כיצד נשלם פחות על המינוס בבנק?

בסקרים אחרונים נמצא שקרוב ל76% ממשקי הבית בישראל נמצאים בכל רגע באוברדרפט. כיצד נסגור את המינוס ונשלם את הריבית הנמוכה ביותר.


בהתאם לנתונים שפורסמו על ידי מחלקת המחקר של בנק ישראל, היקף האשראי, אשר צורכים משקי הבית, ללא משכנתאות, נמצא בשיא של כל הזמנים.

ההגבלות על חריגה ממסגרת האשראי בבנק מחייבת את הצרכן הישראלי להגדיל את היקף ההלוואות.בנוסף, הלוואה יכולות לשמש אותנו למימון הוצאות חד פעמיות גדולות, כמו אירוע משפחתי, נסיעה לחו"ל וכד'. איתור כספים אבודים

מהיכן ניתן לקבל הלוואה?


כדי להתמודד עם המינוס בבנק מעמידים לרשותנו הבנקים, חברות האשראי וחברות המימון מגוון רחב של הלוואות לתקופות קצרות.

אך רק מעטים יודעים, שאת ההלוואה בתנאים הטובים ביותר ניתן דווקא לקבל מקופת הגמל וקרן ההשתלמות.

ההלוואה המשתלמת ביותר


בהתאם לשינויים שהכניס משרד האוצר בשנת 2012, הפכו קרנות ההשתלמות וקופות הגמל לכלי הלוואות זמין עבור משקי הבית. כיום ניתן לקחת מקרן השתלמות נזילה כמעט עד ל- 80 אחוזים מהיתרה בקרן.

למרבית האוכלוסייה הבוגרת, יש קרן השתלמות ממקום העבודה או קופת גמל, באמצעות ההוראות החדשות, כל אחד יכול לנצל את כספי החיסכון שלו לצורך לקיחת הלוואה.

קרנות ההשתלמות מאפשרות לנו גם גמישות רבה באופן החזר ההלוואה, בהתאם ליכולת הכלכלית של כל אחד מאיתנו וכל זאת במחיר הרבה יותר זול משמעותית ממה שהתרגלנו אליו.

מה עדיף, למשוך את קרן השתלמות או לקחת הלוואה?


חברות הביטוח ובתי ההשקעות מנצלות את הריבית הנמוכה כדי לשכנע אותנו (ובצדק) לקחת הלוואה זולה ולהשאיר את הכספים בקרן לתקופה ארוכה יותר. כל עוד התשואה בקרן ההשתלמות גבוהה יותר מהריבית של ההלוואה לנו זה משתלם.

אין לי קרן השתלמות, מה ניתן לעשות?


לא לכל השכירים במשק יש קרן השתלמות, אבל לכולם יש קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. גם במקרה הזה ניתן לקחת הלוואה על חשבון החיסכון הפנסיוני. אך כאן מכיוון וכספי החיסכון הם לגיל פרישה תנאי הריבית מאפיקים אלו אטרקטיבים פחות מאשר מקרנות ההשתלמות. אך עדיין אטרקטיבים יותר מכל הלוואה אחרת בבנק או בחברת האשראי.

הלוואה מקרנות הפנסיה: איך זה עובד


צריכים הלוואה וכבר אין לכם ממי לקחת? כדאי שתדעו שגם קרנות הפנסיה נותנות הלוואות לעמיתים בריבית דומה לזו שתידרשו לשלם לבנק

המצב הכלכלי הקשה והקפאת השכר הכללית כמעט במשק מגבירים את הצורך של שכירים ועצמאים במקורות הכנסה נוספים. אחרי שמיציתם את כל המסלולים המוכרים - משיכת-יתר מהבנק, הלוואה בכרטיס אשראי, הלוואה מהבנק, כסף מההורים, הלוואת גישור מקרן ההשתלמות, הלוואה מקופת גמל - הגיע הזמן לבדוק גם את האפשרות לקחת הלוואה מקרן הפנסיה שלכם.

קרן הפנסיה, שנתפסת כחיסכון לגיל פרישה בלבד, עשויה לתת מענה למימון גם לתקופת ביניים. כמובן שאת ההלוואות שנוטלים יש להחזיר, בתוספת ריבית, אבל חלופה זו עדיפה פי כמה מאשר למשוך את הפנסיה לפני גיל פרישה, דבר הכרוך בתשלום מס כבד (35% מהסכום, או שיעור המס השולי של החוסך).

בדומה לקופות גמל, ובהתאם לתקנות של משרד האוצר, גם קרנות פנסיה רשאיות, אך אינן חייבות, לתת הלוואות לעמיתים. יש קרנות הנמנעות מכך לחלוטין

באופן עקבי, כגון קרן הפנסיה עתודות, ולעומתן אחרות שמשווקות במרץ את ההלוואות.

חשוב לדעת שקיימים הבדלים גדולים בין המסלולים והריביות שמציעות הקרנות השונות, ולכן כדאי להשוות בין המסלולים - יתכן שעדיף שאחד מבני הזוג ייקח הלוואה מהקרן שלו, שמציעה הלוואות בתנאים טובים יותר מהקרן של בן הזוג השני. חשוב גם לדעת שישנם הבדלים גם בין התנאים שמציעות קרנות שונות מאותו גוף - למשל קרן קגמ הוותיקה וקרן מיטבית, שהיא למעשה קג"מ החדשה.

הריבית שגובים הבנקים על הלוואות צמודות מדד הן בדרך כלל 6.5% לשנה ומעלה. על הלוואות שקליות ריבית של פריים ועוד -2.5%%3 לשנה נחשבת סבירה. קרנות הפנסיה מציעות ברוב המקרים ריביות דומות ואף טובות יותר ללקוחות.

הקרנות רשאיות לתת הלוואות לעמיתים שהם בעלי שלוש שנות ותק בקרן, בהיקף של עד 90% מערכי הפדיון. ההלוואות ניתנות לתקופה של עד 5 שנים בריבית שהיא ריבית שוק, כלומר ריבית שיכלו להשיג על השקעות של הקרן בשוק החופשי.

חלק מהקרנות נותנות את הכסף ממקורותיהן העצמיים, כלומר כספי הקרן, וחלק הגיעו להסדרים עם הבנקים. במקרה זה הבנקים, על-פי שיקול דעתם, קובעים למי לתת אשראי, כמה ובאיזה תנאים. בחלק מהקרנות תדרשו להחתים ערבים ובחלק לא.

בקרנות הפנסיה אומרים שמרבית העמיתים לוקחים הלוואה של כ-50-30 אלף שקל, בדרך כלל לסגירת אוברדראפט, טיפול שיניים, חתונת ילד ועוד.

אילו תנאים מציעות הקרנות


אילו תנאים מציעות קרנות הפנסיה לעמיתים שלוקחים הלוואה? בדקנו מה מציעות כמה מהקרנות.

קרן מקפת ותיקה


מקור ההלוואה: באמצעות אחד מהבנקים אוצר-החייל, המזרחי, לאומי, דיסקונט, מסד ומרכנתיל. אין צורך לנהל חשבון עו"ש באחד מבנקים אלה.

הלוואה שקלית: ניתנת לתקופה בין 2 ל-4 שנים בריבית פריים מינוס 0.5% עד פריים ועוד 0.75%.

הלוואה צמודה: ניתנת ל-5 שנים לפי שיקול דעת מנהל הסניף.

גובה מקסימלי: עד 3 משכורות אחרונות נטו (השכר המבוטח(.

אופן ההחזר: חודשי.

דמי ביול: 0.4%, בתוספת דמי סיכון של 0.5% מהסכום.

ערבות: המעביד ערב להלוואה.

עמית עצמאי: יכול לקבל הלוואה מבנק אוצר-החייל בלבד.

קרן מקפת החדשה


מקור ההלוואה: הבנקים לאומי, דיסקונט ומרכנתיל. הקרן נמצאת במו"מ עם בנקים נוספים.

הלוואה שקלית: ניתנת לתקופה של 3-2 שנים בריבית פריים ועוד 0.5%-0%.

הלוואה צמודה: ניתנת לתקופה של עד 5 שנים בריבית של 6.3% לשנה.

גובה מקסימלי: שליש ממה שנצבר בקרן.

אופן ההחזר: חודשי.

דמי ביול: 0.4%.

ערבות: לא נדרשים ערבים

תנאים נוספים: יש לעמוד בדרישות הבנק להלוואה, והיו לא מעט מקרים שהבנק לא אישר הלוואה.

קג"מ


מקור ההלוואה: כספי הקרן

הלוואה שקלית: ניתנת לתקופה של עד שנתיים בריבית של 8.5% לשנה בהיקף של עד 40 אלף שקל.

הלוואה צמודה: ניתנת לתקופה שבין 25 חודש ל-5 שנים בריבית של 6% לשנה בהיקף של עד 70 אלף שקל.

גובה מקסימלי: 60% מערכי הפדיון של החוסך.

דמי ביול: 0.4%.

אופן ההחזר: חודשי.

ערבות: שני ערבים חברי הקרן. חוסך עצמאי יכול להביא ערבים חיצוניים.

תנאים נוספים: לפני מתן הלוואה בודקים יכולת החזר של העמית

הלוואות נפוצות: רוב ההלוואות שניתנות הן לא צמודות.

הסכום השכיח הוא תקרת הזכאות, סביב 30 אלף שקל.

מיטבית

מקור ההלוואה: כספי הקרן

הלוואה שקלית: ניתנת לתקופה של עד שנתיים בריבית של 8% לשנה בסכום של עד 40 אלף שקל.

הלוואה צמודה: ניתנת לתקופה שבין 2 עד 5 שנים בריבית של 5.5% לשנה בסכום של עד 60 אלף שקל.

גובה מקסימלי: 60% מערכי פדיון.

דמי ביול: 0.4%.

אופן ההחזר: חודשי.

ערבות: בדרך כלל לא נדרשים ערבים. שכיר צריך להביא חתימת מעביד.

תנאים נוספים: ניתן לפרוע את ההלוואה בכל שלב ללא עמלת פירעון מוקדם הלוואות נפוצות: היקף של כ-20 אלף שקל. המטרות הנפוצות: טיפול שיניים וחתונה.
scroll to top