הלוואה על חשבון הפנסיה, האם זה כדאי

לקיחת הלוואה על חשבון הפנסיה או ביטוח המנהלים קלה יחסית לביצוע, אך טומנת מוקשים אכזריים. אם לא עומדים בדייקנות במועדי ההחזר עלולים להיקלע לפדיון הפנסיה, הגורר קנסות ומיסוי כבדים, ואם לא די בכך - גם לאובדן זכויות


אחת האפשרויות הפחות מוכרות בשוק לקבלת הלוואה חוץ־בנקאית היא הלוואה על חשבון החיסכון הפנסיוני (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים). עמית בקרן או קופה או מבוטח בביטוח מנהלים, עם ותק של יותר משלוש שנים, רשאי לקבל הלוואה על חשבון ערך הפדיון של הכספים שצבר. אמנם לא מדובר 12 טיפים לעידוד ילדים ותינוקות ... טיפים לעידוד שתיית מים בקרב תינוקות ופעוטות מי עדן חברה לקידום תוכן שיווקי בהלוואה עם הריבית הכי אטרקטיבית, אבל עבור מי שאינו יכול או אינו מעוניין להשתמש באשראי הבנקאי, מדובר בדרך כלל בהלוואה בתנאים טובים יותר לעומת הלוואה שניתן לקבל מחברות אשראי. יתרון נוסף שקיים בלקיחת הלוואה כזו הוא שמדובר בהלוואה זמינה, ללא דרישה של ביטחונות ועם אפשרויות החזר נוחות. כך, למשל, חלק גדול מקרנות הפנסיה מאפשרות לעמיתיהן להחזיר את ההלוואה עם גרייס של שנה, כלומר להתחיל להחזיר את ההלוואה רק אחרי שנה מיום לקיחתה. לפי תקנות קופות גמל, הקופה רשאית להעניק הלוואות לעמיתיה בתנאי שסך ההלוואות לא יעלה על 10% מנכסיה המשוערכים. זאת רק אחת מהסיבות שלמרות היתרונות של הלוואה כזו, הגופים הפנסיוניים שומרים על אש קטנה בכל הקשור למתן הלוואות על חשבון כספים צבורים. לפי הדו"חות הכספיים של קרנות הפנסיה והגמל, סך הלוואות עמיתים מהווה על פי רוב פחות מאחוז מסך כל הנכסים של הקופה או הקרן. במקפת, קרן הפנסיה השנייה בגודלה, יתרת ההלוואות הפתוחות נכון לשנת 2007 עמדה על סך של 11 מיליון שקל מתוך סך נכסים של 12 מיליארד שקל. במנורה מבטחים, קרן הפנסיה הגדולה ביותר, ניתנו ב־2007 הלוואות ב־10.3 מיליון שקל מתוך נכסים של 20 מיליארד שקל. במקפת אומרים כי המדיניות היא לא לעודד ואף להמעיט במתן הלוואות מכיוון שמתן הלוואה לעמית אחד בקרן פוגעת בעמית השני. כמו כן הדבר חוטא למחויבות כלפי העמיתים להשיג תשואה מקסימאלית בגלל שהתשואה מהלוואה נמוכה ביחס לתשואה באפיקי השקעה אחרים. ובכל זאת, גם כאן, מי שיתעקש יקבל הלוואה. מי זכאי כל מי שיש לו חיסכון פנסיוני למעלה משלוש שנים זכאי לקבל הלוואה על חשבון הפנסיה. בקופת גמל לא משלמת לקצבה כמו בקופות הגמל לתגמולים לשעבר ובביטוחי המנהלים ה"הוניים" סכום ההלוואה לא יעלה על 50% מהסכום שעומד לזכות העמית בקופה. בקופות לקצבה סכום ההלוואה לא יעלה על 90% מהסכום שהיה עומד לזכות המבוטח אילו ביקש לפדות את הקרן במזומן. החישוב נעשה לפי חישוב הפדיון בניכוי כל המיסים והקנסות. ההבדלים בין הקרנות והקופות השונות באים לידי ביטוי בגובה הריבית, משך התקופה ועמלות הקמת ההלוואה. גובה הריבית: ברוב הקרנות והקופות מדובר בדרך כלל על הצמדה למדד וריבית בשיעור של 5.5–7.5 אחוז. ביחס לאחוז הריבית על הלוואה בחברות אשראי למשל, מדובר בהחלט בריבית טובה יותר. קצת דוגמאות: במבטחים החדשה עומדת הריבית על פריים+1%, בהראל עוצמה על 5%+ הצמדה למדד, וכך גם במיטבית עתודות. זאת, בהלוואה לשלוש שנים לעמית עם ותק של שלוש שנים וחיסכון צבור של 100 אלף שקל. בתנאים אלה, גובה ההלוואה המקסימלי במבטחים החדשה הוא 40 אלף שקל, ובהראל עוצמה ומיטבית עתודות על 50 אלף שקל. ההחזר החודשי יהיה (בהתאמה): 1,221 שקל, 1,498 שקל ו־1,510 שקל. תקופת ההלוואה: משך תקופת החזר ההלוואה בדרך כלל מגיע עד לחמש שנים. קיימות קופות בהן ניתנת הלוואה רק לשלוש שנים. מסלולי החזר: קיימות קופות המאפשרות כמה מסלולים של החזר ההלוואה, למשל החזר חודשי של הקרן פלוס ריבית, או החזר חודשי של הריבית בלבד ורק בתום התקופה החזר הקרן. עמלות הקמת הלוואה: עמלת פתיחת תיק הלוואה יכולה להסתכם בדרך כלל בין 95–195 שקל אך יש גם קופות שלא גובות עמלת פתיחת תיק. הגבלת גיל: חלק מהקופות לא מאפשרות לקבל הלוואה אחרי גיל 60, הגיל בו ניתן להתחיל למשוך את כספי הפנסיה. באחרות אין מגבלה של גיל. הנגישות והנוחות בשלב לקיחת ההלוואה בדרך כלל נעלמים במהלך חיי ההלוואה. בחלק גדול מהקופות, מלבד דו"ח סילוקין אותו מקבל הלקוח ביום בו הוא מבצע את ההלוואה, הפעם הבאה שייתקל בה יהיה רק כשיישלח לביתו הדו"ח הרבעוני על הפנסיה שלו. במעט מאוד קרנות ניתן לעקוב אחר מצב ההלוואה באינטרנט. בחלק מהקרנות אמורים להיות מסוגלים לספק את השרות באמצעות מענה טלפוני, אולם בפועל היו שדיווחו על בלבול רב, וחוסר יכולת של הקרנות לספק את המידע באופן נגיש. איתור כספים אבודים

מה המחיר


חשוב להבין את המחיר הכבד של אי עמידה בהחזרי ההלוואה. ככלל, קופות הגמל, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, עושות ככל שניתן כדי להימנע מפדיון הפוליסות או הקרנות במקרה והעמית מתקשה בהחזר. הטכניקה המקובלת היא מתן הלוואה חדשה בגובה היתרה, לתקופה נוספת. מעין "פריסה" חדשה של החוב. אם לא עומדים בדייקנות במועדי החזרת ההלוואה מדובר למעשה בפדיון כספי הפוליסות והקרנות, שלא במועד פרישה כקבוע בחוק. אירוע כזה כרוך בקנסות "פדיון" או "סילוק" כבדים. גם ריבית פיגורים בהחזר ההלוואה עלולה להגיע ל־16% ואף יותר. לכך מצטרף גם "עונש" המיסוי. במקרה כזה, ניכוי המס במקור הוא לא פחות מ־35% על פדיון קופת הגמל או קרן הפנסיה טרם מועד הזכאות. יש להוסיף גם הוצאות גבייה, ולעתים גם שכר טרחת עורך דין על מכתבי פיגורים. אולם המחיר הכבד מכל הוא שבמקרה של פידיון הכספים הצבורים, העמית למעשה מאבד את ההגנה הפנסיונית לפי התנאים המקוריים, כמו למשל ביטוח חיים. אם הפוליסה היא ותיקה עם הטבות מיוחדות, כמו הצמדה למדד והבטחת תשואות, כל תנאיה עלולים לרדת לטימיון. השורה התחתונה: הלוואה מקרן הפנסיה או מקופת הגמל יכולה להיות חלופה טובה להלוואה חוץ בנקאית אבל בתנאי שבוודאות יש את היכולת לנהל את ההלוואה לאורך חייה ולהחזירה במלואה. במידה וקיים אפילו חשש קטן שלא תוכל לעמוד בהחזר התשלומים, מוטב לא להיכנס להרפתקה שכזו מכיוון שהמחיר עלול להיות כבד מדי.

הלוואה מקופת גמל והשתלמות למול הלוואה מהבנק או מחברות אשראי חוץ בנקאיות


חשבתם לקחת הלוואה? איפה הכי כדאי? במאמר זה תיחשפו לאלטרנטיבה מצויינת..! מי מאתנו לא צריך לסגור הלוואה שלקח בריבית גבוהה, לכסות מעלויות המשכנתא, לחתן את הילד או לעשות טיול ארוך. כאשר חייבים לבצע את הדברים הללו, בדר"כ אנחנו משתמשים בכסף נזיל או מבצעים הלוואה מחברות אשראי חוץ בנקאיות או מהבנק. לרוב הלוואות אלה יכולות להגיע בין 5%-13% ואף ליותר וזה לא שוק אפור , אלא ריביות לגיטימיות שהבנקים וחברות אשראי גובות. במקביל במידה וברשות הלקוח כספים – הבנק יכול לחייב את הלקוח להשאיר חלק מהפיקדונות שלו כביטחונות על ההלוואה. ע"פ הוראות משרד האוצר ניתן לקחת הלוואה מהחסכונות הפנסיונים. הלוואות אלה בתנאים עדיפים בהרבה מהבנק ולא פוגעים בחסכון הקיים בבנק. הריבית שניתן לקבל מחברות הביטוח ובתי ההשקעות דרך קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בדר"כ צמודה לריבית הפריים שעומדת כיום על 2.25% ריבית הפריים הינה ריבית בנק ישראל + 1.5% . ריבית הפריים ירדה ב 12 חודשית האחרונים בכ 30% מרמה של 3.15% במאי 2013 לרמה של 2.25% . דבר שהשפיע לטובה על לוקחי ההלוואות. מה גם שלא רואים העלאת ריבית באופק.. עד שנת 2012 ניתן היה לקבל רק כ 50% הלוואה מהיתרה הצבורה בקרן אך בעקבות תקנות חדשות שיצאו בשנת 2012 ע"י משרד האוצר , ניתן לקחת אחוז גבוה יותר מהחיסכון לטובת הלוואה ועד 7 שנים: קרנות השתלמות: כספים נזילים – עד 80% מהיתרה הצבורה כספים לא נזילים – עד 30% מהיתרה הצבורה. קופותגמל (לא כולל כספי הפיצויים) : כספים נזילים – עד 80% מהיתרה הצבורה כספים לא נזילים – עד 30% מהיתרה הצבורה. את ההלוואה ניתן להחזיר בדר"כ ב 2 אפשרויות : תשלום ריבית בלבד ואת הקרן בתוף תקופת ההלוואה (ניתן לקזז במקרים מכספי הקופה עצמה). תשלום של קרן + ריבית. הריביות משתנות בין בתי ההשקעות וחברות הביטוח : אקסלנס נשואה / הראל / אלטשולר שחם: ריבית של פריים מינוס חצי = 1.75% בלבד. כלל גמל : פריים פלוס 1. אך במידה ותצטרכו כסף לכל מטרה ותפנו לבנק או לחברות חוץ בנקאית - תוכלו לקבל בתנאים מאוד קשיחים ולא זולים בכלל הכוללים עמלות הקמת הלוואה / עריכת מסמכים וכו'...הריביות משתנות אך מגיעות לריביות של פריים פלוס 5 ואף יותר , משמע 7.25% ומעלה.. פערים של 5.5% לשנה למול קופות הגמל וההשתלמות ! להלן השוואה של לקיחת הלוואה מקופת הגמל וההשתלמות בריבית הפריים מינוס חצי (1.75%) בלבד למול הלוואה בבנק בריבית של פריים פלוס 5 (7.25%). החזר ההלואה יתבצע כהלוואה בלון --> תשלום הריבית באופן חודשי והקרן תשולם בסוף התקופה. יתרון בלקיחת הלוואה מקופת הגמל נמצא גם בכספים שנחסכו : ע"פ אתר הגמל נט של משרד האוצר התשואה הממוצעת בקופות הגמל ב-5 שנים האחרונות הינה 8.31% (נתוני גמל נט למאי 2014) . כאשר אתה לוקח את את ההלוואה מהקופה , כספי הקופה עדיין מושקעים בקופה בשוק ההון ובכך יוצא שהלקוח ממשיך לצבור את רווחיו בקופה. בחישוב גס : רווחים ממוצעים : 100,000 ₪ * 8.31% = 8,310 ₪ רווח (שפטור ממס רווח הון בגלל שמנוהל בקופת גמל בהפקדות עד התקרה) תשלום ריבית ע"פ נתוני הריבית לחודש מאי 2014: 50,000 ₪ * ריבית הלוואה שנתית של p-0.5 = 876 ₪ כמו כן, בסוף תקופת ההלוואה, בכדי להחזיר את הקרן של ההלוואה- אין צורך למכור את הרכב או לחשוב איך להחזיר אותה, הכסף שלכם נמצא בניהול חברת הביטוח/בית ההשקעות ולכן ניתן לבקש מהם לקזז את הקרן מהחיסכון וזאת לאחר הרווחים שצברתם. * הנתונים המקצועיים במאמר זה מעודכנים לחודש יוני 2014 * אין מאמר זה מהווה המלצה לביצוע הלוואה ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני אישי המתחשב בצרכים של כל אדם. *כותב המאמר הינו בעל רישיון פנסיוני מורשה משרד האוצר.
scroll to top