בדיקת דירוג אשראי | הזמנה | י.ר. פיננסים

בדיקת דרוג אשראי

בדיקת דירוג האשראיבדיקת דירוג אשראי לאדם פרטי ועוסק מורשה לפי מספר תעודת זהות. דוחות על אזרחים ועסקים קטנים לאנשים פרטיים או עוסקים מורשים.

  • מידע כללי
  • בדיקת חשבונות מוגבלים בבנקים
  • מידע מהוצל"פ
  • מידע מרשות המסים
  • מידע על פשיטות רגל וכינוס נכסים
  • בדיקת תוקף רישיון נהיגה
  • חשיפת שנת הלידה
  • מידע משפטי ופלילי (רק אם חד-משמעי)
  • מידע רלוונטי אחר

מחיר דוח דירוג אשראי לנבדק רק 198ש"ח
*ניתן להזמין באנונימיות

דוח דירוג אשראי לדוגמא >>
scroll to top