קביעת סכום המשכנתא המתאים לכם ביותר, בחירת המסלול - מבין מגוון האפשרויות העומדות בפניכם, נפרט את תהליך קבלת המשכנתא, סילוקה, גרירתה ומחזורה.

משכנתא הינה הלוואה בתנאים מיוחדים ובפריסה ארוכת טווח, הניתנת לרוכש או לבעל נכס, כאשר הנכס משמש כבטוחה להחזר ההלוואה. הבטוחה נרשמת בספרי המקרקעין )במרבית המקרים בלשכת רישום המקרקעין - טאבו( ומשמעות הרישום היא שלא ניתן למכור את הנכס, ללא אישור הגוף המממן לטובתו נרשמה המשכנתא. כלל מימון משכנתאות מאפשרת לכם לשעבד נכס גם לשם קבלת הלוואה לכל מטרה. המשכנתא מאפשרת לכם להגשים את חלומכם בנוחות - מבלי לפגוע ברמת החיים שלכם.

קביעת סכום המשכנתא המתאים לכם


כשאתם עומדים לרכוש דירה, עליכם לקחת בחשבון שקיימות הוצאות נוספות הכרוכות ברכישה, למשל:
• מס רכישה
• שכר טרחת עו"ד
• עלויות מעבר
• שכירות ביניים )במידה וקיימת(
• הוצאות נוספות כגון: דמי תיווך וכדומה
• שיפוץ הדירה החדשה
ועוד... רק לאחר שהוספתם את עלות ההוצאות הנלוות למחיר הנכס, תדעו להעריך את הסכום הנדרש מכם לצורך הרכישה. כעת, עליכם לחשב מהו הסכום העומד לרשותכם ממקורות עצמאיים ומהו גובה ההחזר החודשי שעליו תוכלו להתחייב.

מומחים ממליצים כי גובה ההחזר החודשי בגין התחייבויות שונות לא יעלה על שליש מסך ההכנסות(נטו).


כיצד תחשבו מהו גובה ההחזר החודשי המתאים לכם? מסלול המשכנתא הנכון עבורכם הוא זה המאפשר לכם לשמור על רמת חיים נוחה, לצד החזר ההלוואה. פעמים רבות, לווים מבקשים לקצר את משך ההלוואה ולהגדיל את גובה ההחזר החודשי, על מנת לסיים את תשלומי המשכנתא מהר יותר. במקרים אלה, יתכן וגובה ההחזר החודשי לא תואם את הכנסתם וסך ההוצאות השוטפות של משק הבית, בנוסף למשכנתא, הופכים לנטל בלתי אפשרי. מה עושים? • מחשבים את גובה ההכנסות החודשיות שלכם - נטו כלומר, גובה ההכנסות מול סך ההוצאות השוטפות של משק הבית • מסתכלים קדימה, אל העתיד קחו בחשבון הוצאות/הכנסות נוספות הקשורות להתפתחות העתידית שלכם, כגון: הרחבת המשפחה, קידום מקצועי, מימוש קרן השתלמות, פירעון תכניות חיסכון עתידיות וכדומה.

בחירת מסלול המשכנתא המתאים


בחירת מסלול המשכנתא היא החלטה חשובה ביותר, אשר תלווה אתכם למשך תקופה ארוכה. לפני ביצוע ההחלטה על המסלול המועדף, עליכם לקחת בחשבון גורמים העשויים להשפיע על אופי ההלוואה, כמו: צפי לשינוי בהכנסות, האם אתם שוכרים דירה בתקופת מעבר בין דירות, האם אתם צפויים לקבל סכום כסף נכבד בעוד תקופה מסוימת ועוד גורמים נוספים, העשויים להשפיע על יכולת ההחזר שלכם.

מסלולי המשכנתא המוצעים ע"י כלל מימון משכנתאות:


• משכנתא בריבית קבועה, צמודה למדד: הלוואה צמודה למדד, לתקופה של עד 30 שנה, בריבית קבועה וידועה מראש, הנשמרת לכל אורך חיי ההלוואה. בלעדי בכלל מימון משכנתאות: אפשרות לפטור מעמלת פירעון מוקדם )עמלת היוון( בתחנות קבועות וידועות מראש.
• משכנתא בריבית קבועה לא צמודה:
הלוואה נושאת ריבית בלבד, ללא הצמדה, בעלת החזר חודשי נומינלי קבוע, ידוע מראש ובלתי משתנה לכל אורך חיי ההלוואה. ההלוואה ניתנת לתקופה של עד 20 שנה.
• משכנתא על בסיס ריבית הפריים: הלוואה לא צמודה, לתקופה של עד 25 שנה, הנושאת ריבית משתנה על בסיס ריבית הפריים + תוספת הנקבעת מראש.
• משכנתא בריבית משתנה, צמודת מדד: הלוואה בריבית משתנה צמודת מדד, הניתנת לתקופה של עד 30 שנה. הריבית במועדי השינוי נקבעת על-פי נוסחה קבועה וידועה מראש, המבוססת על עוגן אובייקטיבי חיצוני.
• משכנתא צמודה לדולר: הלוואה צמודה לשער הדולר, לתקופה של עד 20 שנה, בריבית משתנה המבוססת על ריבית הליבור.
• הלוואת בלון: הלוואה שאינה נושאת החזרים שוטפים )רק הריבית משולמת מידי חודש(, לתקופה של עד 10 שנים. פירעון ההלוואה מתבצע במהלך תקופת ההלוואה או בסיומה.
• משכנתא בהקפאה: הלוואה לתקופה של עד 30 שנה, המאפשרת לכם לקבל מימון מיידי לרכישת דירה ולהתחיל לשלם במועד מאוחר יותר. בשנתיים הראשונות להלוואה אינכם משלמים קרן או ריבית. החל מהשנה השלישית יחלו תשלומי ריבית והחל מהשנה החמישית ועד לתום תקופת ההלוואה, יחלו תשלומי קרן+ריבית.

תהליך קבלת המשכנתא


1 .הגשת בקשה להלוואה: לשם הגשת בקשה להלוואה, עליכם להצטייד במסמכים הבאים:
• תעודות זהות של הלווים, כולל הספח
• שלושה תלושי שכר אחרונים של הלווים
• עצמאים נדרשים להוסיף דו"ח שומת מס אחרונה + אישור רו"ח על גובה הכנסה למחצית השנה האחרונה
• דפי חשבון עו"ש מהחודשיים האחרונים או לחלופין, 60 פעולות אחרונות
• חוזה רכישה, במידה ונחתם
• נסח טאבו/אישור זכויות במנהל מקרקעי ישראל או אישור זכויות בחברות המנהלות רישומים )חברות משכנות(
2 .אישור עקרוני להלוואה:
במידה וההלוואה אושרה, על סמך המסמכים הנ"ל שהצגתם ובכפוף לתנאי החברה, תכלול ההצעה את הסכום המאושר, תנאי ההלוואה ותאריך תוקף הריבית להלוואה.
3 .פתיחת תיק הלוואה: לאחר אישור הבקשה, נציגנו יתאם עמכם פגישה לשם חתימה על מסמכי ההלוואה וקבלת מסמכי הביטחונות הנדרשים, לרבות פוליסת ביטוח חיים ופוליסת ביטוח נכס )ניתן לשעבד פוליסות של כל חברות הביטוח בישראל, בכפוף לאישור כלל מימון משכנתאות(.
4 .ביצוע ההלוואה: תיק ההלוואה עובר אצלנו תהליך של ביקורת פנימית ואם אין מניעה, ההלוואה מבוצעת והכסף מועבר אליכם או למוכר הנכס.

לכן, אנו מעמידים בפניכם את האפשרויות הבאות, להגמשת המשכנתא ולהתאמתה לצרכיכם:


• פירעון מוקדם של המשכנתא - עומד לרשותכם הסכום המלא או החלקי לפירעון המשכנתא? באפשרותכם לפרוע את ההלוואה, כולה או חלקה, בהתאם לנאמר בהסכם ההלוואה. אם אתם מעוניינים לפרוע את ההלוואה במועדים אשר אינם מקנים לכם זכות לפירעון מוקדם של ההלוואה מבלי לשלם עמלה, יתכן ותשלמו עמלת פירעון מוקדם על פי חישוב במועד הפירעון.
• גרירת משכנתא - במקרים בהם אתם מעוניינים לרכוש נכס חדש וקיימת הלוואת משכנתא על נכס אחר, באפשרותכם לגרור את ההלוואה לנכס החדש )אם הנכס החדש עומד בתנאי החברה( מבלי לפרוע את ההלוואה הקיימת. תהליך גרירת המשכנתא דומה לתהליך קבלת ההלוואה, כפי שפורט עד כה, במהלכו יש לשעבד את הנכס החדש ולבטל את השעבוד על הנכס הקודם. אם טרם רכשתם נכס חדש וברצונכם לגרור את המשכנתא הקיימת, באפשרותכם להעמיד ערבות בנקאית בהתאם לדרישות החברה. בכל מקרה, אנו ממליצים לכם לבדוק מראש את אפשרות גרירת המשכנתא לנכס החדש.
• מִ חזור משכנתא - ריבית המשכנתאות בשוק ירדה? המשפחה מתרחבת ואתם מעוניינים להאריך את פריסת התשלומים? החלטתם לקצר את תקופת ההלוואה או לשנות את מסלול ההלוואה? באפשרותכם למחזר את ההלוואה ולשנות את תנאיה, בהתאם ליכולתכם ולצרכיכם. למעשה, תהליך המחזור מסלק את ההלוואה הקיימת ומחליפה בהלוואה חדשה. יש לבדוק מראש האם ניתן לבצע את המחזור, מה גובה ההחזר החודשי בו תחויבו והאם קיימת עמלת פירעון מוקדם על ההלוואה שסולקה - ובמידה וכן, מהו סכומה של עמלת הפירעון המוקדם.

חדש מבית כלל מימון: משכנתא הפוכה לבני +60:


כלל מימון מציעה פתרון פיננסי ייחודי לבני הגיל השלישי - משכנתא הפוכה. משכנתא הפוכה היא הלוואה לכל מטרה, המאפשרת שיפור איכות החיים של בני 60 ומעלה, כאשר הדירה שבבעלותם משמשת כביטחון היחידי. הסכום המרבי להלוואה תלוי בגיל הלווה: החל מ-%15 משווי הנכס, ללווים בגיל 60 ,ועד ל-%50 משווי הנכס, ללווים בני 90 ומעלה
השוטפת ועוד • ההלוואה הינה לכל מטרה: שיפוץ הבית, עזרה לילדים, הגדלת ההכנסה
• ההלוואה ניתנת כסכום חד פעמי או שניתן להמירה להכנסה חודשית שוטפת - לבחירת הלווים
• הנכס נשאר בבעלות הלווים, הרשאים להתגורר בו ככל שיחפצו
• ההלוואה היא ללא החזרים חודשיים ואינה מוגבלת בזמן
• החזר ההלוואה מתבצע, בד"כ, במועד מכירת הבית ע"י הלווים או ע"י השארים
• במהלך חיי ההלוואה, ניתן לפרוע את ההלוואה או חלקה בכל עת וללא קנסות

כלל מימון משכנאות הינו הגוף החוץ בנקאי נותן המשכנתאות המוביל בישראל


כלל מימון משכנתאות מתמחה במתן הלוואות למימון רכישת ובניית דירות, בתי מגורים ונכסים מסחריים, המותאמות לצרכי הלווה, בתנאים אטרקטיביים ותחרותיים למשכנתאות המוצעות על ידי המערכת הבנקאית. תפיסת העולם של כלל מימון משכנתאות מעמידה את צרכי הלקוח בראש סדר העדיפויות ומהווה את בסיס העבודה שלה. החברה מלווה את הלקוח באופן אישי, במשך כל תקופת ההלוואה, תוך מתן טיפול מקצועי ושירות אישי. כלל מימון משכנתאות מוכיחה יתרון בולט במתן שירות מקצועי, זמין ומהיר, לצד מגוון מסלולי משכנתאות לרכישת נכסים, בנייה, שיפוץ או כל מטרה אחרת.

scroll to top