י.ר. פיננסים
  • שלילי BDI מחיקת
שלילי BDI הסרת

הזמנת דוח קרדיטצ'ק

בדיקת דרוג אשראי

בדיקת קרדיטצ'קבדיקת קרדיטצ'ק לאדם פרטי ועוסק מורשה לפי מספר תעודת זהות.

  • מידע כללי
  • בדיקת חשבונות מוגבלים בבנקים
  • מידע מהוצל"פ
  • מידע מרשות המסים
  • מידע על פשיטות רגל וכינוס נכסים
  • בדיקת תוקף רישיון נהיגה
  • חשיפת שנת הלידה
  • מידע משפטי ופלילי (רק אם חד-משמעי)
  • מידע רלוונטי אחר

מחיר דוח קרדיטצ'ק לנבדק רק 198ש"ח
*ניתן להזמין באנונימיות

דוח קרדיטצ'ק לדוגמא >>


הזמנת דוח קרדיטצ'קמספר ת"ז/ע.מ ושם מלא בעברית של הנבדק

פרטי תשלום
אני מאשר\ת תשלום בסה''כ 198ש''ח עבור דוח קרדיטצ'ק

scroll to top