י.ר. פיננסים
  • שלילי BDI מחיקת
שלילי BDI הסרת

דוח מידע עסקי | דוחות מידע עסקי וצרכני בישראל

דוח בדיקת דרוג אשראי

כיום, הטכנולוגיה מאפשרת לך לבדוק פרטים חשובים ביותר על עצמך, או אחרים, בצורה פשוטה, בעזרת מספר תעודת זהות בלבד. הדו"ח יעזור לך להבין מה הסיבה שאינך יכול לקבל אשראי, הלוואה או משכנתא.
כיום לא מספיק להוציא דוח ריכוז נתונים של בנק ישראל המכיל מידע מצומצם והוא לא תמיד יספק לנו מספיק מידע לגבי מה ניתן לעשות על מנת לשפר את המצב. גם מי שמשכיר דירה, נותן הלוואה או ממיין עובדים נעזר בדו"ח קרדיטצ'ק על מנת לקבל החלטה מושכלת. עכשיו במחיר מיוחד של 198 ₪ בלבד. כל במידע בידיכם.

להזמת דוח בדיקת דרוג אשראי הקליקו כאן

דוח עסקי מלא + מסמכי החברה

מכיל את דוח פרטי חברה, מדד DataCheck על סיכון התקשרות עם החברה, בדיקת לקוחות מוגבלים בבנקים של החברה

להזמת הדוח הקליקו כאן

Due Diligence בדיקת נאותות - בדיקה מקיפה

מכיל את דוח פרטי חברה, מכיל את דוח מידע עסקי, מכיל את דוח עסקי מלא

להזמת הדוח הקליקו כאן

דוח מידע עסקי

מכיל את דוח פרטי חברה, מדד DataCheck על סיכון התקשרות עם החברה, בדיקת לקוחות מוגבלים בבנקים של החברה

להזמת הדוח הקליקו כאן

דוח פרטי חברה

פרטים על החברה, רשימת דירקטורים ופרטיהם (שם, ת"ז, כתובת), רשימת בעלי המניות, החזקותיהם ופרטיהם (שם, ת"ז, כתובת)

להזמת הדוח הקליקו כאן

נסח חברה מרשם החברות

פרטי החברה, רשימת הדירקטורים, רשימת בעלי המניות

להזמת הדוח הקליקו כאן

דוח בדיקת רקע

דוחות על אזרח תושב ישראל או על עוסק מורשה/פטור כוללים בדיקות הן במישור הפיננסי והן במישור הכללי. המסקנה המתקבלת היא מדד סיכון התקשרות שהוא שילוב של כלל האינדיקטורים שנבדקו עפ"י סוג ההתקשרות עם הנבדק.

להזמת הדוח הקליקו כאן


scroll to top