י.ר. פיננסים
  • שלילי BDI מחיקת
שלילי BDI הסרת

בדיקת בי די אי לפי תעודת זהות, בדיקת bdi לפי תעודת ת.ז.

בשנת 2002 אושר בכנסת חוק שירות נתוני האשראי אשר מאפשר לקבל מידע מפורט אודות התנהלותו הכלכלית של כל אזרח במדינה. החוק נכנס לתוקף הלכה למעשה בשנת 2004. חלק מהפרטים אשר ניתן לברר ולקבל אודות האזרחים במדינה הם: האם אותו אזרח עומד בתשלומי הלוואות שלקח לדוגמה ועוד נתונים פיננסיים. בדיקה זו נקראת בדיקת בי.די.אי או בדיקת BDI. מידע זה הינו שימושי מאוד במיוחד חברות אשראי וחברות שונות אשר מעניקות שירותי הלוואות חוץ בנקאיות ועבור אזרחים אשר מעוניינים לצפות במידע האישי שלהם.

הזמנת דוח קרדיטצ'ק לאדם פרטי ועוסק מורשה לפי מספר תעודת זהות
💬
הזמנת דוח קרדיטצק >>

לפני שמתקשרים עם דייר, שותף, עובד חדש או כל התקשרות שעלולה לסכן אתכם מומלץ מאוד לבדוק לעומק עם מי יש לכם עסק. לצפייה בדוח לדוגמה או הזמנה.
תוך 24 שעות הדוח אצלכם במייל.
לצפייה בדוח לדוגמה >>

בעזרת הבדיקה יכולה כל חברה כזו לקבל את נתוניו של האדם אשר פונה אליה לצורך קבלת הלוואה ולהעריך את היכולת שלו להחזירה. כלומר, לחברה יש כעת את האפשרות להעריך את הסיכון אשר כרוך במתן ההלוואה לאותו האדם בהתאם לנתונים להחליט האם לאשר לאותו אדם מתן הלוואה או לא, או במידה וכן, באילו תנאים כדאי לאותה החברה להעניק את ההלוואה לאותו פונה. מהצד השני, כל אדם יכול לברר את דירוג האשראי שלו דרך מערכת נתוני האשראי של בנק ישראל על ידי בדיקת בי די אי לפי תעודת זהות ולדעת מהם בדיוק זכויותיו כלקוח על פיה. לדוגמה, אותו אדם יוכל להתמקח על תנאי הלוואה אשר מוצעת לו וכד'.


מהי בעצם היסטורית אשראי ואילו נתונים היא מספקת

דוח בדיקת רקע

היסטוריית אשראי מספקת את כל הנתונים, החיוביים והשליליים אודות התנהלותו הכלכלית של כל אזרח במדינה. בדיקת בי.די.אי זהו למעשה שם נרדף לבדיקה זו. למעשה בדיקה זו עוזרת לברר מהו דירוג האשראי של אזרח. כלומר, כל אזרח מקבל "ציון" לגבי יכולת ההחזרה שלו במקרה של לקיחת הלוואות. במידה והתקבל מידע חיובי לגבי אותו אדם, המידע יציג נתונים כמו פירעון הלוואות בזמן לדוגמה.

מידע שלילי יוצג כאי עמידה בתשלומי הלוואות, בזמן או בכלל והאם ננקטו צעדים כלשהם כלפי אותו נבדק בכדי לגרום לו לעמוד בהתחייבויותיו הכלכליות. חשוב לציין שבדיקה מציגה נתונים פיננסיים בלבד והיא אינה מציגה נתונים כגון: מצב משפחתי של הנבדק, השכלה וכד'. כמו כן, במידה ואדם כלשהו מעוניין לבצע בדיקה לגבי היכולת שלו לקבל הלוואה הוא יוכל לעשות זאת על יד בדיקת בי די אי לפי תעודת זהות באתר בנק ישראל.


מהם מקורות המידע של הבדיקה

המקורות מהם נתוני בדיקת בי.די.אי שאובים הם:

• בנק ישראל
• חברות האשראי
• כונסי נכסים
• צווים שהוצאו על ידי בתי משפט
• חברות אשראי
• חברות מסחריות אשר הייתה לאותו נבדק התקשרות עימן

על פי מקורות אלו הבדיקה יכולה להציג מידע מקיף אודות כל ההתנהלות ויכולתו הפיננסית של האדם בכל האספקטים. במידה וקיימים רישומים שליליים כפי שנפרט כאן, הם יוצגו לפרטי פרטים בתוצאות בדיקת b.d.i כולל תאריכים.


רישומים שליליים אשר יכולים להיות מוצגים בבדיקת בי.די.אי

מחיקת בי די אי שלילי

1. אי עמידה בתשלומים לחברות מסחריות – במידה והאדם לא עמד בתשלומים לחברות מסחריות כגון חברות כבלים וסלולר לדוגמה וננקטו נגדו הליכי גבייה כלשהם, נתונים אלו יוצגו בתוצאות הבדיקה למשך חמש שנים לפחות.

2. מתן המחאות ללא כיסוי – במידה ואדם מסר חמישה צ'קים לפחות ללא כיסוי וקיבל על מהבנק שתי התראות לפחות במהלך שנה אחת. ובמידה ואותו אדם לא הסדיר את הנושא בתוך שישים ימים מקבלת ההתראה, יוצגו נתונים אלו למשך חמש שנים.

3. חשבון בנק שהוגבל - במקרים כגון מתן המחאות ללא כיסוי שלא טופלו, יתכן ובנק ישראל יגדיר את אותו אדם כ "מוגבל". רישום זה יופיע במאגר הנתונים למשך שלוש שנים לפחות.

4. אדם אשר ננקטו נגדו הליכי גבייה כגון הוצאה לפועל, איחוד תיקים או הליכים אשר לא הוסדרו בזמן. גם רישומים אלו יופיעו במאגר הנתונים והם ימשיכו להופיע למשך חמש שנים לפחות.

5. במקרים של הכרזה על פשיטת רגל - הנתונים נשמרים במאגר למשך תקופה של שבע שנים לפחות.scroll to top