• שלילי BDI מחיקת
  • שלילי BDI הסרת
שלילי BDI הסרת


דוח מידע עסקי


Due Diligence - בדיקה מקיפה

מכיל את דוח פרטי חברה, מכיל את דוח מידע עסקי, מכיל את דוח עסקי מלא

להזמת הדוח הקליקו כאן

דוח עסקי מלא + מסמכי החברה

מכיל את דוח פרטי חברה, מדד DataCheck על סיכון התקשרות עם החברה, בדיקת לקוחות מוגבלים בבנקים של החברה

להזמת הדוח הקליקו כאן

דוח מידע עסקי

מכיל את דוח פרטי חברה, מדד DataCheck על סיכון התקשרות עם החברה, בדיקת לקוחות מוגבלים בבנקים של החברה

להזמת הדוח הקליקו כאן

דוח פרטי חברה

פרטים על החברה, רשימת דירקטורים ופרטיהם (שם, ת"ז, כתובת), רשימת בעלי המניות, החזקותיהם ופרטיהם (שם, ת"ז, כתובת)

להזמת הדוח הקליקו כאן

נסח חברה מרשם החברות

פרטי החברה, רשימת הדירקטורים, רשימת בעלי המניות

להזמת הדוח הקליקו כאן

דוח בדיקת רקע

דוחות על אזרח תושב ישראל או על עוסק מורשה/פטור כוללים בדיקות הן במישור הפיננסי והן במישור הכללי. המסקנה המתקבלת היא מדד סיכון התקשרות שהוא שילוב של כלל האינדיקטורים שנבדקו עפ"י סוג ההתקשרות עם הנבדק.

להזמת הדוח הקליקו כאן
050-791-9371 ‬‏י.ר. נכסים טלפון 🏠


r.finansim@gmail.com המייל שלנו 🏠אפשרויות נוספות בדיקת בי די אי ממשלתית‏ 🏠


קבלת דו''ח בי די אי בטלפון 6194*‏ 🏠


סמס, וואטסאפ, מייל שתף‏ 🏠

צור קשר


משכנתא למסורבים
scroll to top